Aqbeż għall-kontentut

Wikipedija:Konvenzjonijiet ta' nomenklatura

Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa

Din il-linja gwida għandha sservi ta' referenza fuq kif għandhom jissemmew il-paġni fuq il-verżjoni Maltija tal-Wikipedija. Kunsens unanimu ta' dawn il-konvenzjonijiet jwasslu ovvjament għal funzjoni aħjar tal-enċiklopedija. Il-gwida segwenti hija riżultat ta' diskussjoni żviluppati kemm f'din l-edizzjoni kif ukoll fuq Wikipediji oħrajn, speċjalment dik Ingliża. Jekk tixtieq tissuġġerixxi xi titjib jew tibdil, ikteb kumment fuq il-paġna ta' diskussjoni.

Huwa importanti li wieħed jinnota li dawn huma konvenzjonijiet u mhux regoli fissi. Waqt li l-Wikipedija tiżviluppa u tinbidel, ċerti konvenzjonijiet li xi darba kellhom forsi użu u sinjifikat partikulari, illum jafu saru antikwati. F'każ ta' dubju, segwu l-konvenzjoni.

Għażla tal-isem tal-artiklu[immodifika s-sors]

Ġeneralment, l-għażla tal-isem tal-artiklu għandha tagħti prijorità lil dak li l-maġġoranza tal-Maltin jirrikonoxxu faċilment mingħajr ambigwità. Fl-istess waqt, huwa importanti li wieħed jagħmilha iktar faċli għal Wikipedjan ieħor li joħloq ħolqa għal dawk l-artikli mingħajr diffikultà.

Sempliċità, preċiżjoni, ittri żgħar u plurali[immodifika s-sors]

L-iskop ta' dawn ir-regoli huwa li jagħmlu l-paġni ġodda iktar faċli biex jiġu llinkjati.

Intom u tiktbu l-Wiki, jekk taħsbu li oġġett, isem, kelma jew frażi tista' tkun kollegata ma informazzjoni ulterjuri, poġġuha fil-parentesi kwadri doppji [[ ]] biex b'hekk jinħoloq llink. Kemm tpoġġi link jiddependi, prattikament, mill-iżvilupp futur tal-Wikipedia. Ġeneralment, iktar ma jkun hemm link għall-argumenti minn artiklu wieħed, tant aħjar. Anki jekk argument partikolari għadu ma ġiex kopert minn artiklu, poġġu link xorta waħda, biex tħajjru l-Wikipedjani l-oħra joħolquh huma. Jekk il-konvenzjonijiet tan-nomenklatura u tal-link jiġu mħarsa kostantement, dawn il-kollegamenti m'għandhomx għalfejn ma jwasslux għall-artiklu neċessarju.

L-ewwel ittra biss għandha tkun kapitali[immodifika s-sors]

Dejjem jekk mhux qed nirreferu għall-akronimu, li ġeneralment jkun kollu kemm hu miktub f'ittri kapitali, l-ewwel ittra biss għandha tkun ikkapitalizzata filwaqt li l-bqija ta' l-ittri għandhom ikunu ittri żgħar. eż. [[Arti marzjali]] mhux [[Arti Marzjali]]

Preferita il-forma singulari[immodifika s-sors]

Dejjem jekk il-forma plurali ma tkunx iktar użata, użaw dejjem il-forma singulari. Jekk il-forma plurali tintuża ħafna wkoll, oħloq redirect biex issolvi l-ambigwità u avża wkoll lill-users l-oħra li diġà inbeda artiklu taħt titlu ieħor.

Ismijiet proprji[immodifika s-sors]

Biex issemmu korrettament artiklu dedikat lill-bijografija ta' xi ħadd, inthom mitluba biex tużaw il-forma

Isem Kunjom jekk hu magħruf b'dan il-mod minn bosta.
Kunjom Isem biss jekk din hija l-forma l-iktar magħrufa (eż. Mao Zedong)

Din ir-regola tiġi applikata anki għall-ismijiet ta' persunaġġi provenjenti minn pajjiżi fejn l-istandard użat huwa kunjom isem, imma f'dawn il-każijiet huwa konsiljat li jinħoloq redirect mill-forma kunjom isem għall-artiklu intitolat isem kunjom.

Fl-artiklu, imma mhux fit-titlu, inserixxu dak kollu li huwa relatat ma' l-isem, per eżempju:

Predikat - Isem - Ismijiet oħra eventwali - Kunjom - Titlu araldiku eventwali

Per eżempju, il-paġna ddedikata lix-xjenzjat Turiniż għandha tkun imsemmija:

Amedeo Avogadro

Mentri l-artiklu għandu jibda:

Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro, konti ta' Quaregna u Cerreto.

L-użu tal-kunjom qabel l-isem jiskontra ma' xi raġunijiet għala għandha tiġi preferuta l-formula li għadha kif ġiet deskritta:

  1. bħala konvenzjoni, l-isem dejjem jippreċedi il-kunjom meta jkollu bżonn isir użu amministrattiv ta' dati. Anki fis-sempliċi nomenklatura, Wikipedija tipproponi li jiġu segwiti regoli jew kanoni li huma ġudikati koretti.
  2. biex tikkonsenti li jiġi llinkjat l-artiklu minn paġni oħra, konsiderat li min jikteb, ikteb hemm ċans li juża l-forma ta' l-isem l-iktar magħrufa fil-lingwa Maltija.

Għall-persunaġġi tal-letteratura u ta' l-arti, ir-regola li għandha tiġi osservata hija dik tal-librett ta' l-opra. Din ir-regola essenzjalment tgħidilna biex niżaw l-isem "uffiċjali" tal-persunaġġ.

Għall-pswedonimi, hemm regola wkoll: Voltaire għandu jkun it-titlu ta' l-artiklu prinċipali, fliwaqt li François-Marie Arouet għandu jkun l-artiklu b'redirect.

F'każ li jkun hemm bżonn li tqiegħed l-ismijiet ordni alfabetiku, dawn għandhom jiġu ordinati skond il-kunjom, inkluż il-partiċelli (eż., De, Mac, Von, eċċ.). Ara noti oħra fil-paġna ordni alfabetiku.

Ismijiet ta' papiet[immodifika s-sors]

Għall-ismijiet ta' papiet, il-konvenzjoni tipprevei Papa isem tal-papa I, II, III, ..., per eżempju: Papa Benedettu XVI jew Papa Ġwanni Pawlu II. Tistgħu tirreferu għal-lista ta' Papiet.

Ismijiet ta' Rejiet[immodifika s-sors]

Għall-ismijiet ta' renjanti, il-konvenzjoni tippreċedi l-isem bil-Malti, segwit mill-ordinali (I, II, III, eċċ.) u mill-isem ta' l-istat ta' fejn hu sovran. Per eżempju, Enrico VIII ta' l-Ingilterra jew Lwiġi XIV ta' Franza. Fil-vuċi monarkija għandkhom issibu xi listi ta' renjanti ta' nazzjonijiet differenti, fejn tkunu tistgħu tiċċekkjaw il-format li għandu jintuża.