Alla l-Missier

Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa

Alla l-Missier huwa titlu mogħti lil Alla f'diversi reliġjonijiet, l-iktar prominenti fil-Kristjaneżmu. Fil-Kristjaneżmu trinitarju mainstream, Alla l-Missier huwa meqjus bħala l-ewwel persuna tat-Trinità, segwit mit-tieni persuna, Alla l-Iben (Ġesù Kristu), u t-tielet persuna, Alla l-Ispirtu s-Santu. Mit-tieni seklu, il-kredti Nsara kienu jinkludu affermazzjoni ta 'twemmin f' "Alla l-Missier (li jista 'kollox)", primarjament bħala l-kapaċità tiegħu bħala "Missier u ħallieq tal-univers". Madankollu, fil-Kristjaneżmu l-kunċett ta ’Alla bħala l-missier ta’ Ġesù Kristu jmur metafisikament aktar mill-kunċett ta ’Alla bħala l-Ħallieq u l-missier tal-poplu kollu, kif indikat fil-Kredu tal-Appostlu fejn hemm l-espressjoni ta’ twemmin fil- “Missier li jista’ kollox, ħallieq ta ’ is-sema u l-art "huwa immedjatament, iżda separatament segwit minn" Ġesù Kristu, l-uniku Iben tiegħu, Sidna ", u b'hekk jesprimi ż-żewġ sensi tal-paternità.