Charles Manson

Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa
Charles Manson
Ħajja
Isem propju Charles Milles Maddox
Twelid Cincinnati, 12 Novembru 1934
Nazzjonalità Stati Uniti tal-Amerka
Residenza Spahn Ranch (en) Translate
Mewt Bakersfield, 19 Novembru 2017
Kawża tal-mewt kawżi naturali (kanċer kolorektali
attakk tal-qalb)
Familja
Konjuga/i Rosalie Willis (en) Translate
Leona Stevens (en) Translate
Edukazzjoni
Alma mater National Training School for Boys (en) Translate
Arroyo High School (en) Translate
Gibault School for Boys (en) Translate
Pasadena City College (en) Translate
Lingwi Ingliż
Okkupazzjoni
Okkupazzjoni kriminal
mexxej ta' kult
serial killer (en) Translate
mużiċist
Għoli 157 cm
Strument/i tal-mużika kitarra

Charles Milles Manson (Cincinnati, 12 ta' Novembru 1934Bakersfield, 19 ta' Novembru 2017) huwa kriminali Amerikan li mexxa dik li saret magħrufa bħala l-Familja Manson (Manson Family), grupp ta' żgħażagħ iffurmat lejn l-aħħar tas-snin sittin f'Kalifornja.[1] Hu ġie mixli bil-konfoffa għall-qtil ta' Sharon Tate u ta' Leno u Rosemary LaBianca, li saru mill-membri tal-grupp skont l-istruzzjonijiet tiegħu. Aktar tard instab ħati ta' dawn l-omiċidji.

Fi żmien il-formazzjoni tal-Familja, Manson kien ekskarċerat, li kien qatta' nofs ħajtu f'faċilitajiet korrettivi wara serje ta' offiżi. Fil-perjodu qabel il-qtil, hu kien okkażjonalment ikun membru tal-industrija mużikali ta' Los Angeles. Wara li Manson instab ħati tad-delitti, ir-reġistrazzjonijiet tal-kanzunetti miktuba u kantati minnu ħarġu kummerċjalment. Fid-deċennji segwenti, artisti bħal Guns N' Roses u Marily Manson kantaw dawn il-kanzunetti.

Il-piena tal-mewt mogħtija lil Manson ġiet awtomatikament ridotta għal għomor il-ħabs meta deċiżjoni tal-1972 mill-Qorti Suprema ta' California temporanjament eliminat il-piena tal-mewt.[2] L-istabbiliment mill-ġdid tal-piena kapitali f'California ma affetwatx lil Manson, li jinsab detenut fil-Corcoran State Prison.

Bijografija[immodifika | immodifika s-sors]

It-tfulija[immodifika | immodifika s-sors]

Charles Manson twieled fl-1934 ġewwa Cincinnati, Ohio. Ommu, Kathleen Maddox, trabbiet f'familja reliġjuża u dixipplinata. Kawża ta' din l-istil ta' ħajja kemmxejn riġidu, hi ħarbet mid-dar meta kellha sittax-il sena u biex taqla' l-għajxien tagħha ddeċidiet li tibda taħdem bħala prostituta. Charles kien konċepit kawża ta' wieħed mir-rapporti li kellha ommu, u meta ġiet mistoqsiha x'kien se jkun l-isem li kienet se tagħti lil binha, hi ma kinitx taf x'ħa tirrispondi, tant li l-wild il-ġdid ingħata l-isem ta' "No Name Maddox". Kienu ftit xhur wara li t-tifel ingħata l-isem ta' Charles, waqt li kunjomu kien Manson, minħabba li ommu għal dak il-perjodu kienet miżżewwġa lil ċertu wieħed bl-isem ta' William Manson.[3]

Wara l-arrest ta' ommu minħabba problemi marbuta mad-droga u xi serqiet, fl-età ta' ħames snin it-tfajjel Charles ġie afdat f'idejn iz-zijiet tiegħu li kienu jgħixu f'West Virginia. Minħabba li kienu fanatiċi tar-reliġjon, imponew fuq in-neputi edukazzjoni stretta u ħarxa. Manson kien l-aktar igerger fuq iz-ziju, li kien jinsultah u jumiljah quddiem kulħadd; Manson stess stqarr li darba minnhom zijuh obbligah jilbes ta' tifla fl-ewwel ġurnata tal-iskola, fejn imbarazzah quddiem sħabu kollha tal-iskola.

