Independence Hall

Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa
Independence Hall.

L-Independence Hall hija binja ċivika storika f'Philadelphia, Pennsylvania, l-Istati Uniti, fejn seħħew id-dibattitu u l-adozzjon tad-Dikjarazzjoni tal-Indipendenza tal-Istati Uniti u tal-Kostituzzjoni tal-Istati Uniti mill-missirijiet fundaturi tal-Amerka. L-istruttura hija l-binja ewlenija tal-Park Storiku Nazzjonali tal-Indipendenza u ġiet iddeżinjata bħala Sit ta' Wirt Dinji tal-UNESCO.[1]

Il-binja tlestiet fl-1753 bħala l-Pennsylvania State House u ntużat bħala l-binja ewlenija għall-Provinċja u l-Commonwealth ta' Pennsylvania sa meta l-belt kapitali tal-istat ġiet ittrasferita lejn Lancaster fl-1799. Kienet il-post prinċipali fejn kien jiltaqa' t-Tieni Kungress Kontinentali mill-1775 sal-1781 u kienet il-post fejn saret il-Konvenzjoni Kostituzzjonali fis-sajf tal-1787.

Konvenzjoni li saret fl-Independence Hall fl-1915, ippresjeduta mill-eks President tal-Istati Uniti William Howard Taft, immarkat it-tħabbir formali tal-istabbiliment tal-Lega għall-Infurzar tal-Paċi, li wasslet għal-Lega tan-Nazzjonijiet fl-1920 u għan-Nazzjonijiet Uniti ħamsa u għoxrin sena wara.

Tħejjija għall-kostruzzjoni[immodifika | immodifika s-sors]

Detall ta' Mappa ta' Philadelphia u l-Partijiet li Jagħmlu Magħha, li turi l-iState House kif kienet fl-1752, bil-kampnar oriġinali u mingħajr arloġġ.

Sar-rebbiegħa tal-1729, iċ-ċittadini ta' Philadelphia kienu qed jagħmlu petizzjoni sabiex jitħallew jibnu binja għall-amministrazzjoni tal-istat; ġew allokati 2,000 lira sterlina għall-kostruzzjoni. Kumitat magħmul minn Thomas Lawrence, John Kearsley u Andrew Hamilton ġie inkarigat bir-responsabbiltà tal-għażla tas-sit għall-kostruzzjoni, għall-akkwiżizzjoni tal-pjanti għall-binja, u għall-kuntrattar ta' kumpanija għall-kostruzzjoni tal-binja. Hamilton u dak li mbagħad sar ibnu tar-rispett William Allen, eks prim imħallef tal-provinċja, ġew imsejħa bħala fiduċjarji tal-fond għax-xiri u għall-bini bl-awtorizzazzjoni biex jixtru l-art għall-binja għall-amministrazzjoni tal-istat. Sa Ottubru 1730 kienu bdew jixtru l-artijiet f'Chestnut Street.[2]

Sa 1732, minkejja li Hamilton kien xtara t-titolu għal-Lott nru. 2 mis-servejer David Powell, li kien tħallas għal xogħlu bil-lott, it-tensjonijiet bdew jiskalaw fost il-membri tal-kumitat. Kearsley u Hamilton ma qablux fuq għadd ta' kwistjonijiet li kienu jikkonċernaw il-binja. Kearsley, li ġie akkreditat bid-disinni tal-Knisja ta' Kristu u tal-Knisja ta' San Pietru, kellu pjanijiet għad-disinni, iżda anke Hamilton. Iż-żewġ irġiel ma qablux dwar is-sit tal-binja; Kearsley issuġġerixxa High Street, li issa saret Market Street, u Hamilton kien iktar favur Chestnut Street. Lawrence ma qal xejn dwar din il-kwistjoni.[3]

In-nuqqas ta' qbil laħaq punt fejn saħansitra kien meħtieġ l-arbitraġġ. Fit-8 ta' Awwissu 1733, Hamilton ressaq il-kwistjoni quddiem l-Assemblea Provinċjali. Huwa spjega li Kearsley ma approvax il-pjanijiet tiegħu għall-post u għall-arkitettura tal-binja tal-amministrazzjoni statali, u baqa' jinsisti li l-assemblea ma kinitx qablet ma' dawn id-deċiżjonijiet. Tlett ijiem wara, Hamilton wera l-pjanijiet tiegħu lill-assemblea, li aċċettathom. Fl-14 ta' Awwissu, l-assemblea xaqilbet favur Hamilton, u tatu kontroll sħiħ għall-proġett, u s-sit fuq in-naħa tan-Nofsinhar ta' Chestnut Street bejn Fifth u Sixth Streets intgħażel bħala s-sit tal-kostruzzjoni.[4]

Struttura[immodifika | immodifika s-sors]

Il-pjanta tal-pjan terran tal-Independence Hall.

