Aqbeż għall-kontentut

Wikipedija:Bot

Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa

Bots (fil-qosor għal robots) huma programmi jew skripts awtomatiċi jew semiawtomatiċi li jinteraġixxu mal-Wikipedija bħal kwalunkwe utent ieħor, imma għal xogħlijiet ripetittivi u li huma tedjanti għall-bniedem uman.

Il-bots jistgħu jiġu wżati biex jiġu ġġenerati artikli. Oħrajn jistgħu jiġu wżati biex jimmodifikaw jew anke jħassru artikli. Ċerti bots huma speċjalizzati fil-ġestjoni tal-ħoloq interwiki, it-tiswija ta' ħoloq lejn paġni ta' diżambigwazzjoni, it-tħassir ta' xi vandaliżmi u wkoll operazzjonijiet fuq il-kategoriji.

L-użu tal-bots[immodifika s-sors]

Minħabba li l-bots:

 1. kapaċi jimmodifikaw b'mod aktar veloċi mill-bnedmin;
 2. għandhom livell iktar baxx ta' skrutinju fuq kull modifika milli editur uman; u
 3. jistgħu jikkawżaw ħsara kbira jekk jaħdmu jew jiġu wżati b'mod ħażin

il-komunità tippretendi standards għoljin qabel ma bot jiġi approvat.

Il-ħidma ta' bot li għadu ma ġiex approvat, jew l-użu ta' bots approvati għal skopijiet 'il hinn minn dawk oriġinali, huwa projbit u xi drabi kapaċi jwassal għall-imblukkar tal-kont tagħhom u ċerti sanzjonijiet għad-danni tal-operatur.

Kontijiet tal-bots[immodifika s-sors]

Kontributuri għandhom joħolqu kont tal-utent separat sabiex jkunu jistgħu jħaddmu l-bot. L-isem ta' dan il-kont irid jidentifika l-operatur jew il-funzjoni tal-bot, u huwa ta' parir li tiddaħħal il-kelma "bot" bħala prefiss jew suffiss tal-isem.

Il-kontribuzzjonijiet li jsiru mill-kont tal-bot jibqgħu xorta waħda responsabbilità tal-operatur tagħhom. Partikularment, l-operatur tal-bot huwa responsabbli għat-tiswija ta' kwalunkwe ħsara li jista' jkollu l-bot. Kull politika tgħodd ukoll għall-kontijiet tal-bots bħallikieku kien utent normali.

Kontijiet tal-bots m'għandhomx jiġu utilizzati għal kontribuzzjonijiet li ma jaqgħux taħt l-għanijiet oriġinali tal-bot. Operaturi tal-bots, m'għandhomx jagħmlu użu mill-kontijiet tal-bots sabiex jirrispondu mistoqsijiet dwar il-bot. Operaturi tal-bots jistgħu jirindirizzaw il-paġna ta' diskussjoni tal-bot tagħhom lejn il-paġna ta' diskussjoni personali.

Il-bandiera tal-'bot'[immodifika s-sors]

Kontijiet tal-bot irridu jkunu mmarkati minn burokrat wara kunsens mill-komunità. Din hija bandiera fuq il-kont tagħhom sabiex tindika li l-kont huwa użat għar-raġunijiet ta' bot, u b'hekk jnaqqas il-limiti tekniċi offruti mis-softwer tal-Mediawiki. Edits minn dawn il-kontijiet huma moħbija b'istruzzjoni predefinita fit-tibdil riċenti.

Kwalifiki li bot irrid ikollu[immodifika s-sors]

Sabiex bot jiġi approvat mill-komunità, l-operatur tiegħu jrid juri li l-bot:

 • ma jagħmel l-ebda ħsara
 • huwa utli
 • ma jixrobx riżorsi mhux neċessarji
 • jesegwixxi dawk il-proċessi li fuqhom hemm kunsens
 • jimxi mal-politika u linji gwida relevanti
 • jipprovdi messaġġi informattivi fi kwalunkwe taqsira jew messaġġi li jħalli lil utent

Il-paġna tal-utent tal-kont tal-bot trid tidentifika lilha nnifisha bl-użu tal-mudell {{bot}}. L-informazzjoni segwenti għandha tingħata kemm fuq il-paġna tal-utent tal-kont tal-bot u anke fuq ir-rikjesta għall-approvazzjoni:

 • Dettalji tax-xogħol (jew xogħlijiet) tal-bot
 • Jekk il-bot jaħdimx manwalment jew b'mod awtomatiku
 • Meta jaħdem (bla waqfien, b'mod intermedju, jew b'intervalli speċifiċi), u f'liema rata

Proċess għall-approvazzjoni[immodifika s-sors]

Approvazzjoni[immodifika s-sors]

Kull bot irid jiġi approvat qabel ma jkun jista' jibda jagħmel xogħlu. L-operaturi jistgħu jagħmlu ammont limitat ta' testjar tal-proċessi tal-bots mingħajr approvazzjoni, ġaladarba dawn ikunu baxxi fin-numru u fil-frekwenza. Rikjesti għall-approvazzjoni tal-bots iridu jsiru hawnhekk. Ir-rikjesti għandhom jinkludu x'se jagħmel il-bot, kif ukoll informazzjoni oħra li għandha x'taqsam mal-operazzjoni tal-istess bot. Jekk il-komunità tara li l-ħidma tal-bot se tkun għall-ġid tal-wiki, tittieħed deċiżjoni minnufih. Id-deċiżjoni meħuda trid tirrifletti l-kwalifiki li jinsabu hawn fuq. Jista' jkun li matul il-proċess ta' approvazzjoni jsir testjar ta' kif jaħdem dan il-bot.

Barra minn hekk, operaturi ta' bots iridu jkunu edituri b'kondotta tajba, u jrid ikollhom esperjenza f'dan ix-xogħol.

Jekk l-operatur jixtieq jestendi jew ibiddel l-operazzjoni tal-bot, jista' jagħmel dan ġaladarba jibqa' dejjem konformi mal-politika. Tibdil żgħir, per eżempju biex issir tiswija ta' problemi jew titjib fl-operazzjoni ta' settur partikulari m'għandhomx ikunu kwistjoni, iżda dawk li huma akbar m'għandhomx jiġu implimentati qabel ma ssir diskussjoni. Funzjonijiet li jkunu totalment ġodda ġeneralment ikollhom bżonn ta' rikjesta ta' approvazzjoni separata. Operaturi tal-bots jistgħu wkoll joħolqu kont ta' bot separat għal kull funzjoni.

Appelli u reviżjonijiet tal-approvazzjonijiet[immodifika s-sors]

Rikjesti sabiex ikun hemm reviżjoni ta' approvazzjoni preċedenti tista' ssir hawnhekk. Dan jista' jkun kemm taħt forma ta' appell għar-rikjesti ta' bot li ma ngħatawx dan l-istatus, jew inkella reviżjoni ta' bot li ġie approvat.

Reviżjoni tista' tirriżulta:

 • f'għotja jew revoka ta' approvazzjoni ta' ċertu xogħol tal-bot;
 • fi tneħħija jew tpoġġija tal-kont fil-grupp tal-utenti tal-bot; jew inkella
 • f'impożizzjoni ta' aktar kundizzjonijiet fuq il-bot sabiex jżomm l-istatus tiegħu ta' approvazzjoni.

Affarijiet oħra dwar il-bots[immodifika s-sors]

X'għandek tagħmel?[immodifika s-sors]

Jekk sibt xi problema dwar xi bot partikulari, jew għandhek ilment jew suġġeriment li tixtieq tagħmel, int trid tikkuntatja lill-operatur tal-bot. Jekk il-bot qiegħed joħloq problemi sinjifikanti, u taħseb li hemm bżonn diskussjoni aktar urġenti, l-aħjar huwa li tħalli messaġġ hawnhekk, billi tindika fejn għarraft 'l-operatur tal-bot.

L-amministraturi jistgħu jimbukkaw kontijiet tal-bots li joperaw mingħajr approvazzjoni, jew joperaw barra mit-termini li għandhom kunsens fuqhom (per eżempju jagħmlu modifiki wisq malajr). Blokk jista' jiġi impost ukoll jekk il-proċess tal-bot jopera mingħajr ma jkun daħal fil-kont tiegħu, jew ikun f'kont ieħor li mhux tiegħu.

Lista ta' bots[immodifika s-sors]

Dawn l-utenti ngħataw il-"bandiera tal-bot" u huma approvati sabiex jesegwixxu xogħlijiet. Ara Speċjali:Utenti/bot għal-lista ta' bots approvati. Kull bot irid jiġi approvat qabel ma jibda' jagħmel il-modifiki. Bots li ma jiġux approvati jew li jinstabu li jkunu għamlu modifiki li tagħhom ma ngħatax l-approvazzjoni, jista' jiġi mblukkat.