Zijuh kien jivvjolentah u beda jfittex kif seta' jeħles minnu permezz tal-adozzjoni. Il-fastidji kollha li sofra kkontribwew għall-bidla fil-psike ta' Charles, fejn ħarab mid-dar ta' tnax-il sena u trabba qalb it-toroq.

L-adoloxxenza u l-ewwel sinjali ta' bidla[immodifika | immodifika s-sors]

Fil-fażi tal-adoloxxenza bdiet il-ħajja tiegħu bħala kriminal, fejn iddedika ħinu f'serqiet fuq karozzi u f'serqiet fi ħwienet. Fi żmien ftit xhur ġie arrestat u karċerat f'Virginia. F'dan l-istess ħabs Charles sofra minn aktar vjolenza minn sħabu li kienu ikbar minnu. Imdejjaq bl-abbużi kontinwi fuqu, Charles tgħallem kif jiddefendi ruħu u l-instabilità mentali tiegħu bdiet tikber aktar. Il-piena tiegħu fil-ħabs ġiet estiża meta qasam il-kranju ta' detentur u fera lil ieħor b'oġġett bla ponta. Fl-1954, meta kellu 20 sena, ġie meħlus mill-ħabs.

Manson kien mogħni b'makakkerija u l-abilità ta' kif jitkellem ma kinitx differenti: fi ftit seduti ta' dibattitu rnexxielu jdawwar il-kummissjoni favurih u jikkonvinċiha li jixraqlu l-libertà proviżorja. Charles deher li kien inbidel. F'Jannar tal-1955, iżżewweġ lil Rosalie Jean Willis, tfajla li kienet taħdem l-isptar. Skont kif jistqarr hu, hu sab ferħ ġenwin, anke jekk kien ta' ftit żmien, fil-ħajja miżżewġa tiegħu, u kien jirnexxielu jsostni ż-żwieġ tagħhom permezz ta' xi xogħlijiet u serq ta' karozzi.[4]

Rosalie tat il-ħajja lit-tifel tagħhom, Charles Manson Jr., waqt li Manson kien qed jiskonta sentenza l-ħabs. Matul l-ewwel sena tiegħu f'Terminal Island, Manson irċieva visti mingħand martu u ommu, li kienu qed jgħixu flimkien ġewwa Los Angeles; imma f'Marzu tal-1957, meta l-visti ma' martu waqfu, ommu infurmatu li Rosalie kienet qed tgħix ma' raġel ieħor. Il-mara tiegħu, li kienet kontra l-ħajja kriminali tar-raġel tagħha, kiseb id-divorzju u Charles ġie impriġunat mill-ġdid f'ħabs f'California.

Il-Familja[immodifika | immodifika s-sors]

Charles ġie meħlus fuq libertà kondizzjonali f'Marzu tal-1967, sena fejn il-moviment hippie kien jinsab fl-aqwa tiegħu u, hekk kif ħareġ, ingħaqad immedjatament magħhom. Fil-fatt, sar sostenitur tal-Beatles u inbidel għal mużiċista hippie, fejn ta l-frott lit-tagħlim li kien ħa fil-ħabs minn karċerat anzjan li kien għallmu kif idoqq il-kitarra.