L-Independence Hall għandha faċċata tal-brikks ħomor, iddisinjata bl-istil Ġorġjan. Tikkonsisti minn binja ċentrali bil-kampnar u l-ispira, mehmuża ma' żewġ sezzjonijiet iżgħar permezz ta' binjiet konnessi bl-arkati. L-ogħla punt tal-quċċata tal-ispira jlaħħaq 168 pied u 7+1⁄4 pulzieri (51.391 metru) 'il fuq mill-art.

Il-binja tal-amministrazzjoni tal-istat inbniet bejn l-1732 u l-1753, ġiet iddisinjata minn Edmund Woolley u Andrew Hamilton, u nbniet minn Woolley. Il-kostruzzjoni tagħha ġiet ikkummissjonata mil-leġiżlatura kolonjali ta' Pennsylvania li ħallset għall-kostruzzjoni kull meta l-fondi kienu disponibbli, għalhekk inbniet biċċa biċċa.[5] Inizjalment bdiet tintuża mill-gvern kolonjali ta' Pennsylvania bħala l-binja tal-amministrazzjoni tal-istat, mill-1732 sal-1799.[6]

Fl-1752, meta Isaac Norris kien qed jagħżel persuna biex tibni l-ewwel arloġġ għall-binja tal-amministrazzjoni tal-istat, għażel lil Thomas Stretch, iben Peter Stretch, ħabib tiegħu tal-imgħoddi u membru wkoll tal-kunsill.[7]

Fl-1753, Stretch bena arloġġ ġgantesk fuq in-naħa tal-Punent tal-binja li kien jixbah arloġġ vertikali. Fuq il-bażi tal-ġebla tal-ġir għolja 40 pied (12-il metru) ġie armat qafas tal-injam madwar wiċċ l-arloġġ, maħdum mill-produttur tal-għamara Samuel Harding. L-arloġġ tneħħa għall-ħabta tal-1830.[8] L-uċuħ tal-arloġġ ġew immuntati mal-faċċati tal-Lvant u tal-Punent tal-binja prinċipali u huma konnessi bil-vireg mal-mekkaniżmu tal-arloġġ f'nofs il-binja.[9] Arloġġ ġdid ġie ddisinjat u installat minn Isaiah Lukens fl-1828. L-arloġġ ta' Lukens baqa' jaħdem bla waqfien għal tmint ijiem, "b'erba' wċuħ tar-ram fuq kull naħa b'dijametru ta' tmien piedi u b'ingranaġġi li kienu jiżguraw biżżejjed potenza għat-tokki mal-qanpiena ta' erbat elef libbra magħmula minn John Wilbank". L-arloġġ ta' Lukens baqa' fl-Independence Hall sal-1877.[10]

L-akkwist tal-arloġġ u tal-qanpiena oriġinali mill-Assemblea Kolonjali ta' Pennsylvania huwa relatat mill-qrib mal-akkwist tal-Qanpiena tal-Libertà. Sa nofs l-1753, l-arloġġ ġie installat qrib is-saqaf tal-binja tal-amministrazzjoni tal-istat, iżda dan kien sitt snin qabel ma Thomas Stretch irċieva xi tip ta' ħlas għal xogħlu.[11]

Twaqqigħ u rikostruzzjoni[immodifika | immodifika s-sors]

Filwaqt li l-qafas tal-parti ċentrali tal-binja huwa oriġinali, il-partijiet laterali, il-kampnar u l-biċċa l-kbira tal-binja minn ġewwa ġew rikostruwiti ferm iktar 'il quddiem. Fl-1781, l-Assemblea ta' Pennsylvania ordnat li l-ispira tal-injam titneħħa mill-binja prinċipali. L-ispira ġiet mikula mis-susa u ddgħajfet; b'hekk għall-ħabta tal-1773 saret pjuttost perikoluża. Madankollu, l-Assemblea ordnat li titneħħa fl-1781 u l-kampnar tal-brikks ingħata saqaf imrikkeb. Spira iktar elaborata, iddisinjata minn William Strickland, ġiet miżjuda fl-1828.[12]

Is-sezzjonijiet oriġinali u l-kurituri li jikkollegaw mal-binja ċentrali twaqqgħu u ġew sostitwiti fl-1812. Fl-1898, dawn is-sostituti twaqqgħu wkoll u ġew sostitwiti b'rikostruzzjonijiet tas-sezzjonijiet oriġinali.

