Aqbeż għall-kontentut

Dritt Internazzjonali

Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa

Id-Dritt Internazzjonali hu ġabra ta' regoli li huma aċċettati b'mod ġenerali bħala vinkolanti fir-relazzjonijiet bejn l-Istati u n-Nazzjonijiet. Huwa qafas għall-prattika ta' relazzjonijiet internazzjonali stabbli u organizzati. Id-differenza bejn id-Dritt Internazzjonali u l-ordinamenti ġuridiċi msejsin fuq l-Istat hi li d-Dritt Internazzjonali hu primarjament applikabbli għall- pajjiż u mhux għaċ-ċittadini privati.

Id-Dritt Nazzjonali jista' jsir Dritt Internazzjonali meta t-trattati jiddelegaw il-ġurisdizzjoni nazzjonali lit-tribunali sovranazzjonali, bħalma hi l-Qorti Ewropea tal-Jeddijiet tal-Bniedem jew il-Qorti Kriminali Internazzjonali. Trattati bħall-Konvenzjoni ta' Ġinevra jistgħu jeżiġu li d-Dritt Nazzjonali jikkonforma ma' xi partijiet tagħhom.

Ħafna mid-Dritt Internazzjonali hu governanza msejsa fuq il-kunsens. Dan ifisser li Stat Membru ma huwiex marbut jottempera ruħu ma' dan it-tip ta' Dritt Internazzjonali, sakemm ma jkunx ta l-kunsens għal ċerta mġiba. Din hi kwestjoni ta' sovranità tal-Istat. Imbagħad hemm aspetti oħrajn tad-Dritt Internazzjonali la ma humiex imsejsin fuq il-kunsens imma xorta waħda huwa obbligatorju għall-Istati u għall-atturi non-Statali li jimxu magħhom, bħal ngħidu aħna d-Dritt Internazzjonali Konswetudinarju u l-jus cogens.

It-terminu Dritt Internazzjonali japplika għal tliet dixxiplini legali distinti:

Id-Dritt Internazzjonali Pubbliku, li jirregola r-relazzjoni bejn l-Istati u l-entitajiet internazzjonali. Dan jinkludi dawn il-kampi legali: id-Dritt tat-Trattati, id-Dritt tal-Baħar, id-Dritt Kriminali Internazzjonali, id-Dritt tal-Gwerra jew id-Dritt Umanitarju Internazzjonali, u d-Dritt tar-Refuġjati.

Id-Dritt Internazzjonali Privat li jittratta kwestjonijiet ta' (i) liema ġurisdizzjoni tista' tisma' każ u (ii) id-Dritt li jirregola liema ġurisdizzjoni tapplika għall-kwestjonijiet sollevati fil-każ.

Id-Dritt Sovranazzjonali jew id-Dritt tal-Organizzazzjonijiet Sovranazzjonali, li jirrigwardjaw ftehimiet reġjonali fejn id-Drittijiet tal-Istati Nazzjon jistgħu jitqiesu inapplikabbli meta jikkonfliġġu ma' sistema legali sovranazzjonali meta dak l-Istat ikollu obbligu bi Trattat versu kollettiv sovranazzjonali.

Iż-żewġ fergħat tradizzjonali huma: jus gentium – id-Dritt tan-Nazzjonijiet jus inter gentes – il-ftehimiet bejn in-Nazzjonijiet.