Ramadan

Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa

 

Minn fuq, mix-xellug għal-lemin: Nofs qamar fuq Sarıçam, it-Turkija, li jimmarka l-bidu tax-xahar Iżlamiku tar-Ramadan; Qari tal-Quran tar-Ramadan fi Bandar Torkaman, l-Iran; ikla iftar tal-komunità f'Dubai, Emirati Għarab Magħquda; Salet it-Triewiħ f’moskea f’Sumatra tal-Punent, l-Indoneżja; ikel servut f'ikla tradizzjonali iftar; Dekorazzjonijiet tar-Ramadan f’Ġerusalemm; kaxxi tad-donazzjonijiet żakat fi Taipei, Tajwan.
Minn fuq, mix-xellug għal-lemin: Nofs qamar fuq Sarıçam, it-Turkija, li jimmarka l-bidu tax-xahar Iżlamiku tar-Ramadan; Qari tal-Quran tar-Ramadan fi Bandar Torkaman, l-Iran; ikla iftar tal-komunità f'Dubai, Emirati Għarab Magħquda; Salet it-Triewiħ f'moskea f'Sumatra tal-Punent, l-Indoneżja; ikel servut f'ikla tradizzjonali iftar; Dekorazzjonijiet tar-Ramadan f'Ġerusalemm; kaxxi tad-donazzjonijiet żakat fi Taipei, Tajwan.

Ramadan (bl-Għarbi: رَمَضَان, b'ittri Latini: Ramaḍān [ra.ma'dˤaːn];[a] spellut ukoll Ramdan, Ramazan, Ramzan, Ramadhan, jew Ramathan) huwa d-disa' xahar tal-kalendarju Iżlamiku, osservat mill-Misilmin madwar id-dinja bħala xahar ta' sawm, qima (sala), riflessjoni, u komunità.[5] Tifkira tal-ewwel rivelazzjoni ta' Muħammed,[6] l-osservanza annwali tar-Ramadan hija meqjusa waħda mill-Ħames Pilastri tal-Islam[7] u ddum minn disgħa u għoxrin sa tletin jum, minn dehra tan-nofs qamar lid-dehra li tmiss.[8][9]

Is-sawm mis-sebħ sa nżul ix-xemx huwa obbligatorju (fard) għall-Misilmin adulti kollha li m'humiex morda b'mod akut jew kroniku, li jivvjaġġaw, anzjani, qed ireddgħu, dijabetiċi, tqal, jew mestrwanti. L-ikla ta' qabel il-bidu tissejjaħ suħur, u l-festa filgħaxija li toftor is-sawm tissejjaħ iftar.[10][11] Għalkemm inħarġu deċiżjonijiet (sg. fatwa, pl. ftiewa) li jiddikjaraw li l-Misilmin li jgħixu f'reġjuni b'xemx ta' nofs il-lejl jew bil-lejl polari għandhom isegwu l-iskeda ta' Mekka,[12] hija prattika komuni li tiġi segwita l-iskeda tal-pajjiż eqreb li fih il-lejl jista' jiġi distint minn in-nhar.[13][14]

Il-premjijiet spiritwali (tawāb) tas-sawm huma maħsuba li jiġu mmultiplikati matul ir-Ramadan.[15] Għaldaqstant, matul is-sigħat tas-sawm, il-Misilmin joqogħdu lura m'hux biss mill-ikel u x-xorb, iżda wkoll mill-prodotti tat-tabakk, ir-relazzjonijiet sesswali, u l-imġieba midinba,[16] [17] jiddedikaw infushom minflok għal-qima u l-istudju tal-Quran.[18][19]

Etimoloġija[immodifika | immodifika s-sors]

Il-kelma Ramadan ġejja mill-għerq Għarbi r-m-ḍ (ر م ض) “sħana taħraq”,[20] li huwa l-verb Għarbi Klassiku "ramiḍa (رَمِضَ)" li tfisser “issħun ħafna – issir ħruq; issir tixwit; tkun tisreġ; tkun tiddi”. Il-kelma Maltija "Randan" issib l-għeruq tagħha mir-Ramadan, simili għal Ramdan, il-pronunzja l-Marokkina.

Ir-Ramadan huwa meqjus bħala wieħed mill-ismijiet ta' Alla fl-Islam minn xi wħud, u bħala tali huwa rrappurtat f'ħafna aħadit li huwa pprojbit li jingħad "Ramadan" biss b'referenza għax-xahar kalendarju u li huwa meħtieġ li tgħid "ix-xahar ir-Ramadan", kif irrappurtat fis-sorsi Sunni,[21][22][23][24][25][26] Xigħa, [27][28][29][30][31][32] u Żejdi.[33] Madankollu, ir-rapport ġie kklassifikat minn oħrajn bħala mawḍūgħ (fabbrikat)[34] u m'hux awtentiku.[21]

Fil-lingwa Persjana, l-ittra Għarbija ض (Ḍād) huwa ppronunzjat bħala /z/. Il-komunitajiet Misilmin f'xi pajjiżi b'influwenza Persjana storika, bħall-Afganistan, l-Ażerbajġan, l-Iran, l-Indja, il-Pakistan u t-Turkija, jużaw il-kelma Ramazan jew Ramzan. Il-kelma Romzan tintuża fil-Bangladexx.

Storja[immodifika | immodifika s-sors]

Sura (Kapitlu) 2, aja (vers) 185 bl-Għarbi.

 Xahar Ramadan illi niżel fih il-Quran [bħal] gwida lin-nies u bejjiniet (provi ċari) mill-gwida u l-Ferqien (il-kriterju li jiddistingwu u jofroq bejn it-tajjeb u l-ħażin); hekk min xehed minnkom ix-xahar hekk jsumu; u min kien marid jew fuq safar hekk [sum b'] għadda (numru magħdud) minn jiem oħra [wara r-Ramadan]. Jrid Allah bikom il-faċilità, u la jrid bikom it-tbatija, hekk se tlestu l-għadda u se tkabbaru Allah għal li ggwidakom u sabiex tkunu grati. 

Il-Misilmin jsostnu li l-iskrittura kollha ġiet żvelata matul ir-Ramadan, ir-rombli ta' Abraham (suħuf Ibrahim), it-Torah (it-Tawrat), is-Salmi (iż-Żabur), l-Evanġelju (l-Inġil) u l-Quran ġew mogħtija fl-ewwel, is-sitt, it-tnax, it-tlettax (f'xi sorsi, it-tmintax)[35] u l-erbgħa u għoxrin tar-Ramadan, rispettivament.[36] Muħammed jingħad li rċieva l-ewwel rivelazzjoni Koranika tiegħu fuq Lejlet il-Qadar, wieħed minn ħames iljieli fard li jaqgħu matul l-aħħar għaxart ijiem tar-Ramadan.[37]

Għalkemm il-Misilmin ġew ordnati l-ewwel biex isawmu fit-tieni sena tal-Hiġra (624 WK),[36] jemmnu li l-prattika tas-sawm fil-fatt m'hijiex innovazzjoni tal-monoteiżmu[38] iżda pjuttost dejjem kienet meħtieġa biex dawk li jemmnu jiksbu taqwa (il-biża' ta' Alla).[39][Quran 2:183] Jirrimarkaw il-fatt li l-pagani pre-Iżlamiċi ta' Mekka sawmu fl-għaxar jum tax-xahar il-Mħarrem biex ipattu d-dnub u jevitaw in-nixfa.[40] Philip Jenkins jargumenta li l-osservanza tas-sawm tar-Ramadan kibret minn "id-dixxiplina stretta tar-Randan tal-Knejjes Sirjani", postulazzjoni kkorroborata minn studjużi oħra, inkluż it-teologu Paul-Gordon Chandler,[41][42] iżda ikkontestat minn xi akkademiċi Misilmin.[43]

Dati importanti[immodifika | immodifika s-sors]

L-ewwel u l-aħħar dati tar-Ramadan huma determinati mill-kalendarju Iżlamiku qamri.

