Santa Madalena Sofia Barat

Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa
Jump to navigation Jump to search
Santa Madalena Sofia.jpg

Santa Madalena Sofia Barat twieldet f’Joigny ġewwa Franza nhar it-12 ta’ Diċembru 1779. Il-familja tagħha għalkemm mhux sinjura, kienet diġa rat l-importanza ta’ l-edukazzjoni u allura lit-tifla Madalena fdawha f’idejn ħuha l-kbir Louis biex hu jtiha t-tagħlim meħtieġa. Louis, li iżjed tard sar saċerdot ħa dan ix-xogħol b’serjeta` kbira u għalkemm dak iż-żmien lill-bniet ma kienux jgħallmuhom skola, Madalena kienet tfajla b’edukazzjoni mill-aqwa.

Louis laqqa’ lil Madalena ma’ Father Varin li xtaq iwaqqaf istituzzjoni għat-tfajliet li tkun tixbaħ lis-soċjeta` tal-Ġiżwiti. Madalena flimkien ma’ tliet tfajliet oħra waqqfu is-Soċjeta` tal-Qalb ta’ Ġesù fl-1800. L-ewwel kunvent u skola tagħhom kienu f’Amiens ġewwa Franza. Fl-1802, għalkemm Madalena kien għad għandha 23 sena u l-iżgħar mit-tfajliet, intgħażlet bħala superjura tas-Soċjeta` u damet tokkupa din il-kariga għal tlieta u sittin sena. Fl-1826, il-Papa Ljun XII ta l-approvazzjoni formali ta` din is-Soċjeta`. Minħabba l-vjolenza ta’ żmien ir-Revoluzzjoni Madalena għalqet in-novizzjat Franza u fetħet ieħor ġewwa l-Isvizzera.

Matul ħajjitha, infettħu iżjed minn 100 kunvent u skola ġewwa tnax-il pajjiż. L-edukazzjoni tat-tfajliet kienet importanti ħafna għaliha u hi kienet temmen li anke jekk ikun hemm tifla waħda xorta għandha l-importanza tagħha.

Santa Madalena Sofia mietet fl-1865 u ġiet iddikjaratha qaddisa fl-1925. Il-festa tagħha tiġi ċċelebrata fil-25 ta’ Mejju. Santa Madalena Sofia kienet temmen ħafna fl-adorazzjoni kontinwa quddiem Ġesù Sagramentat u allura żgur li Alla l-Imbierek kien dejjem magħha.