Wikipedija:Pjazza/Arkivju 2007

Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa
Jump to navigation Jump to search


Prosit!!!

Din l-ewwel darba li indunajt bil-paġna fuq wiki bil-malti, ili nużah għal żmien twil bl-ingliż u saħansita anki bil-franċiż, iżda qatt qabel issa ma kont naf li jeżisti wikipedia bil-malti. Prosit tassew lil min bdieha.


RVB

Grazzi tal-kummenti RVB :) Nisperaw li issa titħajjar tagħti l-kontribut tiegħek ukoll f'dan il-proġett! --Roderick Mallia 13:27, 30 Ottubru 2006 (UTC)

wow, 1000+ articles.. prosit kulħadd.. 「ѕʀʟ·」 18:12, 13 Jannar 2007 (UTC)

Kunsens fuq il-Kelma Ħoloq

Steve, m'hemm ebda kunsens s'issa li Links tinbdel għal Ħoloq. Jekk jgħoġbok ibda diskussjoni fil-pjazza qabel ma tissokta bit-tibdil--JoeLeMaltais/Tħaddet 13:02, 27 Mejju 2007 (UTC)

Ghaziz Joe,
Il-kelma Ħoloq qiegħda tintuża minn ħafna nies li naf jien u anki qiegħda fis-sit uffiċjali kif tixhed din l-hemża:
http://www.letteraturamaltija.com/
Nifhem li hemm ħafna xogħol x'isir imma nixtieq inkun naf x'inhuma l-kliem 'utent', 'user', 'file'...
Saħħiet,
Steve
Steve, qabel ma jsir tibdil kbir fuq terminoloġija, skond il-prinċipji tal-wikipedija, hu meqjus siewi li dan il-kliem l-ewwel jiġi diskuss fil-pjazza. Ftakar li il-grammatika f'sens xjentifiku hija deskrittiva u mhux preskrittiva. Qies wkoll li għall wikipedija hija ħaġa importanti li il-kliem jinftiehem sew. S'issa ħadd ma kellu dubju fuq it-tifsr ta' dan il-kliem li semmejt - jekk issegwi it-taħdit li sar kien hemm ħafna suġġerimenti u oppinjonijiet - tista tagħti sehmek u titlob kunsens. Għalija, dak hu l'ewwel pass u "ix-xogħol" meħtieġ :)) .
Nissuġerixxi ftit Artikli siewja: Prescription_and_description_in_conflict, w:en:Linguistic_purism, w:en:Descriptive_linguistics, w:en:Sapir–Whorf hypothesis, w:en:Traditional_grammar, w:en:History_of_linguistic_prescription_in_English insellimlek --JoeLeMaltais/Tħaddet