Bidu[immodifika | immodifika s-sors]

Dati tal-bidu tar-Ramadan bejn is-snin Gregorjani 1938 u 2038; inkluż żball fuq il-linja ta' qabel l-aħħar. (Din it-tabella hija bbażata fuq varjant m'hux speċifikat tal-kalendarju Iżlamiku u li, skont il-prattiċi lokali, jista' jkun hemm differenzi ta' jum (jew saħansitra jumejn).

Minħabba li l-hilal (Għarbi: هِلَال, hilāl), jew in-nofs qamar, tipikament iseħħ madwar jum wara l-qamar il-ġdid, il-Misilmin normalment jistgħu jistmaw il-bidu tar-Ramadan; madankollu, ħafna jippreferu jikkonfermaw il-ftuħ tar-Ramadan b'osservazzjoni viżwali diretta tan-nofs tan-nofs.[44]

Lejlet il-Qadar (lejla tad-Destin)[immodifika | immodifika s-sors]

Lejlet il-Qadar hi meqjus bħala l-aktar lejl qaddis tas-sena.[45][46] Ġeneralment huwa maħsub li seħħ f'lejl b'numru fard matul l-aħħar għaxart ijiem tar-Ramadan; id-Dawoodi Bohra jemmnu li Lejlet il-Qadar kien it-tlieta u għoxrin lejl tar-Ramadan.[47][48]

Għid il-Fatar[immodifika | immodifika s-sors]

Il-btala u l-festa tal-Għid il-Fatar[49] (Għarbi: عيد الفطر, Għid il-Fitr, litteralment: "Festa tal-Fatar"), li timmarka t-tmiem tar-Ramadan u l-bidu tax-Xewwel,[50] ix-xahar qamri li jmiss, tiġi ddikjarata wara li jkun intlemaħ qamar ġdid jew wara t-tletin jum tas-sawm jekk l-ebda dehra tal-qamar ma jkun possibbli. L-Għid jiċċelebra r-ritorn għal fitra (dispożizzjoni naturali) aktar ta' ikel, xorb, u intimità matrimonjali.[51]

Prattiki reliġjużi[immodifika | immodifika s-sors]

Azim Azimzade. Ramadan tan-nies foqra. 1938

Il-Misilmin jiddedikaw aktar ħin għal-qima, it-talb u l-atti ta' karità, jistinkaw biex itejbu l-awtodixxiplina tagħhom, immotivati mill-ħadit:[52][53] "Meta daħal xahar Ramadan fetaħet bwieb il-Ġenna u għalqet bwieb in-Nar (l-Infern) u qajdet ix-xjaten."[54]

Sawm[immodifika | immodifika s-sors]

Ramadan huwa żmien ta' riflessjoni spiritwali, awto-titjib, u devozzjoni u qima akbar. Il-Misilmin huma mistennija jagħmlu aktar sforz biex isegwu t-tagħlim tal-Islam. Is-sawm jibda fis-sebħ u jtemm fil-magħreb (nżul ix-xemx). Minbarra li jastjenu milli jieklu u jixorbu matul dan iż-żmien, il-Misilmin jastjenu minn relazzjonijiet sesswali, diskors u mġiba midneb waqt is-sawm jew ix-xahar tar-Ramadan. Jingħad li l-att tas-sawm jerġa' jidderieġi l-qalb ‘il bogħod mill-attivitajiet tad-dinja, l-iskop tiegħu huwa li jnaddaf ir-ruħ billi jeħlisha minn impuritajiet li jagħmlu l-ħsara. Il-Misilmin jemmnu li r-Ramadan jgħallimhom jipprattikaw l-awtodixxiplina, l-awto-kontroll, sagrifiċċju, u empatija għal dawk li huma inqas ixxurtjati, u b'hekk jinkoraġġixxu azzjonijiet ta' ġenerożità u karità obbligatorja (żaka). Il-Misilmin jemmnu wkoll li s-sawm jgħin biex ikattar il-kompassjoni għall-foqra li ma jkollhomx sigurtà fl-ikel.

Eżenzjonijiet mis-sawm jinkludu dawk li jivvjaġġaw, mestrwazzjoni, morda serjament, tqal, jew ireddgħu. Madankollu, il-Misilmin f'dawn il-kategoriji xorta jistgħu jagħżlu li jsawmu, sabiex jissodisfaw il-bżonnijiet spiritwali tagħhom, minkejja li m'hux rakkomandat mill-ħadit.[55] Dawk li ma jistgħux isawmu huma obbligati li jpattu għall-jiem mitlufa wara.

Suħur[immodifika | immodifika s-sors]

Iftar fil-Moskea tas-Sultan Ahmed f'Istanbul, it-Turkija

Kull jum, qabel is-sebħ, il-Misilmin josservaw ikla ta' qabel il-mgħaġġla msejħa suħur. Wara li jieqfu ftit qabel is-sebħ, il-Misilmin jibdew l-ewwel sala (qima) tal-ġurnata, Salet is-Sebħ/il-Faġar.[56][57]

Iftar[immodifika | immodifika s-sors]

Picture of some of the dishes used in breaking Ramadan fast in Nigeria
Xi platti servuti fil-ftir tas-sawm tar-Ramadan fin-Niġerja.

Fi nżul ix-xemx, il-familji joftru s-sawm bl-iftar, u tradizzjonalment jiftħu l-ikla billi jieklu tmar biex ifakkru l-prattika ta' Muħammed li joftru is-sawm bi tliet itmar.[58][59] Imbagħad jaġġornaw għall-magħreb, ir-raba' mill-ħames sala (qima) ta' kuljum meħtieġ, u wara tiġi servata l-ikla prinċipali.[60]

Iftar serva għal nies li jsawm fis-santwarju tal-Imam Reża.

Karità[immodifika | immodifika s-sors]

A mass prayer during the 1996 Ramadan at the Dome of the Rock in Jerusalem
Sala tal-quddiesa waqt ir-Ramadan tal-1996 fil-Koppla tal-Blata f'Ġerusalemm.