Il-binja ġiet rinnovata bosta drabi fis-sekli 19 u 20. Il-mod kif inhi mgħammra l-binja attwalment hija rikostruzzjoni ta' nofs is-seklu 20 li saret mis-Servizz tal-Parks Nazzjonali u l-kmamar pubbliċi ġew irrestawrati għad-dehra oriġinali tagħha tas-seklu 18.

Matul is-sajf tal-1973 replika tal-arloġġ ta' Thomas Stretch ġiet irrestawrata u tpoġġiet fl-Independence Hall.

Il-Kamra tal-Kunsill tal-Gvernatur fit-tieni sular, mgħammra b'eżempji importanti tal-era tas-Servizz tal-Parks Nazzjonali, tinkludi arloġġ vertikali magħmul minn Peter Stretch, tal-ħabta tal-1740, li kien wieħed mill-iżjed produtturi prominenti tal-arloġġi fil-bidu tal-Amerka u missier Thomas Stretch.[13]

Żewġ binjiet iżgħar jingħaqdu mas-sezzjonijiet laterali tal-Independence Hall: il-Muniċipju l-Antik fil-Lvant, u s-Sala tal-Kungressi fil-Punent. Dawn it-tliet binjiet jinsabu ħdejn xulxin fil-kwartier magħruf bħala l-Pjazza tal-Indipendenza, flimkien mal-Philosophical Hall, is-sede oriġinali tas-Soċjetà Filosofika Amerikana. Mill-kostruzzjoni tagħha f'nofs is-seklu 20, fit-Tramuntana dejjem kien hemm l-Independence Mall, li tinkludi l-post fejn attwalment tinsab il-Qanpiena tal-Libertà.

Qanpiena tal-Libertà[immodifika | immodifika s-sors]

Il-Qanpiena tal-Libertà oriġinarjament kienet tinsab fl-ogħla parti tat-torri tal-brikks.

L-iktar parti fil-baxx tal-ispira oriġinali tal-injam kienet l-ewwel post fejn kienet tpoġġiet il-Qanpiena tal-Libertà. Meta dik l-ispira tneħħiet fis-snin 80 tas-seklu 18, il-qanpiena tpoġġiet fl-ogħla parti tat-torri tal-brikks, u baqgħet hemm sas-snin 50 tas-seklu 19. Il-Qanpiena Ċentenarja ferm ikbar, maħluqa għall-Wirja Ċentenarja tal-Istati Uniti fl-1876, tinsab fil-koppla tal-ispira tal-1828. Il-Qanpiena tal-Libertà mxaqqa kienet tpoġġiet għall-wiri fil-pjan terran tal-Independence Hall mis-snin 50 tas-seklu 19 sal-1976, u issa tinsab għall-wiri n-naħa l-oħra tat-triq fiċ-Ċentru tal-Qanpiena tal-Libertà.

Dikjarazzjoni tal-Indipendenza u t-Tieni Kungress Kontinentali[immodifika | immodifika s-sors]

Mill-10 ta' Mejju 1775 sal-1783, il-binja tal-amministrazzjoni statali ntużat bħala l-post prinċipali fejn tlaqqa' t-Tieni Kungress Kontinentali, korp ta' rappreżentanti minn kull waħda mit-tlettax-il kolonja Brittanika tal-Amerka ta' Fuq.

Fl-14 ta' Ġunju 1775, id-delegati tal-Kungress Kontinentali nnominaw lil George Washington bħala kmandant kap tal-Armata Kontinentali fil-Kamra tal-Assemblea tal-binja tal-amministrazzjoni tal-istat ta' Pennsylvania. Il-Kungress ħatar lil Benjamin Franklin biex ikun l-ewwel Direttur Ġenerali tal-Posta li iktar 'il quddiem saret id-Dipartiment tal-Uffiċċju Postali tal-Istati Uniti fis-26 ta' Lulju.