Steve, l-ewwel nett dak huwa s-sit tal-kumitat dwar il-Letteratura. Bl-istess argument tiegħek, fuq is-sit ta' l-Akkademja tal-Malti, http://www.akkademjatalmalti.com, tintuża l-kelma Links. It-tieni, il-fatt li jużawha ħafna nies, ma jfissirx li għandha tintuża fil-Wikipedija. U fuq kollox, ħafna huwa suġġettiv ħafna. Jiena qajla naf 5 minn nies li jużawha. Meta l-perċentwali huwa daqshekk żgħir meta kkumparat man-numru ta' nies li jitkellmu l-lingwa, tinduna waħdek li m'għandek l-ebda dritt tippreferi varjant inqas użat. Ma rridx ninstema' paternalistiku; jekk jogħġbok tifhimnix ħażin. Biss naħseb li għandna nkunu prudenti fl-għażla tal-kliem. Fil-passat meta kont qed nittraduċi l-interfaċċa kollha tal-Wiki, kelli xi kummenti fuq it-tip ta' kliem li kont nuża, speċifikament għax dawn ma kienux użati mill-ħafna. Jiġifieri, nifhmek perfettament. U anke sieħbi Joe, jekk niġu f'dan. Il-ħolma tiegħi l-ewwel wieħed hija li fejn jista' jkun nużaw il-Malti fejn jidħlu oqsma ġodda, u għaliex le, nirxuxtaw kliem li m'għadux daqshekk jintuża, nagħtuh lagħqa żebgħa u nerġgħu npoġġuh fil-vetrina. Imma ovvjament, dan il-kliem irid jaqbad art, u jrid jiġi mitkellem minn nies. Għax inkella, ikollna lingwa biss tal-vetrina li ma tintuża qatt. Nassigurak li hawn isir kull sforz biex jinstabu alternattivi għall-kliem barrani. Kburi ngħid li din il-Wiki ilha hawn minn qabel il-verżjoni Maltija tal-Win XP u bosta mill-affarjiet u l-funzjonijiet li għandna hawnhekk, jagħmlu ħafna iktar sens mill-kliem artifiċjali li ġie użat fil-Win XP Maltija. Min irid jgħin li jitkattar il-Malti, merħba bih. L-unika ħaġa li għandkom tagħmlu huwa li titkellmu l-Malti kif triduh inthom. Dik hija l-unika regola. Il-lingwa hija għaġina, u l-mod kif tgħaġinha u tħaddimha jiddependi minnek biss. Jekk trid lingwa iktar Maltija, tkellem lingwa iktar Maltija. Forsi jibdew jitħajjru iktar nies u xejn xejn, intejjbu, insebbħu u niżviluppaw ilsiennha. Saħħiet, --Roderick Mallia 14:16, 27 Mejju 2007 (UTC)

U la tfajt il-ġebla fuq saqajk Steve, x'tuża' int għal "user", "file"? U hemża safejn naf jien hija "attachment" u mhux "link". Is-sit tal-letteratura fir-risposta tiegħek huwa ħolqa jekk xejn, u mhux hemża :) Saħħa! --Roderick Mallia 14:20, 27 Mejju 2007 (UTC)

Joe, meta uzajt il-kelma hemża minflok ħolqa dak kien żball ġenwin minn tiegħi. Il-kelma ħolqa diġa tixhed illi s-sit elettroniku li miegħu se tqabbdek ma hijiex parti integrali ma' s-sit li tkun qiegħed fih. U għalhekk ħolqa, għaliex int tista' tinħall minnha, jew aħjar ma tidħolx fiha. Nemmen li tagħmel sens u għandha tintuża minn ħaddieħor. Grazzi. Steve Borg 20:49, 28 Mejju 2007 (UTC)

Wikimedia Election Notice

If you are able, please translate this notice to as many possible languages and post it anywhere applicable.

The Wikimedia Election Committee is accepting candidates for the 2007 Wikimedia Foundation Board of Trustees election. Please see [1] for more information.

There is still time for a new candidate to be considered for election, and you may now endorse the candidate of your choice (up to 3 candidates) on the endorsements page, [2]. Please read the instructions carefully prior to endorsing. If you can translate the instructions, please do.

If you have any questions, please contact any member of the election committee, who are listed here [3].

Posted on behalf of the Election Committee,
Philippe

Gżejjer Faroe u l-Iżlanda

Ghandi l-hajra li nibda nikteb xi haga dwar il-Gzejjer Faroe u l-Izlanda, imma huma miktuba bhal Faroe Islands u Islanda.

Ninsab cert li ghandna niktbu l-ewwel wiehed bhala (Il-)Gzejjer Faroe ghaliex wara kollox l-isem propja taghhom huwa Foroyar u mhux Faroe Islands. Meta l-isem beda jissemma Malta ftit tas-snin ilu minhabba l-loghba bejn iz-zewg pajjizi, kulhadd beda jghid Il-Gzejjer Faroe...