Iż-żaka (plural: żakat), spiss tradott bħala "ir-rata għall-foqra", huwa l-perċentwal fiss tad-dħul li jemmen huwa meħtieġ li jagħti lill-foqra; il-prattika hi obbligatorja bħala wieħed mill-pilastri tal-Islam. Il-Misilmin jemmnu li l-għemejjel tajbin huma ppremjati b'mod aktar gustuż matul ir-Ramadan milli fi kwalunkwe żmien ieħor tas-sena; konsegwentement, ħafna Misilmin jagħtu porzjon akbar – jew saħansitra kollha – taż-żaka annwali tagħhom matul dan ix-xahar.[61]

Qima filgħaxija[immodifika | immodifika s-sors]

Triewiħ (Għarbi: تراويح, tarāwīħ) huma salwiet (qima) żejda filgħaxija mwettqa matul ix-xahar tar-Ramadan. Kontra t-twemmin popolari, m'humiex obbligatorji.[62] Ttemm din is-sala wara s-Salet l-Għixa, is-sala filgħaxija u komunement isir bil-ġmiegħa.

Reċitazzjoni tal-Koran[immodifika | immodifika s-sors]

Il-Misilmin huma mħeġġa jaqraw il-Quran kollu, li jinkludi tletin ġużgħ (sezzjonijiet), matul it-tletin jum tar-Ramadan. Xi Misilmin jinkorporaw recitation ta' ġużgħ waħda f'kull waħda mit-tletin sessjoni triewiħ osservati matul ix-xahar.

Prattiki kulturali[immodifika | immodifika s-sors]

Bejjiegħ Kebab minn Chwakbazar Iftar Market f'Dhaka l-Qadima. Il-viċinat ta' Chowk Bazaar ta' Dhaka l-Qadima hi famuż għall-bażar Iftar tiegħu.

F'xi pajjiżi Iżlamiċi, id-dwal huma midmum fi pjazez pubbliċi u madwar it-toroq tal-belt,[63][64][65] tradizzjoni maħsuba li oriġinat taħt il-Kalifat Fatimi, fejn il-ħakma tal-Kalif il-Mugħiżż li-Din Allah kien milqugħ minn nies li jżommu l-fanali.[66]

Fil-gżira ta' Ġava, ħafna nies li jemmnu jgħumu f'molol qaddis biex jippreparaw għas-sawm, ritwali magħruf bħala Padusan.[67] Il-belt ta' Semarang timmarka l-bidu tar-Ramadan bil-karnival ta' Dugderan, li jinvolvi l-isfilar tal-warak ngendog, kreatura ibrida taż-żiemel-dragun allegatament ispirata mill-Buraq.[68] Fil-belt kapitali ta' Ġakarta influwenzata miċ-Ċina, il-murtali jintużaw ħafna biex jiċċelebraw ir-Ramadan, għalkemm huma uffiċjalment illegali.[69] Lejn l-aħħar tar-Ramadan, il-biċċa l-kbira tal-impjegati jirċievu bonus ta' xahar magħruf bħala Tunjangan Hari Raya (allowance ta' Jum il-Kbir).[70] Ċerti tipi ta' ikel huma speċjalment popolari matul ir-Ramadan, bħal ċanga kbira jew buflu f'Aċeh u bebux f'Ġava Ċentrali.[71] L-iftar titħabbar kull filgħaxija billi tolqot il-bedug, tanbur ġgant, fil-moskea.[72]

Tislijiet komuni matul ir-Ramadan jinkludu Ramadan mubarak u Ramadan karim, li jfissru (għandu) "Ramadan imbierek" u "Ramadan ġeneruż" rispettivament.

Matul ir-Ramadan fil-Lvant Nofsani, mesaharati tħabbat tanbur madwar lokal biex iqajjem lin-nies biex jieklu l-ikla suħur. Bl-istess mod fix-Xlokk tal-Asja, it-tanbur tal-qasma kentongan jintuża għall-istess għan.

Rati ta' osservanza[immodifika | immodifika s-sors]

Skont studju taċ-Ċentru ta' Riċerka Pew tal-2012, kien hemm osservanza mifruxa tar-Ramadan, b'medjan ta' 93 fil-mija madwar id-disgħa u tletin pajjiż u territorji studjati.[73] Reġjuni b'perċentwali għoljin ta' sawm fost il-Misilmin jinkludu l-Asja tax-Xlokk, l-Asja t'Isfel, il-Lvant Nofsani u l-Afrika ta' Fuq, il-Qarn tal-Afrika u l-biċċa l-kbira tal-Afrika Sub-Saħarjana.[73] Il-perċentwali huma aktar baxxi fl-Asja Ċentrali u fix-Xlokk tal-Ewropa.[73]

Liġijiet[immodifika | immodifika s-sors]

F'xi pajjiżi Misilmin, li tiekol fil-pubbliku matul il-ħinijiet tal-jum fir-Ramadan hija reat.[74][75][76] Il-bejgħ tal-alkoħol isir ipprojbit matul ir-Ramadan fl-Eġittu. Il-piena għall-ikel, ix-xorb jew it-tipjip pubblikament matul ir-Ramadan tista' tirriżulta f'multi jew ħabs fil-pajjiżi tal-Kuwajt,[77][78] l-Għarbija Sawdija,[79][80] il-Marokk,[81][82] l-Alġerija,[83] u l-Malażja.[84] Fl-Emirati Għarab Magħquda, il-piena hija servizz fil-komunità. [85]

F'xi pajjiżi, għall-kuntrarju, l-osservanza tar-Ramadan ġiet ristretta mill-gvernijiet. Fl-USSR, il-prattika tar-Ramadan kienet mrażżna mill-uffiċjali.[86][87] Fl-Albanija, il-festi tar-Ramadan kienu pprojbiti matul il-perjodu komunista.[88] Madankollu, ħafna Albaniżi komplew isawmu bil-moħbi matul dan il-perjodu.[89]

huwa rrappurtat li ċ-Ċina pprojbixxa s-sawm tar-Ramadan għal uffiċjali, studenti, u għalliema f'Xinjiang mill-2012.[90][91][92] Radio Free Asia allega li r-residenti fil-Prefettura ta' Kashgar kienu mħeġġa jirrappurtaw lil dawk li sawmu lill-awtoritajiet.[93] Il-projbizzjoni ġiet miċħuda minn diplomatiċi Ċiniżi[94] u assoċjazzjonijiet Misilmin f'Xinjiang.[95] Antara News,[96] Daily Times,[97] u Pakistan Today ġabu wkoll rakkonti ta' residenti f'Xinjiang sawm.[98]

Xi pajjiżi jimponu skedi tax-xogħol modifikati. Fl-UAE, l-impjegati jistgħu jaħdmu m'hux aktar minn sitt sigħat kuljum u sitta u tletin siegħa fil-ġimgħa. Il-Qatar, l-Oman, il-Baħrejn u l-Kuwajt għandhom liġijiet simili.[99]