Il-pittura ta' Robert Edge Pine Il-Kungress Jivvota l-Indipendenza turi il-Kamra tal-Assemblea kif kienet fl-era Rivoluzzjonarja.[14]

Id-Dikjarazzjoni tal-Indipendenza tal-Istati Uniti ġiet approvata hemmhekk fl-4 ta' Lulju 1776, u d-Dikjarazzjoni nqrat bil-fomm lill-pubbliku fil-post li issa huwa magħruf bħala l-Pjazza tal-Indipendenza. Dan id-dokument wassal għall-unifikazzjoni tal-kolonji fl-Amerka ta' Fuq li ddikjaraw l-indipendenza mir-Renju tal-Gran BrittanjaThis document unified the colonies in North America who declared themselves independent of the Kingdom u spjegaw il-ġustifikazzjonijiet tagħhom għal dan. Dawn l-avvenimenti storiċi jiġu ċċelebrati kull sena bi btala nazzjonali għal Jum l-Indipendenza tal-Istati Uniti.

Il-Kungress baqa' jiltaqa' hemmhekk sat-12 ta' Diċembru 1776, u mbagħad il-Kungress evakwa minn Philadelphia. Matul l-okkupazzjoni Brittanika ta' Philadelphia, il-Kungress Kontinentali ltaqa' f'Baltimore, Maryland (mill-20 ta' Diċembru 1776 sas-27 ta' Frar 1777). Il-Kungress irritorna f'Philadelphia mill-4 ta' Marzu 1777 sat-18 ta' Settembru 1777.[15]

F'Settembru 1777, l-Armata Brittanika reġgħet okkupat lil Philadelphia, u mill-ġdid il-Kungress Kontinentali kellu jabbanduna l-binja. Dak iż-żmien beda jitlaqqa' f'Lancaster, Pennsylvania, għal jum (is-27 ta' Settembru 1777) u f'York, Pennsylvania, għal disa' xhur (mit-30 ta' Settembru 1777 sas-27 ta' Ġunju 1778), fejn l-Artikoli tal-Konfederazzjoni ġew approvati f'Novembru 1777. It-Tieni Kungress Kontinentali rritorna fl-Independence Hall għal-laqgħat finali tiegħu mit-2 ta' Lulju 1778 sal-1 ta' Marzu 1781.

Skont l-Artikoli tal-Konfederazzjoni, il-Kungress tal-Konfederazzjoni inizjalment iltaqa' f'Independence Hall, mill-1 ta' Marzu 1781 sal-21 ta' Ġunju 1783. Madankollu, bħala riżultat tar-Ribelljoni ta' Pennsylvania tal-1783, il-Kungress reġa' ġie ttrasferit minn Philadelphia f'Ġunju 1783 għal Princeton, New Jersey, u eventalment lejn bliet oħra.

Sit ta' Wirt Dinji[immodifika | immodifika s-sors]

L-Independence Hall ġiet iddeżinjata bħala Sit ta' Wirt Dinji tal-UNESCO fl-1979.[1]

Il-valur universali straordinarju tas-sit ġie rrikonoxxut abbażi ta' kriterju wieħed tal-għażla tal-UNESCO: il-kriterju (vi) "Assoċjazzjoni diretta jew tanġibbli ma' avvenimenti jew ma' tradizzjonijiet ħajjin, ma' ideat jew ma' twemmin, jew ma' xogħlijiet artistiċi jew letterarji ta' valur universali straordinarju".[1]

Legat[immodifika | immodifika s-sors]

Il-film tal-1989 A More Perfect Union dwar l-avvenimenti tal-Konvenzjoni Kostituzzjonali tal-1787 fil-biċċa l-kbira tiegħu nġibed fl-Independence Hall.

Minħabba l-istorja simbolika tagħha, l-Independence Hall intużat iktar reċentement bħala post għad-diskorsi u l-protesti ta' appoġġ għall-movimenti tad-drittijiet demokratiċi u ċivili. Fis-26 ta' Ottubru 1918, Tomáš Masaryk ipproklama l-indipendenza taċ-Ċekoslovakkja fuq it-taraġ tal-Independence Hall. Jum il-Ħelsien Nazzjonali, li jikkommemora l-ġlidiet tal-Afroamerikani għall-ugwaljanza u għall-ġustizzja, ilu jiġi ċċelebrat fl-Independence Hall mill-1942. F'Jum l-Indipendenza tal-Istati Uniti, fl-4 ta' Lulju 1962, il-President John F. Kennedy ta diskors hemmhekk.

