Furjana

Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa
Jump to navigation Jump to search
Floriana montage.jpg

Il-Floriana hija msemmija għall-inġinier militari Taljan Pietro Paolo Floriani, mill-belt ta' Maċerata, l-inġinier risponsabbli għall-bini tas-swar tal-Floriana. Il-bini tal-Floriana, kien proġettat mill-Gran Mastru Antoine Manoel De Vilhena, fil-fatt hi magħrufa bħala 'Borgo Vilhena' jew 'Città Vilhena'.

Il-Knisja tal-Floriana hija ddedikata lil San Publju, qaddis Malti, l-ewwel isqof Malti u patrun mhux biss tal-Floriana iżda protettur ta' Malta; dan hu l-istess Publju msemmi fl-istorja tan-nawfraġju ta' San Pawl.

Il-Banda tal-Floriana hi msemmija Socjeta' Filarmonika Vilhena, ad unur tal-fundatur tal-belt, Vilhena.

Għal dawn l-aħħar snin, Pjazza San Publju fil-Furjana, magħrufa aħjar bħala l-Fosos, kien il-post fejn seħħu ħafna avvenimenti storiċi għal Malta, bħal funzjoni ċċelebrata mill-Papa Ġwanni Pawlu II, fejn ġew ibbeatifikati San Ġorġ Preca, Injazju Falzon u Swor Maria Adeodata Pisani.