Dwar Iceland, l-isem huwa l-Iżlanda mhux Islanda. Ahna nhossuha z-z u nghidu Izlandiz mhux Islandiz...Steve Borg 21:48, 12 Ġunju 2007 (UTC)

Għandek raġun Steve. Tinkwieta xejn, ibda l-artikli normali, imbagħad kemm nirranġaw il-ħoloq u l-links neċessarji. Grazzi ta' l-inizzjattiva! --Roderick Mallia 20:23, 13 Ġunju 2007 (UTC)

Kontra ċ-Ċe bit-tikka

F'dan iż-żmien elettroniku għanda nagħmlu l-użu tal-Malti fil-ħajja moderna ħafif kemm nistgħu . Għandna 4 simboli żejda fl-alfabett tagħna. Tlieta minnhom neċessarji imma iċ-Ċ le. Din qiegħda hemm għal raġunijiet storiċi biex niddistingwuha miċ-C Taljana. Imma din id-distinzjoni m'għadx hemm bżonnha. Allura għaliex ma naħħux it-tikka minn fuq iċ-Ċe u nħaffu l-kitba tal-Malti?

Fl-istess ħin il-ħ fl-ittra Għajn m'hemmx bżonnha lanqas. Allura għax ma niktbux l-Għajn bħala 'gh' minnflok 'għ'?

ĠP 22/06/07

Ħaħa! Mur ipproponiha lill-kumitat tal-lingwa, mhux lilna :) --Roderick Mallia 21:04, 23 Ġunju 2007 (UTC)


Veru, imma ma kontx qed nissuġġerixxi li dan isir fil-Wikipedija. Ridt nara jekk hemmx nies ta' l-istess fehma.

ĠP 24/06/07


Ismijiet Russi

Hemm xi ħadd li jaf bir-Russu li jista' jagħtina transliterazzjoni f'ittri Maltin ta' l-ismijiet ta' nies Russi magħrufin?

Пётр Ильич Чайкoвский

Михаи́л Серге́евич Горбачёв

Николай Андреевич Римский-Корсаков

Моде́ст Петро́вич Му́соргский

eċċ .......

Grazzi

ĠP

mmm din interessanti. Sa fejn naf jien, m'għandniex verżjoniiet Maltin ta' ismijiet Russi. Ta' min jistħarriġa din il-ħaġa. Jekk insir naf xi ħaġa ngħidlek ĠP. Biss, jekk tfittex dawk l-ismijiet fil-Google jagħtik diġà, verżjoni bl-Ingliż...

U bilħaqq, mhux eżattament mat-tema imma ta' min ngħidlek, tista' tiffirma l-kummenti tiegħek billi tikteb " ~~~~ " wara l-kumment tiegħek. Alternattivament, tista' tagħfas il-buttuna ta' qabel ta' l-aħħar, mill-lista ta' buttuni li jidhru fuq it-tieqa tal-modifiki (dil-buttuna għandha qisha firma mħarbxa fuqha). B'hekk jiġi jidher l-isem ta' l-utent tiegħek, u dak li jkun, ikollu wkoll link għall-paġna personali tiegħek tal-Wiki. Fuq kollox, huwa mod kif kull modifika jew kumment li tagħmel fil-wiki, tiġi attribwita lilek. Saħħiet u grazzi --Roderick Mallia 07:44, 1 Lulju 2007 (UTC)

Dak ikolli risposta għalik ĠP. --Roderick Mallia 15:53, 2 Lulju 2007 (UTC)

ĠP, jien ta' l-idea li għandna niktubhom fonetikament bil-Malti. Hawn oħrajn li ssuġġerewli l-istess ukoll. --Roderick Mallia

Roderick, Jien ta' l-istess idea imma l-punt tiegħi hu li jekk ma nafux eżatt kif għandna nippronunzjawhom ma nistgħux nagħmlu hekk! ĠP

Jien nissuġġerixxi t-transliterazzjoni xjentifika (International Scholarly System). Indunajt li fuq il-wiki taljana qed jużawha ħafna. "Leli Forte

