Rinaxximent

Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa
Jump to navigation Jump to search
Il-Pietà tal-Bażilika ta' San Pietru tal-Vatikan (1496)

Rinaxximent hija kelma li gejja mill-franciz li tfisser Qawmien mill-gdid.Dan il perjodu ta' l-istorja beda mill-1340 u ntemm fil-1600.

Ir-Rinaxximent kien it tmiem tal-Medju Evu u l-bidu ta' era aktar moderna.

Kien zmien ta' tibdil kbir fil-hsieb tal-bniedem li kellu efett fuq il-letteratura, pittura, skultura u kull aspett tal-hajja tal bniedem.Il-bniedem kien qisu twieled mill gdid.

Il-bniedem kien meqjus xi haga hazina u xogholu f'din id-dinja kien li jsalva ruhu.Kull haga li tfixklu milli jaghmel dan kienet hazina.Ic-centru ta' kollox kien alla.

Kull ma kellu xjaqsam mal bniedem kien ikrah u hazin.Fil medju Evu lhajja kienet tikkoncentra biss fur ir religjon.Ezempju ta din kienet il pittura.Din biss bsugetti religjuzi li turi lkobor ta Alla.

F'dak il perjodu zewg kittieba taljani francesco petrarca u Giovanni Baccaio bdew jinteressaw ruhhom u jistudjaw il letteratura tal Grecja tal qedem.

Fdak il perjodu kittieba taljani francesco petrarca u giovanni Boccacio bdew jinteressaw ruhhom u jistudjaw il letteratura tal grecja tal qedem. Fl-istess hin hafna studjuzi griegi telqu minn kostantinopli ghax bezghu minn invazjoni torka. Dawn listudjuzi gabu maghhom hafna kitbiet tal grecja antika.Bis-sahha ta hekk flitalja qam interess kbir fil-kultura Griega hekk imsejha klassika.