Charles kien qed jipponta lejn is-suċċess u ddeċieda li jmur San Francisco, fejn hemmhekk stabilixxa ruħu bħala guru. Dan kien fi żmien il-leġġendarju "Summer of Love", fejn ġabar madwaru grupp ta' żgħażagħ (kemm ġuvintur kif ukoll tfajliet)[4] li kienu affaxxinati bil-kariżma tiegħu, mill-kitarra tiegħu u mill-kapaċità li kellu kif jitħaddet man-nies. Huma ħadu l-isem ta' The Family ("Il-Familja"), jew The Manson Family, minkejja li Manson dejjem innega li kien hu stess li tahom dak l-isem għall-grupp. Hu rnexxielu jiġbor madwaru numru mhux ħażin ta' segwaċi (madwar 50 persuna): ħafna minnhom kienu żgħażagħ li kellhom ħajja diffiċli bħal Charles, bi problemi familjari, diffikulta biex jintegraw fil-komunità u tal-passat mhux faċli li għaddew minnhom. Għalihom, Manson kien guru kif kienet tipprofetizza dottrina partikulari: kien jagħmilha tar-riinkarnat ta' Ġesù Kristu u s-segwaċi tiegħu kienu devoti ħafna tiegħu. Prinċipju li kien jiddistingwi lil Charles minn esponenti oħra kontemporanji tal-moviment hippie, kien id-disprezz li kien iħoss fil-konfronti tas-suwed. The Family, taħt il-gwida stretta tiegħu, kienet tgħajjex lilha nnifisha b'permezz ta' serqiet u attivitajiet kriminali oħra. Bejn serqa u oħra, kienu jdoqqu l-kitarra u kienu jagħmlu użu mill-ħaxixa u l-LSD. L-attività tas-setta ta' Manson ma kinitx limitata biss għas-serqiet, iżda kienet testendi sa anke omiċidji. Manson iffonda wkoll moviment ambjentalista msejjaħ ATWA (akronimu għal "Air, Trees, Water, Animals") li kien jiġġieled biex jissalvagwardja n-natura u l-kreaturi tagħha, fejn xi membri tal-"Familja" kienu jagħmlu parti minn dan il-grupp.

Charles xtaq li jsir mużiċista famuż bħall-idoli tiegħu u fis-sajf tal-1968 waslet dik l-opportunità li tant kien ilu joħlom għaliha. Dennis Wilson tal-grupp The Beach Boys tella' żewġ nisa ta' Manson li kienu qed jistennew karozza biex twassalhom u ġabhom fid-dar tiegħu f'Pacific Palisades xi sigħat wara. Fir-ritorn tiegħu lura d-dar wara li kien mar jagħmel sessjoni ta' rekording, Wilson ġie milqugħ fir-residenza tiegħu minn Manson, li ħareġ mid-dar. Bil-flus ta' Wilson hu daħal fi studjo diskografiku ta' Los Angeles. Il-ħolma tiegħu taret mar-riħ u l-ossessjoni li xi darba jsir artista mużikali kompliet tossessjonah għal dejjem. Kanzunetta tiegħu, Cease to Exist, reġgħet saret mill-Beach Boys u ddaħlet fl-album 20/20 (1969) b'titlu ġdid (Never Learn Not to Love), b'xi modifiki żgħar fil-versi u fil-bridge, ħaġa li qajmet rabja mhux ftit f'Manson fil-konfronti tal-eks-ħabib tiegħu.

L-omiċidji[immodifika | immodifika s-sors]

Fid-9 ta' Awwissu 1969, Manson ippjana inkursjoni f'Cielo Drive, subborg sinjur ta' Los Angeles, bl-għan li jiħol fil-villa ta' Roman Polanski fejn Sharon Tate, attriċi u l-mara tar-reġista, li kienet tinsab fit-tmien xahar tat-tqala, kienet qed tilqa' ġewwa darha xi mistiedna: Jay Sebring, parrukkier tal-attriċi, Abigail Folger, it-tifla tal-imprenditur tal-kaffetterija "Folger", Wojiciech Frykowski, l-għarus ta' Abigail.

Charles qagħad jistenna fil-karozza (oħrajn isostnu li hu baqa' fir-razzett fejn kienet tiltaqa' l-organizzazzjoni) fejn ordna lis-segwaċi tiegħu biex jesegwixxu l-istraġi. Dawk li segwew l-ordnijiet kienu Charles "Tex" Watson (li ngħata l-kmand tal-missjoni minn Manson), Susan Atkins, Patricia Krenwinkel u Linda Kasabian. Dawn avvanzaw lejn il-villa armati bi skieken, xkubetta u ħajta najlon twila 13-il metru. Fil-wasla tagħhom fuq il-post, l-erbgħa qatgħu il-wajers tat-telefown biex inaqqsu ċ-ċans li jiġu msejħa l-pulizja ġaladarba jidħlu fid-dar. Madanakollu ġew innutati minn ħabib tal-gwardjan tal-villa, Stephen Earl Parent, li minnufih ġie maqtul minn sparatura ta' Tex Watson.