Hemm diversi effetti għas-saħħa mis-sawm fir-Ramadan. Is-sawm tar-Ramadan huwa meqjus sikur għal individwi b'saħħithom; jista' joħloq riskji għal individwi b'ċerti kundizzjonijiet pre-eżistenti. Ħafna studjużi Iżlamiċi jsostnu li s-sawm m'hux meħtieġ għal dawk li huma morda. Barra minn hekk, l-anzjani u t-tfal qabel il-pubertà huma eżenti mis-sawm.[100] In-nisa tqal jew li qed ireddgħu huma eżentati wkoll mis-sawm matul Ramadan.[101] Hemm riskji magħrufa għas-saħħa involuti f'nisa tqal li jsawmu, li jinkludu l-potenzjal ta' xogħol indott u dijabete tat-tqala.[102][103][104][105]

Hemm xi benefiċċji għas-saħħa tas-sawm fir-Ramadan inkluż iż-żieda fis-sensittività għall-insulina u t-tnaqqis tar-reżistenza għall-insulina.[106] Intwera wkoll li hemm titjib sinifikanti fil-punteġġ tar-riskju tal-mard tal-qalb koronarju ta' 10 snin u fatturi oħra ta' riskju kardjovaskulari bħal profil tal-lipidi, pressjoni tad-demm sistolika, piż, BMI u ċirkonferenza tal-qadd f'suġġetti bi storja preċedenti ta' mard kardjovaskulari.[107] Il-perjodu ta' sawm huwa ġeneralment assoċjat ma' telf ta' piż modest, iżda l-piż jista' jerġa' lura wara.[108]

F'ħafna kulturi, huwa assoċjat ma' ikel tqil u teħid ta' ilma matul iż-żminijiet suħur u iftar, li jistgħu jagħmlu aktar ħsara milli ġid.[109] Is-sawm tar-Ramadan huwa sikur għal nies b'saħħithom sakemm it-teħid ġenerali tal-ikel u l-ilma huwa adegwat iżda dawk b'kundizzjonijiet mediċi għandhom ifittxu parir mediku jekk jiltaqgħu ma' problemi tas-saħħa qabel jew waqt is-sawm.[110]

Id-dipartimenti tal-edukazzjoni ta' Berlin u r-Renju Unit ippruvaw jiskoraġġixxu lill-istudenti milli jsawm waqt ir-Ramadan, peress li jsostnu li ma jieklux jew tixorbu jistgħu jwasslu għal problemi ta' konċentrazzjoni u gradi ħżiena.[111][112]

Reviżjoni tal-letteratura minn grupp Iranjan ssuġġeriet li s-sawm matul ir-Ramadan jista' jipproduċi korriment renali f'pazjenti b'mard moderat jew sever tal-kliewi (GFR <60 ml/min) iżda ma kienx ta' ħsara għal pazjenti bi trapjant tal-kliewi b'funzjoni tajba jew il-biċċa l-kbira tal-pazjenti li jiffurmaw il-ġebel.[113]

Konverżjoni tal-kalendarju Hiġri għas-snin 1343 sa 1500 għall-kalendarju Gregorjan, bl-ewwel jiem tal-Mħarrem (kannella), ir-Ramadan (griż ċar) u x-Xawwal (iswed) b'tipa grassa, u l-Għid l-Adħa bit-tikek.
Konverżjoni tal-kalendarju Hiġri għas-snin 1343 sa 1500 għall-kalendarju Gregorjan, bl-ewwel jiem tal-Mħarrem (kannella), ir-Ramadan (griż ċar) u x-Xewwal (iswed) b'tipa grassa, u l-Għid l-Adħa bit-tikek.

Studju fuq 55 plejers tal-futbol Alġerin professjonali wera li l-prestazzjoni matul ir-Ramadan naqset b'mod sinifikanti għall-veloċità, b'aġilità, veloċità dribbling u reżistenza, u l-biċċa l-kbira baqgħu baxxi ġimagħtejn wara l-konklużjoni tar-Ramadan.[114]

Ramadan fir-reġjuni polari[immodifika | immodifika s-sors]

It-tul tal-ħin mis-sebħ sa nżul ix-xemx ivarja f'partijiet differenti tad-dinja skont is-solstizji tax-Xemx tas-sajf jew tax-xitwa. Ħafna mill-Misilmin jsawmu għal ħdax sa sittax-il siegħa matul ir-Ramadan. Madankollu, fir-reġjuni polari, il-perjodu bejn iż-żerniq u nżul ix-xemx jista' jaqbeż tnejn u għoxrin siegħa fis-sajf. Pereżempju, fl-2014, Misilmin f'Rejkjavik, l-Iżlanda, u Trondheim, in-Norveġja, sawmu kważi tnejn u għoxrin siegħa, filwaqt li l-Misilmin f'Sydney, l-Awstralja, sawmu għal madwar ħdax-il siegħa biss. F'żoni kkaratterizzati minn lejl jew jum kontinwu, xi Musulmani isegwu l-iskeda tas-sawm osservata fl-eqreb belt li tesperjenza tlugħ u nżul ix-xemx, filwaqt li oħrajn isegwu l-ħin tal-Mekka.[13][14]

Ramadan fl-orbita tal-Art[immodifika | immodifika s-sors]

Hekk kif tlugħ ix-xemx u nżul ix-xemx iseħħu sittax-il darba kull jum f'orbita baxxa tad-Art, l-astronawti Misilmin fl-ispazju jiskedaw prattiċi reliġjużi madwar iż-żona tal-ħin tal-aħħar post fl-Art li kienu fuqhom. Pereżempju, dan ifisser li astronawta mill-Malażja li jniedi miċ-Ċentru Spazjali Kennedy fi Florida jiċċentra s-sawm tagħhom skont il-ħinijiet tat-tlugħ u nżul ix-xemx f'Cape Canaveral, fi żmien il-Lvant ta' Florida. Dan jinkludi ħinijiet għat-talb ta' kuljum, kif ukoll inżul ix-xemx u tlugħ ix-xemx għar-Ramadan.[115][116]

Impjieg matul ir-Ramadan[immodifika | immodifika s-sors]

Il-Misilmin jkomplu jaħdmu matul ir-Ramadan;[117][118] madankollu, f'xi pajjiżi, bħall-Oman u l-Libanu, is-sigħat tax-xogħol jitqassru.[119][120] Ħafna drabi huwa rrakkomandat li l-Musulmani li jaħdmu jinfurmaw lil min iħaddimhom jekk ikunx qed isawm, minħabba l-potenzjal li l-osservanza jkollha impatt fuq il-prestazzjoni fuq ix-xogħol.[121] Il-punt sa fejn l-osservaturi tar-Ramadan huma protetti minn akkomodazzjoni reliġjuża jvarja skont il-pajjiż. Politiki li jpoġġuhom fi żvantaġġ meta mqabbla ma' impjegati oħra ġew milqugħa bi talbiet ta' diskriminazzjoni fir-Renju Unit u fl-Istati Uniti.[122][123][124] Artiklu tal-Aħbarijiet Għarab irrapporta li n-negozji tal-Arabja Sawdita ma kinux kuntenti b'sigħat ta' xogħol iqsar matul ir-Ramadan, uħud irrappurtaw tnaqqis fil-produttività ta' 35–50%.[125] In-negozji Sawdi pproponew li jagħtu bonusijiet tas-salarji sabiex jinċentivaw sigħat itwal.[126] Minkejja t-tnaqqis fil-produttività, in-negozjanti jistgħu jgawdu marġini ta' profitt ogħla fir-Ramadan minħabba żieda fid-domanda.

