Aqbeż għall-kontentut

Ilmijiet interni

Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa

Fil-liġi internazzjonali, l-ilmijiet interni huma xmajjar, lagi u l-parti tal -baħar interna għal- linja bażi, jew il-linja tal-marea baxxa tal-kosta. Bħal żoni oħra tal-baħar, ir-regoli u r-regolamenti tal-ilmijiet interni huma ddettati mill-Konvenzjoni ta' Montego Bay tal- 1982, li għadha fis-seħħ.

Fl-ibħra interni s- sovranità tal- Istat hija ugwali għal dik li jeżerċita fuq l-art. Id-dritt ta' passaġġ innoċenti (li għandu jingħata fil- baħar territorjali) għalhekk ma japplikax: bastimenti barranin li jixtiequ jgħaddu f'ibħra interni għandhom jitolbu awtorizzazzjoni mill-Istat kostali, ħlief f'każijiet ta' forza maġġuri jew periklu serju.

L-Artikolu 8/2 tal-Konvenzjoni tan-NU Montego Bay relatat mal-ilmijiet interni jgħid li "Fejn linja bażi dritta ddeterminata skont il-metodu deskritt fl-Artikolu 7 għandha l-effett li tissuġġetta r-reġim tal-ilmijiet interni żoni li qabel ma kinux meqjusa bħala tali, id-dritt ta’ passaġġ innoċenti previst f’din il-Konvenzjoni jestendi għal dawk l-ilmijiet.”

Vapuri barranin awtorizzati li jidħlu f'ilmijiet interni huma soġġetti għal-liġijiet tal-Istat kostali, b'eċċezzjoni waħda: il-ġurisdizzjoni kriminali għal reati mwettqa fuq bastimenti barranin trakkati f'port hija vestita fl-Istat tal-bandiera, sakemm il-kmandant tal-bastiment ma jkunx. ma jeħtiġux l-intervent tal-awtoritajiet lokali, li hemm periklu għall-paċi u s-sigurtà tal-Istat kostali jew li r-regolamenti doganali huma miksura. Reati mwettqa fil-port u reati mwettqa hemmhekk mill-ekwipaġġ ta’ bastiment barrani dejjem jaqgħu taħt il- ġurisdizzjoni tal-Istat kostali.

Ilmijiet imħallta: Art 24 - Navigazzjoni mħallta

Meta bastimenti involuti fin-navigazzjoni interna jidħlu fl-ilmijiet marittimi, għandhom josservaw ir-regolamenti tal-pulizija marittima u jkunu soġġetti għas-superviżjoni tal-korpi kompetenti għan-navigazzjoni marittima.

Bl-istess mod, bastimenti involuti fin-navigazzjoni marittima meta jidħlu fl-ilmijiet interni għandhom josservaw ir-regolamenti tal-pulizija fis-seħħ għal dawn l-ilmijiet u huma soġġetti għas-sorveljanza tal-korpi kompetenti għan-navigazzjoni interna.

Id-dispożizzjoni kienet diġà tinsab, f'termini preċiżi, fil-Kodiċi tal-Marina Merkantili. Ir-regolament jispeċifika l-limiti li fihom tista’ ssir in-navigazzjoni skont l-art. in kwistjoni. F'każijiet dubjużi, il-limiti taż-żoni ta' navigazzjoni mħallta jiġu stabbiliti mill-kap tal-kompartiment marittimu u d-direttur tal-Ispettorat tal-Port Kompartimentali jekk it-tnejn jaqblu. Jekk ma jkunx hemm tali ftehim, ir-responsabbiltà hija attribwita lill-Ministri tat-Trasport, għan-Navy Merkantili u għad-Difiża li joħorġu dispożizzjoni konġunta.

Barra miż-żoni ta' navigazzjoni mħallta, in-navigazzjoni fl-ilmijiet interni ta' vapuri maħsuba għan-navigazzjoni marittima u viċi versa, in-navigazzjoni fl-ilmijiet marittimi ta' bastimenti maħsuba għan-navigazzjoni interna huma soġġetti għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament u liġijiet u regolamenti speċjali oħra.

L-unika eċċezzjoni tikkonċerna trasporti rikonoxxuti bħala eċċezzjonali mill-Ministri tat-Trasport u għan-Navy Merkantili. F'dan il-każ ukoll trid tkun miżura konġunta u miftiehma.

Bid-dispożizzjoni Nru 698 tat-12 ta’ April 1957 tal-Ispettorat Dipartimentali għall-Veneto, xi żoni tad-Dipartiment Marittimu ta’ Monfalcone, Venezja, Chioggia u Ravenna ġew rikonoxxuti bħala navigazzjoni promiskwa.

Lil hinn mil-limiti stabbiliti għan-navigazzjoni promiskua bid-dispożizzjoni msemmija qabel, wara ftehim milħuq bejn il-Ministeru tal-Navy Merkantili u l-Ministeru tat-Trasport, it-transitu marittimu u tul il-konnessjoni Chioggia - Porto Levante kien permess għall-bastimenti subordinati tan-navigazzjoni interna konformi mal-kundizzjonijiet li ġejjin ; il-vapuri għandhom:

  1. għandhom kapaċità ta' mhux inqas minn 200 tunnellata u għandhom ikunu mgħammra b'marka ta' freeboard korrispondenti;
  2. ikunu motorizzati u kapaċi jiżviluppaw veloċità ta' mhux inqas minn 6 mili fis-siegħa;
  3. jiġu rikonoxxuti immedjatament bħala adattati, mil-lat tekniku, għall-qsim tal-baħar li għandu jsir, kemm inizjalment, jiġifieri mal-ħruġ taċ-ċertifikat tal-kapaċità tal-baħar, kif ukoll fl-okkażjoni ta’ validazzjonijiet perjodiċi sussegwenti tad-dokument u wkoll kull meta valutazzjoni ġdida tista’ ikun meħtieġ fid-dipendenza fuq okkorrenzi speċjali, bħal inċidenti, ħsarat, eċċ., skond ir-regolamenti fis-seħħ;
  4. twettaq navigazzjoni ta’ tranżitu pura, biex tikkumplimenta dik li ssir prinċipalment fuq passaġġi tal-ilma interni, u f’kundizzjonijiet tat-temp u tal-baħar garantiti u prevedibbli.