Mary Haber

Dan l-artiklu ġie ppubblikat l-ewwel fil-Wikipedija bil-Malti
Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa

Mary Haber (L-Isla, 24 ta' Frar 1933) hija kittieba Maltija.

Bint Peter Endrich u Ġovanna mwielda Mizzi, hija studjat fl-iskejjel tas-sorijiet Franġiskani u tal-gvern tal-Isla, fl-iskejjel ta' San Ġiljan u tas-Sacred Heart. Għal xi żmien kienet soċja tal-Mużew. Fis-16 ta' Lulju 1959, Mary żżewget lil Anton Haber mix-Xewkija u kellhom tliet ulied.

Letteratura reliġjuża[immodifika | immodifika s-sors]

Haber hija esponenta ewlenija tal-letteratura reliġjuża Maltija, fejn jispikka ħafna l-element Marjan fil-kitbiet tagħha.

Haber bdiet tikteb sa minn età ċkejkna, ta' tmien snin. Bdiet tikteb novelli, saġġi, poeżiji u kitbiet oħra. Fost il-kotba tagħha jinkludu:

 • Tbissim u Dmugħ (ġabra ta' Novelli)
 • Meta jimrah il-Ħsieb (ġabra ta' novelli u poeżiji)
 • Il-Papà, il-Lhud u n-Nazi (traduzzjoni mill-Ingliż)
 • va Lavalliere (traduzzjoni mill-Ingliż)
 • Il-Hajja tas-Serva ta' Alla Josephina Vilaseca (Martri tas-Safa)
 • L-Omm ta' Ġesù
 • Il-Maħbub Ġesù
 • Il-Kbir glorjuż Patrijarka San Ġużepp, ir-Raġel tal-Madonna (l-ewwel u t-tieni pubblikazzjoni)
 • Edith Stein (Soru Karmelitana Tereżjana (Vittma tan-Nażi)
 • Mill-Ħsus ta' Qalbi (Poeżiji)
 • Mara Qalbiena Awstraljana (Mary McKillop)
 • Santa Ġemma Galgani
 • Il-Warda tal-Passjoni (l-ewwel u t-tieni pubblikazzjoni)
 • Fl-Armata Tagħna (Ħsibijiet fuq il-Madonna)
 • Emilio Persiano (Soċju Museumin: Ħjiel fuq Ħajtu u Ġrajjietu)
 • Flimkien ma' Kristu (Innijiet u Talb)
 • Ilkoll Flimkien (ġabra ta' talb ta' kuljum)
 • Il-Feddej (Rumanz bibbliku-storiku u oriġinali)
 • Fuq Ġwienaħ il-Ħolm (ġabra ta' Novelli)
 • Is-Sliem Għalik (ġabra ta' riflessjonijiet fuq il-ħmistax-il posta tar-Rużarju Mqaddes)
 • Daħliet u Waqfiet (riflessjonijiet fuq il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesù Kristu)
 • Nimxu Wara Ġesù (ħsibijiet għal waqt il-purċissjoni tal-Ġimgħa Mqaddsa)
 • Il-Ġilju fil-Ħama tal-Ferriere, Santa Marija Goretti: Tifla Verġni u Martri 1890-1902
 • Il-Lok tal-Mara fil-Pjan tas-Salvazzjoni (Protagonista: il-Madonna)
 • Il-Liżar ta' Turin (traduzzjoni mit-Taljan).