Madre Tereża ta' Kalkutta

Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa
Madre Tereża ta' Kalkutta
superjur ġenerali

Ħajja
Isem propju Anjezë Gonxhe Bojaxhiu
Twelid Skopje, 26 Awwissu 1910
Nazzjonalità Albanija
Indja
Imperu Ottoman
Dominju tal-Indja
Residenza Skopje
Rathfarnham
Calcutta
L-ewwel lingwa Albaniż
Mewt Calcutta, 5 Settembru 1997
Post tad-dfin Dar Omm tal-Missjunarji tal-Karità
Kawża tal-mewt  (attakk tal-qalb)
Familja
Missier Nikollë Bojaxhiu
Konjuga/i Not married
Edukazzjoni
Lingwi Albaniż
Bangla
Ingliż
Ħindi
Serb
Sloven
Okkupazzjoni
Okkupazzjoni soru
Premjijiet
Festa
5 ta' Settembru

Madre Tereża ta' Kalkutta (Skopje, twieldet fis-26 ta' Awwissu 1910 - Kalkutta, l-Indja, mietet fil-5 ta' Settembru 1997) twieldet f'familja Kattolika Albaniża fi Skopje, illum parti mill-Maċedonja ta' Fuq. Ta' tmintax-il sena ddeċidiet li tidħol fil-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Missjunarji tal-Madonna ta' Loreto. Fl-1928 telqet lejn l-Irlanda, u sena wara kienet l-Indja. Fl-1931 iż-żagħżugħa Ineż ħadet l-ewwel voti u l-isem ġdid ta' Swor Marija Tereża tal-Bambin Ġesù (għad-devozzjoni tagħha lejn il-qaddisa ta' Lisieux), u ta' għoxrin sena kienet tgħallem l-istorja u l-ġeografija lil studenti bniet sinjuri fil-kulleġġ tas-sorijiet ta' Loreto f'Entally, żona fil-Lvant ta' Kalkutta.[1]

"Konverżjoni"[immodifika | immodifika s-sors]

Wara l-ħajt tal-kunvent kien hemm il-kwartier ta' Motti bl-intiena soffokanti tiegħu, wieħed mill-ifqar mandraġġi ta' Kalkutta. Mill-bogħod swor Tereża setgħet tisma' l-ħsejjes li kienu jaslu sal-kulleġġ lussuż iżda ma kinitx taf x'kienu. Kienu l-wiċċ l-ieħor tal-Indja, dinja oħra 'l bogħod minnha, għall-inqas sa dik il-lejla tal-10 ta' Settembru 1946, meta kienet f'ferrovija diretta lejn Darjeeling għall-eżerċizzji spiritwali u hemm ġietha t-"tieni sejħa": matul dak il-lejl frażi baqgħet imwaħħla f'moħħha tul il-vjaġġ kollu, l-għajta muġugħa ta' Ġesù msallab: “Għandi l-għatx!”. Hija kellha tħalli l-kunvent biex tiddedika ruħha għall-ifqar fost il-fqar: dawk li huma x-xejn, l-emarġinati f'kollox, l-abbandunati li kuljum kienu jmutu fuq il-bankini ta' Kalkutta, mingħajr lanqas id-dinjità li jistgħu jmutu fil-paċi ta' dejjem.

Missjunarji tal-Karità[immodifika | immodifika s-sors]

Swor Tereża ħalliet il-kunvent ta' Entally b'ħames rupiji fil-but u s-sari abjad bit-tarf ikħal tal-ifqar Indjani, wara kważi 20 sena mas-sorijiet ta' Loreto. Kien is-16 ta' Awwissu 1948. Iż-żgħira Ineż saret Madre Tereża. Fl-1950 id-djoċesi approvat il-kongregazzjoni ġdida tagħha tal-Missjunarji tal-Karità. Kien is-7 ta' Ottubru, il-festa tar-Rużarju, u mhux b'kumbinazzjoni għax din il-kongregazzjoni ġdida ġiet iddedikata lil Marija. L-imħabba profonda ta' Madre Tereża lejn il-Madonna kellha għeruq fit-tfulija tagħha, meta ommha kienet tieħu lilha u lil ħutha Lazar u Age l-knisja, iżuru l-foqra u jitolbu u jgħidu r-rużarju flimkien.