Meta daħlu fil-villa, il-membri tal-Familja ma wrew l-ebda ħniena. L-ewwel li ġie maqtul kien il-barbier Sebring, li talab bil-ħniena li jħallu ħajja lil Tate minħabba li kienet tqila, imma ġie ferit bi sparatura fl-abt tiegħu u spiċċa b'serje ta' daqqiet bis-sikkina. Il-vittima segwenti kien Frykowski, li kien maqtul minn Susan Atkins. L-istess destin kien lest għal Folger, li ripetutament ingħata daqqiet bis-sikkina. L-aħħar vittma kienet Sharon Tate, li għaliha kien qed jistenniha destin aktar kiefer. Fil-fatt, ġiet imsawta, ittortura bil-ħajta tan-najlon u ngħatat 16-il daqqa bis-sikkina fuq sidirha.

Susan Atkins użat ftit demm tal-attriċi maqtula u fuq il-bieb, liema minnu kienu daħlu, kitbet il-kelma "PIG" (majjal hu wkoll terminu Amerikan li jiġu wżat b'disprezz lejn il-pulizija, u "Piggies" hu t-titlu tal-kanzunetta tal-Beatles). Fuq il-mera tal-kamra tal-banju ġiet miktuba l-espressjoni Ingliża Helter Skelter, fejn din il-frażi tindika ż-żrieżaq taħt forma ellikali tal-Luna Parks. Manson interpretaha bħala "il-wasla tal-kaos" u "tmiem id-dinja", it-titlu ta' kanzunetta tal-Beatles li Manson interpretah bħala messaġġ apokalittiku sublimi. Mill-massakru rnexxielu jeħlisha biss ir-reġista Roman Polanski li kien fuq xogħol fl-Ingilterra (kien għadu kif lesta mill-produzzjoni ta' Rosemary's Baby).

Il-massakri tal-grupp ma waqfux hemm, hekk kif il-jum segwenti ġew maqtula l-merċier Leno LaBianca u l-mara tiegħu Rosemary: it-tnejn li huma ngħataw serje ta' daqqiet bis-sikkina fuq sidirhom. Fil-fatt, Rosemary sofriet 41 daqqa ta' sikkina wara mewtha.[5] Fuq il-ħitan inkitbu l-frażijiet "Death to pigs" bid-demm tal-vittmi u, fuq il-friġġ tal-kċina ġie minflok miktub, b'deformazzjoni grammatika evidenti, "Healter Skelter". Il-katavru ta' Leno LaBianca ġie misjub b'furketta mwaħħla fl-istonku.

Vittma oħra li ma ħelsitx minn id il-massakru ta' Manson kien għalliem tal-mużika, Gary Hinman, li xi ftit xhur qabel kien ospita lill-Familja però ftit wara kien keċċiehom. Anke hu ġie maqtul b'daqqiet bis-sikkina: fuq il-ħitan dehret il-frażi "Majjal politiku".

L-aħħar omiċidju attribwit għall-Familja kien wieħed ta' membru stess tas-setta, Donald Shea (imlaqqam "Shorty"), li kien akkużat talli abbanduna l-organizzazzjoni u li kien iżżewweġ mara sewda. Hu ġie maqtul brutalment fis-26 ta' Awwissu 1969 u ġismu ġie maqtugħ f'disa' biċċiet.

L-attività kriminali tal-"Familja" kompla mingħajr ebda kuntrast għal madwar sentejn, sakemm l-avukat Vicent Bugliosi, ta' oriġini Taljana, irnexxielu wara ħafna indaġni jsib il-provi neċessarji biex jakkuża lil Manson. Xi segwaċi minn tiegħu ttradewh; testimonjanza fundamentali kienet Linda Kasabian, it-tfajla li kienet kostretta tagħmel il-gwardja fil-lejl tad-9 ta' Awwissu 1969. B'hekk, Charles ġie arrestat għal dak li baqa' magħruf bħala Il-każ Tate-La Bianca u ġie akkużat li kien hu li ordna biex dawn l-omiċidji jseħħu.