Ċitazzjonijiet[immodifika | immodifika s-sors]

Noti[immodifika | immodifika s-sors]

 1. ^ Skont il-fonoloġija Għarbija, tista' tiġi realizzata bħala [rɑ.mɑˈdˤɑːn], [ra.maˈdˤɑːn], jew [ræ.mæˈdˤɑːn], skond ir-reġjun. [ræ.məˈdɑːn], ukoll (SU) [rɑːm-], [ˈræ.mə.dɑːn], [ˈrɑːm-],[1][2][3] (RU) [ræ.mə.dæn}};[4]

Referenzi[immodifika | immodifika s-sors]

 1. ^ Mudell:Cite American Heritage Dictionary
 2. ^ . HarperCollins https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ramadan. Parametru mhux magħruf |publisher= injorat (forsi ridt tuża |pubblikatur= minflok) (għajnuna); Parametru mhux magħruf |title= injorat (għajnuna); Parametru mhux magħruf |access-date= injorat (għajnuna); Parametru mhux magħruf |work= injorat (għajnuna); |title= nieqes jew vojt (għajnuna)
 3. ^ Mudell:Cite Merriam-Webster
 4. ^ Mudell:Cite dictionary
 5. ^ "Ramadan: Fasting and Traditions". Arkivjat mill-orġinal fl-22 March 2019. Miġbur 6 May 2019.
 6. ^ "Ramadan 2020: Date, importance, wishes, quotes, messages, and pictures". India Today.
 7. ^ "Schools – Religions". BBC. Arkivjat mill-orġinal fl-27 August 2012. Miġbur 25 July 2012.
 8. ^ Bukhari-Ibn-Ismail, AbdAllah-Muhammad. "Sahih Bukhari – Book 031 (The Book of Fasting), Hadith 124". hadithcollection.com. Arkivjat minn l-oriġinal fl-13 June 2012. Miġbur 25 July 2012.
 9. ^ Muslim-Ibn-Habaj, Abul-Hussain. "Sahih Muslim – Book 006 (The Book of Fasting), Hadith 2378". hadithcollection.com. Arkivjat minn l-oriġinal fl-15 January 2013. Miġbur 25 July 2012.
 10. ^ Islam, Andrew Egan – 2002 – p. 24
 11. ^ Dubai – p. 189, Andrea Schulte-Peevers – 2010
 12. ^ "Ramadan in the Farthest North". Saudi Aramco World. Arkivjat minn l-oriġinal fl-4 February 2015. Miġbur 16 June 2015.
 13. ^ a b "Find Out Who Will Be Fasting For Over Twenty Hours". HuffPost (bl-Ingliż). 2014-06-27. Miġbur 2024-03-12.
 14. ^ a b Kassam, Ashifa (3 July 2016). "Arctic Ramadan: fasting in land of midnight sun comes with a challenge". The Guardian. Arkivjat mill-orġinal fl-7 July 2016. Miġbur 6 July 2016.
 15. ^ Bukhari-Ibn-Ismail, AbdAllah-Muhammad. "Sahih Bukhari – Book 031 (The Book of Fasting), Hadith 125". hadithcollection.com. Arkivjat minn l-oriġinal fl-15 January 2013. Miġbur 25 July 2012.
 16. ^ Smith, Jane I. (2010). Islam in America. Columbia University Press. p. 15. ISBN 978-0-231-14710-1. Miġbur 30 May 2017.
 17. ^ Hotaling, Edward (2003). Islam Without Illusions: Its Past, Its Present, and Its Challenge for the Future. Syracuse University Press. p. 57. ISBN 978-0-8156-0766-3. Miġbur 30 May 2017.
 18. ^ Abu Dawud-Ibn-Ash'ath-AsSijisstani, Sulayman. "Sunan Abu-Dawud – (The Book of Prayer) – Detailed Injunctions about Ramadan, Hadith 1370". Center for Muslim-Jewish Engagement of The University of Southern California. Arkivjat mill-orġinal fl-15 June 2012. Miġbur 25 July 2012.
 19. ^ Bukhari-Ibn-Ismail, AbdAllah-Muhammad. "Sahih Bukhari – Book 031 (The Book of Fasting), Hadith 199". hadithcollection.com. Arkivjat minn l-oriġinal fl-15 January 2013. Miġbur 25 July 2012.
 20. ^ Muslim-Ibn-Habaj, Abul-Hussain. "Sahih Muslim – Book 006 (The Book of Fasting), Hadith 2391". hadithcollection.com. Arkivjat minn l-oriġinal fl-12 June 2018. Miġbur 25 July 2012.
 21. ^ a b Al-Bayhaqi, Abu Bakr. Sunnan al-Kubra (bl-Għarbi). 4. p. Book 11, Ch. 6, No. 7904. قال رسولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 'لا تَقولوا «رَمَضَانُ»، فإِنَّ رَمَضانَ اسمٌ مِن أسماءِ اللَّهِ، ولَكِن قولوا «شَهرُ رَمَضانَ».' وهَكَذا رَواه الحارِثُ بنُ عبدِ اللَّهِ الخازِنُ عن أبي مَعشَرٍ. وأبو مَعشَرٍ هو نَجيحٌ السِّندِىُّ، ضَعَّفَه يَحيَى بنُ مَعين
 22. ^ Al-Tabari, Muhammad ibn Jarir. Tafsir al-Tabari (bl-Għarbi). 3. p. 187. أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقَالُ «رَمَضَانَ»، وَيَقُولُ: لَعَلَّهُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّٰهِ، لَٰكِنَّ نَقُولُ كَمَا قَالَ اللَّٰهُ: «شَهْرُ رَمَضَانَ»
 23. ^ Ibn Abu Hatim, Abdul Rahman. Tafsir Ibn Abu Hatim (bl-Għarbi). 1. p. 310, Nu. 1648. لَا تَقُولُوا۟ «رَمَضَانُ»، فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّٰهِ، وَلَٰكِنْ قُولُوا۟ «شَهْرُ رَمَضَانَ»
 24. ^ Al-Razi, Fakhr al-Din. Tafsir al-Kabir (bl-Għarbi). 5. p. 251. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقُولُوا۟ «جَاءَ رَمَضَانُ» وَ«ذَهَبَ رَمَضَانُ» وَلَٰكِنْ قُولُوا۟ «جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ» وَ«ذَهَبَ شَهْرُ رَمَضَانَ» فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّٰهِ تَعَالَىٰ.
 25. ^ Al-Dimashqi, Tamam. Fawa'id al-Tamam (bl-Għarbi). 1. p. 104, Nu. 241. قَالَ رَسُولُ اللَّٰهِ صَلَّىٰ اللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ «صُمْتُ رَمَضَانَ»، وَ«قُمْتُ رَمَضَانَ»، وَلَا «صَنَعْتُ فِي رَمَضَانَ كَذَا وَكَذَا»، فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ الْعِظَامِ، وَلَٰكِنْ قُولُوا۟ «شَهْرُ رَمَضَانَ» كَمَا قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ
 26. ^ Ibn al-Saqri, Abu Tahir. Mashyakhah (bl-Għarbi). 1. p. 126, Nu. 52. عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّٰهِ مَا مَعْنَىٰ رَمَضَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّٰهِ صَلَّىٰ اللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا حُمَيْرَاءُ لَا تَقُولِي «رَمَضَانُ» فَإِنَّهُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّٰهِ وَلَٰكِنْ قُولِي «شَهْرُ رَمَضَانَ» يَعْنِي رَمَضَانَ أَرْمَضَ فِيهِ ذُنُوبَ عِبَادِهِ فَغَفَرَهَا