Barra t-tliet voti tal-faqar, tal-kastità u tal-ubbidjenza, kull Missjonarju tal-Karità jieħu ieħor, dak ta' "servizz gratwit lejn l-ifqar fost il-fqar", b'enfasi fuq l-imitazzjoni tal-virtujiet tal-Madonna, speċjalment l-umiltà, is-silenzju, u l-karità. Fuq il-kurċifiss tad-Dar Omm u f'kull kappella – f'kull parti tad-dinja – f'kull dar tal-kongregazzjoni ta' Madre Tereża hemm miktub "Għandi l-għatx". Din il-frażi tat-"tieni sejħa" tagħha, tiġbor f'żewġ kelmiet l-ispiritwalità tagħha.

Personaġġ[immodifika | immodifika s-sors]

Illum il-figura rqiqa ta' Madre Tereża, il-ġisem fraġli tagħha mgħawweġ bl-għejja tax-xogħol, u wiċċha mkemmex saru magħrufin mad-dinja kollha. Kull min iltaqa' magħha, anke darba, ma jistax jinsiha: id-dija tat-tbissima tagħha kienet tirrifletti l-imħabba immensa tagħha. Meta hi tħares lejk, b'dawk għajnejha profondi, amorevoli, limpidi, kont tħoss li qed iħarsu lejk l-istess għajnejn ta' Alla l-Imbierek.

Attiva u kontemplattiva fl-istess ħin, fiha kien hemm idealiżmu u konkretezza, pragmatiżmu u utopja. Kienet tħobb tiddefinixxi lilha nnifisha bħala "l-lapes żgħir ta' Alla", strument żgħir u sempliċi f'idejh. Kienet tagħraf b'umiltà li meta l-lapes jispiċċa, il-Mulej jarmih u jafda lil ħaddieħor il-missjoni appostolika tagħha: "Min jemmen fija jagħmel hu ukoll l-għemejjel li qed nagħmel jien, u ikbar minnhom ukoll" (Ġwanni 14, 12).

Wara mewtha[immodifika | immodifika s-sors]

Madre Tereża mietet f'Kalkutta filgħaxija tal-Ġimgħa 5 ta' Settembru 1997, fid-9.30. Kellha 87 sena. Fis-26 ta' Lulju 1999 infetaħ il-proċess tagħha ta' beatifikazzjoni, 3 snin qabel suppost; għalkemm għall-poplu Madre Tereża kienet diġà qaddisa. Nhar id-19 ta' Ottubru 2003, il-Papa Ġwanni Pawlu II iddikjaraha Beata. Il-messaġġ tagħha huwa dejjem attwali: li kulħadd ifittex il-Kalkutta tiegħu, li tinsab ukoll fit-toroq tal-Punent sinjur, fir-ritmu frenetiku tal-ibliet tagħna. "Tista' ssib Kalkutta fid-dinja kollha jekk għandek għajnejn biex tara. Kull fejn hemm persuni mhux maħbuba, li ma jridhom ħadd, imwarrbin u minsijin minn kulħadd".

L-ulied spiritwali tagħha għadhom jaqdu lill-"ifqar fost il-fqar" fl-orfanotrofji, fil-lebbrożarji, fid-djar tal-anzjani, ommijiet xebbiet, u moribondi. B'kollox qegħdin 5,000 f'madwar 600 dar imferrxin madwar id-dinja. "Meta mmut – kienet tgħid hi, inkun nista' ngħinkom iktar…"

Premju Nobel[immodifika | immodifika s-sors]

Il-Kumitat Nobel Norveġiż ippremja l-Premju Nobel għall-Paċi għall-1979 lil Madre Tereża.

Tletin sena ilu, il-madre Omm Teresa ħalliet il-post tat-tagħlim tagħha fl-iskola tal-bniet Kattolika Rumana f'Kalcutta sabiex tiddedika l-ħajja tagħha biex taħdem fost l-ifqar fost il-foqra fil-kwartieri fqar ta' dik il-belt.

L-ordni Kattolika Rumana li tagħha issa hi l-kap fl-aħħar snin estendiet l-attivitajiet tagħha biex tinkludi għadd ta' bliet Indjani oħra u partijiet oħra tad-dinja.