Il-proċess[immodifika | immodifika s-sors]

Charles Manson f'ritratt tal-1971

Fl-1970 beda l-proċess kontra Charles Manson. Hu ppreżenta ruħu b'X fuq moħħu bħala simbolu distintiv: sussegwentament, wara ħafna snin ta' ħabs, Manson immodifika din l-inċiżjoni u biddilha għal svastika. Il-proċess daħal fl-istorja tal-qorti Amerikana għat-tul li ħa: id-dibattitu preliminarju ħa madwar sena. Charles ammetta l-omiċidji tal-għaqda tiegħu (minbarra azzjonijiet kriminali oħra kommessi) u żvela kif fil-"lista sewda" tiegħu kien hemm personaġġi oħra tal-ispettaklu bħal Liz Taylor, Steve McQueen, Richard Burton u Frank Sinatra.

Fid-29 ta' Marzu 1971, il-proċess ingħaqad bil-kundanna għall-mewt lill-"Familja" sħiħa, imma fl-1972 l-istat ta' California abolixxa l-piena tal-mewt,[6] u Manson u s-setta tiegħu ngħataw minflok sentenza ta' għomor il-ħabs, preċiżament fil-Corcoran State Prison.

Fil-25 ta' Marzu 2007, fil-ħabs ta' Corcoran, il-ħdax-il udjenza rikjesta minn Manson biex jikseb il-libertà kondizzjonali ġiet rifjutata. Ir-raġel, li issa kellu 74 sena (liema 42 sena minnhom kien qattagħhom il-ħabs), ma kienx preżenti waqt l-udjenza, imma tarraf lill-istampa li fl-2012 se jippreżenta puntwalment it-tnax-il domanda għall-ħelsien tiegħu.

L-ipoteżi fuq l-omiċidji[immodifika | immodifika s-sors]

Mhuwiex fiċ-ċert ir-raġunijiet li wasslu lis-setta ta' Manson biex toqtol. Xi speċjalisti taw għad-dawl l-ipoteżi li Manson seta' kien ossesjonat bil-fama: minħabba li ma kienx irnexxielu jsir stilla mużikali bħalma kien dejjem xtaq hu fittex l-alternattiva l-aktar ħafifa – omiċidji mingħajr sens li setgħu jattiraw l-attenzjoni tal-pubbliku. Oħrajn isostnu li Charles, li kien għex fil-faqar u qalb it-toroq, kien jobgħod il-persuni sinjuri u famużi. B'kawża t'hekk, hu ried joqtol kemm-il persuna famuża possibbli.

Hu mifhum li bil-frażi "DEATH TO PIGS" ("Mewt lill-Majjali") Manson riedu juri r-rabja tiegħu fil-konfront tal-istilel tal-ispettaklu, fejn sejjħilhom "majjali" għall-ħajja materjali u mimlija eċċessività.

L-istess Manson, minflok, irrisponda li kienu l-Beatles b'Helter Skelter li kienu ispirawh. Hu kien jemm li kien individwa fil-lirika tal-kanzunetta speċi ta' "messaġġ profetiku" indirizzat għalih li ordnalu biex ixerred il-kaos. Manson qal li kien qatel lil Sharon Tate minħabba li ried jagħti l-ħtija lill-komunità Afro ġewwa l-Istati Uniti, fejn dawn setgħu irrebellaw u kissru l-komunità bajda; imma l-Afroamerikani ma setax jirnexxielhom li jiggvernaw u setgħu jitolbu l-għajnuna lill-bojod li rnexxielhom isalvaw, fosthom lil Charles Manson innifsu.

Manson fil-kultura popolari[immodifika | immodifika s-sors]