 27. ^ Al-Kulayni, Muhammad ibn Ya'qub. Al-Kafi (bl-Għarbi). p. Book 14 (the Book of Fasting), Ch. 4. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): لَا تَقُولُوا۟ «هَٰذَا رَمَضَانُ» وَلَا «ذَهَبَ رَمَضَانُ» وَلَا «جَاءَ رَمَضَانُ» فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَجِيءُ وَلَا يَذْهَبُ وَإِنَّمَا يَجِيءُ وَيَذْهَبُ الزَّائِلُ وَلَٰكِنْ قُولُوا۟ «شَهْرُ رَمَضَانَ» فَإِنَّ الشَّهْرَ مُضَافٌ إِلَىٰ الْاسْمِ وَالاسْمُ اسْمُ اللَّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ
 28. ^ Ibn Babawayh, al-Saduq. Man La Yahduruhu al-Faqih (bl-Għarbi). 2. p. 182. قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): لَا تَقُولُوا۟ «رَمَضَانُ» وَلَٰكِنْ قُولُوا۟ «شَهْرُ رَمَضَانَ» فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا رَمَضَانُ
 29. ^ Al-Hurr Al-Amili, Muhammad. Wasa'il al-Shia (bl-Għarbi). 10. p. Ch. 19. عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَالَ: لَا تَقُولُوا۟ «رَمَضَانُ» فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا رَمَضَانُ فَمَنْ قَالَهُ فَلْيَتَصَدَّقْ وَلْيَصُمْ كَفَّارَهً لِقَوْلِهِ وَلَٰكِنْ قُولُوا۟ كَمَا قَالَ اللَّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ «شَهْرُ رَمَضَانَ»
 30. ^ Al-Majlisi, Muhammad-Baqir. Bihar al-Anwar (bl-Għarbi). 93. p. Ch. 48.
 31. ^ Ibn Tawus, Sayyid. Al-Iqbal Bil-Amal (bl-Għarbi). 2. p. 29.
 32. ^ Al-Nouri Al-Tabarsi, Husayn. Mustadrak al-Wasa'il (bl-Għarbi). 7. p. Ch. 12, Hadith 1, Nu. 8609.
 33. ^ Al-Shajari, Yahya bin Hussein. Al-Amali Al-Khamisiyah (bl-Għarbi). 1. p. 380, Nu. 1355. أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ: لَا تَقُولُوا۟ «رَمَضَانُ» فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا رَمَضَانُ فَمَنْ قَالَهُ فَلْيَتَصَدَّقْ وَلْيَصُمْ كَفَّارَةً لِقَوْلِهِ، وَلَٰكِنْ قُولُوا۟ كَمَا قَالَ اللَّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ: «شَهْرُ رَمَضَانَ»
 34. ^ Ibn al-Jawzi, Abdul Rahman. Al-Mawdu'at (bl-Għarbi). 2. p. 187. قَالَ رَسُولُ اللَّٰهِ صَلَّىٰ اللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُولُوا۟ «رَمَضَانُ» فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمُ اللَّٰهِ، وَلَٰكِنْ قُولُوا۟ «شَهْرُ رَمَضَانَ»
 35. ^ Aliyev, Rafig Y. (2013). Loud Thoughts on Religion: A Version of the System Study of Religion. Useful Lessons for Everybody. Trafford Publishing. ISBN 978-1-4907-0521-7.
 36. ^ a b Aliyev, Rafig Y. (2013). Loud Thoughts on Religion: A Version of the System Study of Religion. Useful Lessons for Everybody. Trafford Publishing. p. 129. ISBN 978-1-4907-0521-7.
 37. ^ Ad-Dausaree, Mahmood Bin Ahmad Bin Saaleh (2006). The Magnificence of Quran. Darussalam Publishers.
 38. ^ Quran Chapter 2, Revelation 183
 39. ^ al-Uthaymeen, Shaikh Saalih. Explanation of the Three Fundamental Principles of Islam (Salafi): Sharh Usool ath-Thalatha of Muhammad Ibn Abdul Wahaab. Salafi Books. Arkivjat minn l-oriġinal fl-5 January 2020.
 40. ^ Aliyev, Rafig Y. (2013). Loud Thoughts on Religion: A Version of the System Study of Religion. Useful Lessons for Everybody. Trafford Publishing. p. 128. ISBN 978-1-4907-0521-7.
 41. ^ Jenkins, Philip (2006).
 42. ^ Chandler, Paul-Gordon (2008). Pilgrims of Christ on the Muslim Road: Exploring a New Path Between Two Faiths (bl-Ingliż). Cowley Publications. p. 88. ISBN 978-0-7425-6603-3.
 43. ^ Muhammad Mustafa al-Azami, "The History of The Quranic Text: From Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testaments", 2nd Edition (2008), Azami Publishing House
 44. ^ Bukhari-Ibn-Ismail, AbdAllah-Muhammad. "Sahih Bukhari – Book 031 (The Book of Fasting), Hadith 124". hadithcollection.com. Arkivjat minn l-oriġinal fl-13 June 2012. Miġbur 25 July 2012.
 45. ^ Robinson, Neal (1999). Islam: A Concise Introduction. Washington: Georgetown University Press. ISBN 978-0-87840-224-3.
 46. ^ Ibn-Ismail-Bukhari, AbdAllah-Muhammad. "Sahih Bukhari – Book 031 (The Book of Fasting), Hadith 125". hadithcollection.com. Arkivjat minn l-oriġinal fl-15 January 2013. Miġbur 28 July 2012.
 47. ^ Ibn-Ismail-Bukhari, AbdAllah-Muhammad. "Sahih Bukhari – Book 032 (Praying at Night during Ramadhan), Hadith 238". hadithcollection.com. Arkivjat minn l-oriġinal fl-15 January 2013. Miġbur 28 July 2012.
 48. ^ Muslim-Ibn-Habaj, Abul-Hussain. "Sahih Muslim – Book 006 (The Book of Fasting), Hadith 2632". hadithcollection.com. Arkivjat minn l-oriġinal fl-15 January 2013. Miġbur 28 July 2012.
 49. ^ Qassis, Bonaventura; Magro, Nikola (1964). "Ir-Ramadan : zmien is-sawm tal-Misilmin". Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 01 : Jannar-Marzu : 1964. Valletta: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta. 10 (1): 19–21.
 50. ^ "Eid al-Fitr in the United States". www.timeanddate.com (bl-Ingliż). Miġbur 2021-05-09.
 51. ^ "Ruling on Voluntary Fasting After The Month of Ramadan: Eid Day(s) And Ash-Shawaal". EsinIslam, Arab News & Information – By Adil Salahi. 11 September 2010. Arkivjat minn l-oriġinal fl-27 May 2016. Miġbur 23 May 2016.