Dimostrazzjonijiet annwali organizzati mill-Organizzazzjonijiet Omofili tal-Kosta tal-Lvant favur id-drittijiet tal-omosesswali saru quddiem l-Independence Hall f'kull 4 ta' Lulju mill-1965 sal-1969.

L-Independence Hall tidher fuq in-naħa ta' wara tal-karta tal-flus tal-$100 tal-Istati Uniti, kif ukoll fuq in-nofs dollaru biċentenarju ta' Kennedy. Il-Kamra tal-Assemblea tidher fuq in-naħa ta' wara tal-karta tal-flus taż-żewġ dollari Amerikani, mill-pittura oriġinali ta' John Trumbull imsejħa Dikjarazzjoni tal-Indipendenza.

Repliki[immodifika | immodifika s-sors]

L-Independence Hall serviet bħala mudell għall-Pennsylvania Building fil-Wirja Kolumbjana Dinjija tal-1893, għall-Pennsylvania Building fil-Wirja ta' Jamestown tal-1907, u għall-Pennsylvania Pavilion fil-Fiera Dinjija ta' New York tal-1939. Għexieren ta' strutturi li jirreplikaw jew li huma pjuttost ispirati mid-disinn ikoniku tal-Independence Hall inbnew fi nħawi oħra fl-Istati Uniti, inkluż replika eżatta faċċata ta' Knott's Berry Farm f'Buena Park, California.

Referenzi[immodifika | immodifika s-sors]

 1. ^ a b ċ Centre, UNESCO World Heritage. "Independence Hall". UNESCO World Heritage Centre (bl-Ingliż). Miġbur 2022-10-31.
 2. ^ Browning, Charles H. (1916). "The State House Yard, and Who Owned It First after William Penn". The Pennsylvania Magazine of History and Biography. 40 (1): 87–89.
 3. ^ Browning, Charles H. (1916). "The State House Yard, and Who Owned It First after William Penn". The Pennsylvania Magazine of History and Biography. 40 (1). p. 89.
 4. ^ Riley, Edward M. (1953). "The Independence Hall Group". Transactions of the American Philosophical Society. American Philosophical Society. 43 (1): 7–42 [11].
 5. ^ "Redirection of: Independence Hall". www.ushistory.org. Miġbur 2022-10-31.
 6. ^ "Independence Hall". web.archive.org. 2017-02-05. Arkivjat mill-oriġinal fl-2017-02-05. Miġbur 2022-10-31.Manutenzjoni CS1: BOT: url-oriġinali status mhux magħruf (link)
 7. ^ Frazier, Arthur H. (1974). "The Stretch Clock and its Bell at the State House". Pennsylvania Magazine of History and Biography. 98: 296.
 8. ^ Frazier, Arthur H. (1974). "The Stretch Clock and its Bell at the State House". Pennsylvania Magazine of History and Biography. 98: 296. p. 287.
 9. ^ Philadelphia: A 300-Year History. Barra Foundation. 1982. pp. 98. ISBN 0393016102.
 10. ^ "ProQuest | Better research, better learning, better insights". www.proquest.com (bl-Ingliż). Miġbur 2022-10-31.
 11. ^ Frazier, Arthur H. (1974). "The Stretch Clock and its Bell at the State House". Pennsylvania Magazine of History and Biography. 98: 296. p. 289.
 12. ^ Philadelphia, Mailing Address: 143 S. 3rd Street; Us, PA 19106 Phone: 215-965-2305 Contact. "Architectural Change Over Time - Independence National Historical Park (U.S. National Park Service)". www.nps.gov (bl-Ingliż). Miġbur 2022-10-31.
 13. ^ Moss, Robert W. (2008). Historical Landmarks of Philadelphia. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. p. 28.
 14. ^ ""Congress Voting Independence"". www.nps.gov. Miġbur 2022-10-31.
 15. ^ "U.S. Senate: The Nine Capitals of the United States by Robert Fortenbaugh". www.senate.gov.