Meta għamel l-għotja, il-Kumitat Nobel Norveġiż esprima r-rikonoxximent tiegħu tal-ħidma ta' Madre Tereża biex iġġib għajnuna biex l-umanità ma tbatix. F'dik is-sena d-dinja tatha l-attenzjoni tagħha fuq il-qagħda mwiegħra tat-tfal u r-refuġjati, u dawn huma preċiżament il-kategoriji li għaliha Madre Tereża kienet ilha għal ħafna snin titħabat.

Il-Kumitat għamel enfasi speċjali fuq l-ispirtu li ispira l-attivitajiet tagħha u li hija l-espressjoni tanġibbli tal-attitudni personali u l-kwalitajiet umani tagħha.

Karatteristika tal-ħidma tagħha kienet ir-rispett għall-bniedem individwali, għad-dinjità tiegħu u għall-valur intrinsiku tiegħu. L-iktar solitarju, l-aktar żvantaġġat u l-mewt, f'idejh, irċevew il-kompassjoni mingħajr kundanna, ibbażata fuq reverenza għall-bniedem.

Fil-każ ta' Madre Tereża, din il-filosofija bażika tal-ħajja hija msejsa sew fil-fidi Nisranija tagħha. F'Kalkutta u bnadi oħra, hija Inkludiet l-għajnuna ta' assistenti minn denominazzjonijiet reliġjużi oħra. Hija ġiet rikonoxxuta wkoll mill-awtoritajiet Indjani u mis-Segretarju Ġenerali Asjatiku tan-Nazzjonijiet Uniti, l-U Thant Buddista.

Din mhix l-ewwel darba li l-Kumitat Nobel Norveġiż ta l-Premju għall-Paċi għax-xogħol imwettaq fil-ġlieda biex jingħeleb il-faqar u d-dwejjaq fid-dinja, li jikkostitwixxu wkoll theddida għall-paċi. Huwa ta l-Premju tal-Paċi lil dawk li jħaddnu d-drittijiet tal-bniedem, inklużi dawk li tul ħajjithom iġġieldu għall-ugwaljanza razzjali.

Iktar qari[immodifika | immodifika s-sors]