 52. ^ "Book of Fasting – Sahih al-Bukhari – Sunnah.com – Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)". Arkivjat minn l-oriġinal fl-10 June 2015. Miġbur 16 June 2015.
 53. ^ "Sahih Muslim Book 006, Hadith Number 2361". Hadith Collection. Arkivjat minn l-oriġinal fl-4 June 2015. Miġbur 16 June 2015.
 54. ^ "Muslims observe Ramadan, clerics explain significance". Guardian News, Nigeria. 4 July 2014. Arkivjat minn l-oriġinal fl-18 July 2014. Miġbur 16 July 2014.
 55. ^ "Ramadan". Britannica.
 56. ^ Muslim-Ibn-Habaj, Abul-Hussain (2009). "Sahih Muslim – Book 006 (The Book of Fasting), Hadith 2415". hadithcollection.com. Arkivjat minn l-oriġinal fl-15 January 2013. Miġbur 25 July 2012.
 57. ^ Ibn-Ismail-Bukhari, AbdAllah-Muhammad (2009). "Sahih Bukhari – Book 031 (The Book of Fasting), Hadith 144". hadithcollection.com. Arkivjat minn l-oriġinal fl-15 January 2013. Miġbur 25 July 2012.
 58. ^ The Oxford dictionary of Islam. New York: Oxford University Press. 2003. ISBN 0-19-512558-4. OCLC 50280143. Parametru mhux magħruf |iktar= injorat (għajnuna)
 59. ^ : 1732–1743. Ċitazzjoni journal għandha bżonn |journal= (għajnuna); |title= nieqes jew vojt (għajnuna)
 60. ^ Fletcher Stoeltje, Melissa (22 August 2009). "Muslims fast and feast as Ramadan begins". San Antonio Express-News. Miġbur 22 July 2012.
 61. ^ "Why Ramadan Generates Millions in Charitable Giving Every Year". The New York Times. Miġbur 2023-11-22.
 62. ^ "Tarawih Prayer a Nafl or Sunnah". Arkivjat minn l-oriġinal fl-18 November 2015. Miġbur 16 June 2015.
 63. ^ "Muslims begin fasting for Ramadan". ABC News. 18 July 2012. Arkivjat minn l-oriġinal fl-2012-07-21. Miġbur 6 August 2012.
 64. ^ Taryam Al Subaihi (29 July 2012). "The spirit of Ramadan is here, but why is it still so dark?". The National. Arkivjat mill-orġinal fl-31 July 2012. Miġbur 30 July 2012.
 65. ^ Cochran, Sylvia (8 August 2011). "How to decorate for Ramadan". Yahoo-Shine. Arkivjat minn l-oriġinal fl-2013-01-15. Miġbur 6 August 2012.
 66. ^ Harrison, Peter (2016-06-09). "How did the Ramadan lantern become a symbol of the holy month?". Al Arabiya. Miġbur 2019-05-06.
 67. ^ "This Is How Indonesia Welcomes Ramadan". Jakarta Globe. 2019-05-04. Miġbur 2019-05-06.
 68. ^ "Tradisi Dugderan di Kota Semarang". Mata Sejarah (bl-Indoneżjan). Arkivjat minn l-oriġinal fl-12 April 2017. Miġbur 18 March 2017.
 69. ^ Sims, Calvin (2000-12-19). "Jakarta Journal; It's Ramadan. School Is Out. Quick, the Earplugs!". The New York Times. ISSN 0362-4331. Arkivjat mill-orġinal fl-6 May 2019. Miġbur 2019-05-06.
 70. ^ "Understanding the Religious Holiday Allowance THR in Indonesia". Emerhub. 2018-12-06. Arkivjat mill-orġinal fl-6 May 2019. Miġbur 2019-05-06.
 71. ^ Maryono, Agus; Endi, Severianus (2014-07-07). "On the hunt for delectable snacks". The Jakarta Post. Arkivjat mill-orġinal fl-6 May 2019. Miġbur 2019-05-06.
 72. ^ Saifudeen, Yousuf (2016-06-12). "Diverse traditions that welcome the holy month in Indonesia". Khaleej Times. Arkivjat mill-orġinal fl-6 May 2019. Miġbur 2019-05-06.
 73. ^ a b ċ "Most Muslims say they fast during Ramadan". Pew Research Center. 9 July 2013. Arkivjat mill-orġinal fl-14 November 2017. Miġbur 14 November 2017.
 74. ^ "Ramadan 2019: 9 questions about the Muslim holy month you were too embarrassed to ask". Vox. 6 June 2016.
 75. ^ "Breaking Pakistan's Ramadan Fasting Laws Has Serious Consequences". NPR.org. NPR.
 76. ^ "Not so fast! Ramadan laws in Arab countries make you think twice before digging in". Albawaba News.
 77. ^ "Press release by Kuwait Ministry Of Interior". Arkivjat mill-orġinal fl-9 October 2016. Miġbur 10 May 2019.
 78. ^ "KD 100 fine, one month prison for public eating, drinking". Friday Times. Kuwait Times Newspaper. 21 August 2009. Arkivjat minn l-oriġinal fl-7 January 2020. Miġbur 17 November 2009.
 79. ^ "Ramadan in Saudi Arabia: Taking it to heart". The Economist. 11 June 2016. Arkivjat mill-orġinal fl-10 June 2016. Miġbur 11 June 2016.
 80. ^ Hyslop, Leah (24 July 2012). "Ramadan warning for expats in Saudi Arabia". The Daily Telegraph. Arkivjat mill-orġinal fl-20 October 2018. Miġbur 11 March 2019.
 81. ^ "Morocco's Penal Code and Public Eating in Ramadan". moroccoworldnews.com (bl-Ingliż). 2016-06-06. Miġbur 2022-04-29.
 82. ^ Latrech, Oumaima (2022-04-27). "Ramadan: 80 Moroccans Arrested for Publicly Eating in Casablanca". moroccoworldnews.com (bl-Ingliż). Miġbur 2022-04-29.
 83. ^ "Algerians jailed for breaking Ramadan fast". Al Arabiya News. 7 October 2008. Arkivjat minn l-oriġinal fl-11 December 2008.
 84. ^ "The Hard and Fast Rules of Ramadan". 14 July 2015. Arkivjat mill-orġinal fl-14 April 2019. Miġbur 14 April 2019.
 85. ^ Salama, Samir (16 July 2009). "New penalty for minor offences in UAE". Gulf News. Dubai, UAE: Al Nisr Publishing LLC. Arkivjat minn l-oriġinal fl-1 March 2010. Miġbur 17 November 2009.
 86. ^ Leo Paul Dana. When Economies Change Paths: Models of Transition in China, the Central Asian Republics, Myanmar & the Nations of Former Indochine Française. p. 162.
 87. ^ James Minahan. The Former Soviet Union's Diverse Peoples: A Reference Sourcebook. p. 133.
 88. ^ Islamic Beliefs, Practices, and Cultures. Marshall Cavendish. p. 165.