Preparation of Fundraiser 2007

Hi, this is just a first introduction message to tell you: there is more to come. I am dealing with the Project Management of the Fundraiser 2007 and therefore will search for contacts of wikimedians who can help us to do our tasks on all projects. I am actually also building the structure for the fundraiser on Meta. We will need people who help to design buttons, translate texts of buttons, documents, sitenotices etc. Should you feel you want to co-operate please let me know. You can reach me on my meta user page or by e-mail at scretella (at) wikimedia (dot) org. If you wish to notify us that you would like to co-operate on translations, it would be nice if you used e-mail and copied the e-mail to me and Aphaia (aphaia (at) gmail (dot) com). Thank you for your attention and I hope to meet you soon! Cheers :-) -- 4 September 2007 Sabine

tlett snin

Illum, ħdax tas-settembru 2007, Wikipedija Malti għandha tlett snin. Grazzi u nawguralkom. 「ѕʀʟ·」 18:39, 11 Settembru 2007 (UTC)

Ukranja jew Ukrajna

Jien bdejt naħdem fuq xi timijiet nazzjonali u fuq il-Kategorija: Timijiet Nazzjonali kien hemm il-link għal "Ukrajna" u mhux "Ukranja". Jiena naħseb li aħna l-Maltin u l-Għawdxin ngħidu Ukranja jew?? Jien il-pagġna tat-tim nazzjonali tal-futbol ta' l-Ukranja għamiltha taħt Tim Nazzjonali tal-Futbol ta' l-Ukrajna.. Jekk Ukrajna hija tajba, nistgħu nħallu l-paġna kif inhi... u jekk le, nistgħu nitrasferixxu l-kontenut ta' din il-paġna għall-paġna il-ġdida?? Grazzi Chrisportelli 13:39, 12 Settembru 2007 (UTC)

Jekk tqabbel iż-żewġ varjanti f'dokumenti fl-internet, Ukrajna tiġi użata l'aktar spiss u b'din il-forma biss f'sorsi affidabbli. Ċara li il-pronunċja ta' Ukranja hi aktar faċli - però milli jidher hija aktar forma użata fil-lingwa mitkellma. Joe :))

Fundraising 2007

text for sitenotice - if someone can put the maltese version in it can be done. Or if someone can translate them here, I'll put them in:

  • You can help Wikimedia change the world!
  • 4444 have donated.
  • » Donate now!
  • Hide this message
  • Show more

ѕʀʟ·」 16:59, 4 Novembru 2007 (UTC)

Junior Eurovision

Jien kont bi ħsiebni li nagħmel paġna għall-Junior Eurovision però ma nafx x'se jkun jisimha l-paġna. L-isem ikun "Junior Eurovision Song Contest" jew "Festival tal-Eurovision għaż-Żgħar"???

--Chrisportelli 18:01, 12 Diċembru 2007 (UTC)

Kont n'assumi li hu isem fiss bħall ma hu isem irreġistrat. Però ħafna mil lingiwi oħrajn tal-wikipedija qalbu it-tifsira fi-kliem ta' l'ilsna rispettivi. mindaqshekk jider illi isem bil-Malti huwwa aċċettabli. --joelemaltais / tħaddet 00:31, 12 Diċembru 2007 (UTC)


Grazzi ħafna. Issa nagħmel il-paġna "Festival tal-Eurovision għaż-Żgħar" u wara nagħmel riindirazzjoni għall-istess paġna minn Junior Eurovision Song Contest.

--Chrisportelli 11:37, 13 Diċembru 2007 (UTC)

Ukrajna

X'jgħidulu wieħed mill-Ukrajna? Ukrajnjan, Ukrajni, Ukrajniż, Ukrajin ...?

"Leli Forte 14:46, 13 Diċembru 2007 (UTC)"

Maskil: Ukrain; Femminil: Ukraina; Plural: Ukraini