 • Alpion, Gezim. Mother Teresa: Saint or Celebrity?. Londra: Routledge Press, 2007. ISBN 0-415-39247-0.
 • Banerjee, Sumanta (2004), "Revisiting Kolkata as an 'NRB' [non-resident Bengali]", Economic and Political Weekly, Vol. 39, No. 49 (4–10 ta' Diċembru 2004), pp. 5203–5205.
 • Benenate, Becky and Joseph Durepos (eds). Mother Teresa: No Greater Love (Fine Communications, 2000) ISBN 1-56731-401-5.
 • Bindra, Satinder (2001). "Archbishop: Mother Teresa underwent exorcism". CNN.com.
 • Chatterjee, Aroup. Mother Teresa: The Final Verdict (Meteor Books, 2003). ISBN 81-88248-00-2.
 • Chawla, Navin. Mother Teresa. Rockport, Mass: Element Books, 1996. ISBN 1-85230-911-3.
 • Chawla, Navin. Mother Teresa: The Authorized Biography. Diane Pub Co. (1992). ISBN 978-0-7567-5548-5.
 • Chawla, Navin. "The miracle of faith". Artiklu f'The Hindu.
 • Chawla, Navin. "Touch the Poor". Artiklu fl-India Today.
 • Chawla, Navin. "The path to Sainthood". Artiklu f'The Hindu.
 • Chawla, Navin. "In the shadow of a saint". Artiklu f'The Indian Express.
 • Chawla, Navin. "Mother Teresa and the joy of giving". Artiklu f'The Hindu.
 • Clark, David, (2002), "Between Hope And Acceptance: The Medicalisation Of Dying", British Medical Journal, Vol. 324, No. 7342 (2002), pp. 905–907.
 • Clucas, Joan. Mother Teresa. New York: Chelsea House, 1988. ISBN 1-55546-855-1.
 • Dwivedi, Brijal. Mother Teresa: Woman of the Century.
 • Egan, Eileen and Kathleen Egan, OSB. Prayertimes with Mother Teresa: A New Adventure in Prayer, Doubleday, 1989. ISBN 978-0-385-26231-6.
 • Greene, Meg. Mother Teresa: A Biography, Greenwood Press, 2004. ISBN 0-313-32771-8.
 • Hitchens, Christopher (1995). The Missionary Position: Mother Teresa in Theory and Practice. Londra: Verso. ISBN 978-1-85984-054-2.
 • Hitchens, Christopher (2003). "Mommie Dearest". Slate.
 • Kwilecki, Susan and Loretta S. Wilson, "Was Mother Teresa Maximizing Her Utility? An Idiographic Application of Rational Choice Theory", Journal for the Scientific Study of Religion, Vol. 37, No. 2 (1998), pp. 205–221.
 • Larivée, Serge (Université de Montréal), Carole Sénéchal (University of Ottawa), u Geneviève Chénard (Université de Montréal). "Les côtés ténébreux de Mère Teresa." Studies in Religion/Sciences Religieuses. 2013, vol. 42 no. 3, pp. 319–345.
 • Le Joly, Edward. Mother Teresa of Calcutta. San Francisco: Harper & Row, 1983. ISBN 0-06-065217-9.
 • Livermore, Colette, Hope Endures: Leaving Mother Teresa, Losing Faith, and Searching for Meaning. Free Press (2008) ISBN 1-4165-9361-6.
 • Macpherson, C. (2009) "Undertreating pain violates ethical principles", Journal of Medical Ethics, Vol. 35, No. 10 (2009), pp. 603–606.
 • McCarthy, Colman, The Washington Post, 6 September 1997 Nobel Winner Aided the Poorest.
 • Mehta & Veerendra Raj & Vimla, Mother Teresa Inspiring Incidents, Publications division, Ministry of I&B, Govt. of India, 2004, ISBN 81-230-1167-9.
 • Muggeridge, Malcolm. Something Beautiful for God. Londra: Collins, 1971.ISBN 0-06-066043-0.
 • Muntaykkal, T.T. Blessed Mother Teresa: Her Journey to Your Heart. ISBN 1-903650-61-5. ISBN 0-7648-1110-X. "Book Review".
 • Panke, Joan T. (2002), "Not a Sad Place", The American Journal of Nursing, Vol. 102, No. 9 (2002), p. 13.
 • Raghu Rai and Navin Chawla. Faith and Compassion: The Life and Work of Mother Teresa. Element Books Ltd. (1996). ISBN 978-1-85230-912-1.
 • Rajagopal MR, Joranson DE, and Gilson AM (2001), "Medical use, misuse and diversion of opioids in India", The Lancet, Vol. 358, 14 July 2001, pp. 139–143.
 • Rajagopal MR, u Joranson DE (2007), "India: Opioid availability – An update", The Journal of Pain Symptom Management, Vol. 33:615–622.
 • Rajagopal MR (2011), interview with the UN Office on Drugs and Crime, April 2011 India: The principle of balance to make opioids accessible for palliative care.
 • Scott, David. A Revolution of Love: The Meaning of Mother Teresa. Chicago: Loyola Press, 2005. ISBN 0-8294-2031-2.
 • Sebba, Anne. Mother Teresa: Beyond the Image. New York: Doubleday, 1997. ISBN 0-385-48952-8.
 • Slavicek, Louise. Mother Teresa. New York: Infobase Publishing, 2007. ISBN 0-7910-9433-2.
 • Smoker, Barbara (1 February 1980). "Mother Teresa – Sacred Cow?". The Freethinker.
 • Spink, Kathryn. Mother Teresa: A Complete Authorized Biography. New York: HarperCollins, 1997. ISBN 0-06-250825-3
 • Teresa, Mother et al., Mother Teresa: In My Own Words. Gramercy Books, 1997. ISBN 0-517-20169-0.
 • Teresa, Mother, Mother Teresa: Come Be My Light: The Private Writings of the "Saint of Calcutta", editjat b'kummentarju ta' Brian Kolodiejchuk, New York: Doubleday, 2007. ISBN 0-385-52037-9.
 • Teresa, Mother, Where There Is Love, There Is God, edited and with an introduction by Brian Kolodiejchuk, New York: Doubleday, 2010. ISBN 0-385-53178-8.
 • Williams, Paul. Mother Teresa. Indianapolis: Alpha Books, 2002. ISBN 0-02-864278-3.
 • Wüllenweber, Walter. "Nehmen ist seliger denn geben. Mutter Teresa – wo sind ihre Millionen?" Stern (illustrated German weekly), 10 September 1998.

Referenzi[immodifika | immodifika s-sors]

 1. ^ Muggeridge (1971), kap. 3, "Mother Teresa Speaks", pp. 105, 113.