 • Hu minn ismu, flimkien mal-kunjom tal-attriċi Marilyn Monroe, li ispira lill-kantant Brian Hugh Warner biex jikkomponi l-isem tal-ispettaklu Marilyn Manson.
 • The Downward Spiral, it-tieni album ta' Nine Inch Nails, ġie reġistrat fid-dar fejn Sharon Tate kienet ġiet assassinata. It-titli Piggy u March of the Pigs huma eku tal-kitbiet bid-demm li ġew magħmula fuq il-ħitan mill-"Familja".
 • Portrait of an American Family, l-ewwel album ta' Marilyn Manson, kien ukoll reġistrat fl-1993 flimkien ma' Trent Reznor fi ħdan id-dar fejn ġiet maqtula Sharon Tate.
 • Bloodbath in Paradise, kanzunetta ta' Ozzy Osbourne preżentata fl-album No Rest of the Wicked, titratta l-imwiet kommessi mill-"Familja".
 • Grupp tal-muika rap minn Memphis, Tennessee, kien jismu Manson Family u ħarġu album taħt l-isem ta' Heltah Skeltah.
 • Dennis Wilson, batterista tal-grupp The Beach Boys, kien qasam appartament ma' Charles Manson f'14400 Sunset Drive ġewwa Beverly Hills.
 • Chucky, persunaġġ ta' serje fittizja ta' films tal-biża' li l-isem oriġinali tiegħu kien Charles Lee Ray, ħa ismu minn tliet kriminali Amerikani ċelebri: Charles Manson, Henry Lee Lucas u James Earl Ray.
 • F'Merry Christmas, Charlie Manson!, id-29 episodju tat-tieni staġun tas-serje South Park, Stan, Kyle, Kenny u Cartman jagħmlu konoxxenza mal-qattiel Charles Manons. F'dan l-episodju hu għandu swastika fuq moħħu, l-istess bħalma kellu waqt il-proċess, u l-uniformi tiegħu kellha n-numru 06660 (in-numru tiegħu tal-ħabs u 666 hu n-Numru tal-Bestja).[7]
 • Fl-album The Spaghetti Incident? tal-grupp Guns N' Roses, hemm traċċa moħbija tal-kanzunetta Look At Your Game, Girl, miktuba minn Charles Manson.
 • Live Freaky! Die Freaky!, film ta' animazzjoni tal-2006 minn John Roecker, hu ispirat mill-istorja ta' Charles Manson.
 • Fuq l-album On The Beach ta' Neil Young, jinkludi 'l-kanzunetta Revolution Blues ispirata minn Charles Manson.
 • L-album Rattle and Hum tal-U2 jiftaħ bil-verżjoni tal-grupp talkanzunetta tal-Beatles, Helter Skelter. Bono stqarr kif "din hi kanzunetta li Charles Manson seraq mill-Beatles, u aħna qed nisirquha lura".[8]
 • Serj Tankian u Daron Malakian mill-grupp System of a Down kitbu kanzunetta bit-titlu ATWA, akronimu ta' grupp f'favur in-natur fundat minn Charles Manson.
 • Ir-rapper Amerikan Necro kiteb u kkompona album li ħareġ fl-2004 li jagħti ġieh lil Charles Manson: The Pre-Fix for Death. Il-kanzunetta Creppy Crawl, mill-aħħar album tiegħu, tagħti daqqa t'għajn fuq l-attroċitajiet li saru mill-"Familja" fid-dar ta' Roman Polanski.
 • Fil-kanzunetta Glad To See You Go tar-Ramones, tinstema' fl-aħħar il-frażi "And in a moment of passion get the glory like Charles Manson".

Referenzi[immodifika | immodifika s-sors]

 1. ^ Bugliosi, Vincent with Gentry, Curt. Helter Skelter — The True Story of the Manson Murders 25th Anniversary Edition, W.W. Norton & Company, 1994. ISBN 0-393-08700-X. Paġni 163–4, 313.
 2. ^ Storja tal-Piena Kapitali ta' California fuq deathpenalty.org. Aċċessata fit-28 ta' Marzu, 2009.
 3. ^ Fotokopja taċ-ċertifikat tat-twelid ta' Manons MansonDirect.com. Aċċessata fis-26 ta' April, 2007.
 4. ^ a b Bugliosi, pġ. 137–146
 5. ^ Bugliosi 1994; pġ. 44, 206, 297, 341–42, 380, 404, 406–07, 433.
 6. ^ Bugliosi 1994, pġ. 488–491.
 7. ^ "Profil tal-episodju fuq tv.com". Arkivjat minn l-oriġinal fl-2009-04-21. Miġbur 2009-07-17.
 8. ^ Tradotti minn: "This is a song that Charles Manson stole from the Beatles, we're stealing it back."

Ħoloq esterni[immodifika | immodifika s-sors]