Ħaż-Żebbuġ

Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa

Ħaż-Żebbuġ huwa raħal Malti li jaf l-isem tiegħu mill-bosta sigar taż-żebbuġ li f'dak iż-żmien kienu jinsabu f'dawk l-akwati. Ħaż-Żebbuġ nħoloq fl-1380 nbniet knisja Parrokjali iddedikata lil San Filep, mħallsa minn ċertu Filippo de Catania - mgħaruf aħjar bħala Filippu l-Kataniż. Il-bini ta' din il-Knisja għaqqdet it-tlett rħula ta' Ħal-Dwin, Ħal-Muxi u Ħal-Mula f'raħal wiehed Casal Zebugi. Filwaqt li fl-1777 il-Gran Mastru de Rohan għamilha belt bit-titlu ta' Citta' Rohan. F'Diċembru 2005 kienu joqogħdu 11,042 ruħ ġo fih.

Magħruf għan-numru kbir ta' patrijotti Maltin li ħarġu minn hawn, fosthom Dun Karm Psaila, Dun Mikiel Xerri, Mikiel Anton Vassalli u Frans Sammut. U ta' Artisti bħal Lazzaro Pisani, Alfred Chircop, u Antonio Sciortino. Persunagg iehor li ghamel isem huwa il-player tas- snooker Pawlu Mifsud li kien sar champion tad-dinja tal Amateur. He was twice World Amateur champion, in 1985 and 1986, defeating Dilwyn John 11–6 in the former and Kerry Jones 11–9 in the latter, and had reached the final in 1976, where he lost 1–11 to the rising Doug Mountjoy.