 89. ^ "In Albania, Ramadan under lockdown revives memories of communism". Arab News. 2020-04-25.
 90. ^ Cagnassola, Mary Ellen (2021-05-06). "170 mosques destroyed in China's Xinjiang crackdown, Australian think tank says". Newsweek (bl-Ingliż). Arkivjat mill-orġinal fl-17 March 2022. Miġbur 17 March 2022.
 91. ^ "China region bans Muslims from fasting during Ramadan". The National, Agence France Presse. 2012-08-01.
 92. ^ "China bans Muslims from fasting Ramadan in Xinjiang". Al-Jazeera English, Agence France Presse.
 93. ^ Shohret Hoshur; Joshua Lipes (14 May 2020). "Residents of Uyghur-Majority County in Xinjiang Ordered to Report Others Fasting During Ramadan". Radio Free Asia. Miġbur 17 May 2020.
 94. ^ "Come see China Muslim culture for yourselves, embassy says". Malaysiakini. 2019-05-07. Miġbur 2022-03-17.
 95. ^ M. Irfan Ilmie, Atman Ahdiat (2021-03-18). "Uighur Muslim Community invites global media to witness Ramadan rituals". Antara News (bl-Indoneżjan).
 96. ^ "Muslims in Xinjiang begin Ramadan". Jawa Pos, Antara News (bl-Indoneżjan). 2021-04-14.
 97. ^ S M Hali (2019-12-13). "Uyghur Human Rights Policy Act of 2019 — a harsh step". Daily Times (bl-Ingliż).
 98. ^ "No restriction over Muslims to observe Ramzan in Xinjiang: JI spokesperson". Pakistan Today (bl-Ingliż). July 2, 2016. Arkivjat minn l-oriġinal fl-3 July 2022. Miġbur 17 March 2022.
 99. ^ "DLA_Piper_Middle_East_Be_Alert_Ramadan" (PDF). dlapiper (bl-Ingliż). Arkivjat minn l-oriġinal (PDF) fl-2020-04-04. Miġbur 2024-03-12.
 100. ^ : 81–87. Ċitazzjoni journal għandha bżonn |journal= (għajnuna); |title= nieqes jew vojt (għajnuna)
 101. ^ El-Bahay El-Kholi. Al Siyam, "Fasting". The Supreme Council for Islamic Affairs, Arab Republic of Egypt. p. 36.
 102. ^ Islamic Studies Maldives
 103. ^ Balani, Jyoti; Hyer, Stephen; Wagner, Marion; Shehata, Hassan (2013). "Obesity, Polycystic Ovaries and Impaired Reproductive Outcome". Obesity. pp. 289–298. doi:10.1016/B978-0-12-416045-3.00022-4. ISBN 978-0-12-416045-3.
 104. ^ : 21–24. Ċitazzjoni journal għandha bżonn |journal= (għajnuna); |title= nieqes jew vojt (għajnuna)
 105. ^ : 107–118. Ċitazzjoni journal għandha bżonn |journal= (għajnuna); |title= nieqes jew vojt (għajnuna)
 106. ^ Shariatpanahi, Z. Vahdat, et al. "Effect of Ramadan fasting on some indices of insulin resistance and components of the metabolic syndrome in healthy male adults." British Journal of Nutrition 100.1 (2008): 147–151.
 107. ^ Nematy, Mohsen, et al. "Effects of Ramadan fasting on cardiovascular risk factors: a prospective observational study." Nutrition journal 11.1 (2012): 69.
 108. ^ : 396–406. Ċitazzjoni journal għandha bżonn |journal= (għajnuna); |title= nieqes jew vojt (għajnuna)
 109. ^ "Should your water intake change during Ramadan?". gulfnews.com (bl-Ingliż). 5 May 2019. Miġbur 2021-05-09.
 110. ^ : 273–282. Ċitazzjoni journal għandha bżonn |journal= (għajnuna); |title= nieqes jew vojt (għajnuna)
 111. ^ Espinoza, Javier (3 June 2016). "Schools say Muslim students 'should break Ramadan fast' to avoid bad grades". The Telegraph. Arkivjat mill-orġinal fl-11 January 2022.
 112. ^ Islam und Schule: Handreichung für Lehrerinnen und Lehrer an Berliner Schulen (bil-Ġermaniż). Zentral- und Landesbibliothek Berlin ZLB. Senatsbibliothek. 2010. OCLC 824393822.
 113. ^ : 711–716. Ċitazzjoni journal għandha bżonn |journal= (għajnuna); |title= nieqes jew vojt (għajnuna)
 114. ^ (bl-Ingliż): 398–400. Ċitazzjoni journal għandha bżonn |journal= (għajnuna); |title= nieqes jew vojt (għajnuna)
 115. ^ A Guideline of Performing Ibadah at the International Space Station (ISS)
 116. ^ Donadio, Rachel (2007-12-09). "Interstellar Ramadan". The New York Times (bl-Ingliż). ISSN 0362-4331. Miġbur 2019-12-05.
 117. ^ "Ramadan 2019: Why is it so important for Muslims?". www.aljazeera.com. Miġbur 2019-08-06.
 118. ^ Gilfillan_1, Scott (2019-05-03). "Supporting Muslim colleagues during Ramadan". TUC (bl-Ingliż). Miġbur 2019-08-06.
 119. ^ "Ramadan working hours announced in Oman". Times of Oman. 22 June 2014. Arkivjat mill-orġinal fl-24 June 2016. Miġbur 17 June 2016.
 120. ^ "Ramadan working hours announced for public and private sectors". Times of Oman. 10 June 2015. Arkivjat mill-orġinal fl-24 June 2016. Miġbur 17 June 2016.
 121. ^ "The Working Muslim in Ramadan" (PDF). Working Muslim. 2011. Arkivjat minn l-oriġinal (PDF) fl-7 October 2016. Miġbur 30 June 2016.
 122. ^ Lewis Silkin (26 April 2016). "Lewis Silkin – Ramadan – employment issues". lewissilkinemployment.com. Arkivjat mill-orġinal fl-3 August 2016. Miġbur 1 June 2016.
 123. ^ "Reasonable Accommodations for Ramadan? Lessons From 2 EEOC Cases". Free Enterprise. 27 June 2014. Arkivjat mill-orġinal fl-7 July 2015. Miġbur 21 July 2015.
 124. ^ "EEOC And Electrolux Reach Settlement in Religious Accommodation Charge Brought By Muslim Employees". eeoc.gov. Arkivjat mill-orġinal fl-1 July 2015. Miġbur 21 July 2015.
 125. ^ Hasan, Rumy (3 July 2015). "The costs of Ramadan need to be counted". The Guardian.
 126. ^ "Businesses want more working hours in Ramadan".

Links esterni[immodifika | immodifika s-sors]