L-Iklin

Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa
Jump to navigation Jump to search

L-Iklin hu villaġġ modern fiċ-ċentru ta' Malta, u l-ewwel dar nbniet fl-1958. L-Iklin jinsab bejn Birkirkara u n-Naxxar. Ammont ta' ħwienet u bini kummerċjali nfetħu f'dawn l-aħħar snin.

Fl-1967, instab tempju neolitiku fil-villaġġ;

Fil-15 ta’ Awwissu 1995 il-Kanonku Karm Aquilina inhatar mill-Arcisqof Guzeppi Mercieca bhala responsabbli mill-pastorali taz-zona tal-Iklin, bil-mandat li jibni Centru Pastorali gdid.

Fis-16 ta’ Gunju 2000 sar it-Tberik u t-Tqeghid tal-ewwel gebla ta’ dan ic-Centru gdid mill-Arcisqof Mons. Guzeppi Mercieca. Fid-19 ta’ Marzu 2002 l-istess Arcisqof fetah ufficjalment dan ic-Centru li jikkonsisti fi knisja mdaqqsa, kmamar ghat-taghlim tad-duttrina, sala ghal laqghat ta’ kull xorta, centru ghaz-zghazagh u l-ufficcju parrokkjali.

Fil-15 ta’ Frar 2003 l-Iklin gie ddikjarat Zona Pastorali Awtonoma bil-fakultajiet u l-obbligi kollha ta’ Parrocca. Dakinhar il-Kanonku Karm Aquilina ha l-pussess bhala Rettur taz-Zona, bl-obbligi kollha ta’ Kappillan.

Fid-19 ta’ Marzu 2005 l-Iklin gie ddikjarat Parrocca taht it-titlu tal-Familja Mqaddsa u l-Kanonku Karm Aquilina nhatar l-ewwel Kappillan tal-komunita` tal-Iklin.

Teżisti wkoll kappella żgħira ddedikata lil San Mikiel, u l-festa tiegħu hi fl-ewwel Ħadd qabel id-29 ta' Settembru.