Lino Agius

Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa
Jump to navigation Jump to search

L-Imħallef Carmel (Lino) Agius (Sliema, 18 ta' Awwissu 1945) huwa Imħallef.

Studji[immodifika | immodifika s-sors]

Bin Anthony u Josephine mwielda Buttigieg, huwa ħa l-edukazzjoni tiegħu fis-Seminarju (1955-1960) u fil-Liċeo (1960-1962). Fl-1965 ġab il-Baċellerat tal-Arti mill-Università ta' Malta. Fl-1968 sar nutar, u s-sena ta' wara avukat bit-teżi "The Quantum of Damages in Injury Claims". Kien President tal-Kunsill tal-Istudenti.

Avukat[immodifika | immodifika s-sors]

Għal 7 snin prattika ta' avukat f'kawżi ċivili u kummerċjali.

Fl-1971, ħareġ kandidat għall-Elezzjonijiet Ġenerali f'isem il-Partit Laburista imma ma kienx elett. Sal-1973, kien konsulent legali tat-Times of Malta u reporter mill-Parlament. Fis-snin sebgħin kien ukoll konsulent legali tal-Bank of Valletta.

Maġistrat u Mħallef[immodifika | immodifika s-sors]

Fil-25 ta' Mejju 1977 nħatar Maġistrat.

Fit-12 ta' Mejju 1982, huwa nħatar Imħallef. Ħadem fil-Qorti tal-Appell u fil-Qorti Kostituzzjonali ta’ Malta u serva bħala Aġent-Prim Imħallef f’diversi okkażjonijiet.

Huwa rtira bl-età minn imħallef f’Malta fl-2010.

Ħidma Internazzjonali[immodifika | immodifika s-sors]

Bejn l-1999 u l-2008 huwa kien ukoll Membru tal-Qorti Permanenti tal-Arbitraġġ f’The Hague.

Fl-1998, huwa kien viċi-kap tad-delegazzjoni Maltija fil-Kungress Internazzjonali ta’ Ruma li wassal għall-Istatut tal-Qorti Kriminali Internazzjonali (ICC) li matulu ħa parti attiva fin-negozjati u anki iffirma d-Dokument Finali tal-Kungress għan-nom ta’ Malta.

L-Imħallef Agius kien ukoll ir-rappreżentant tal-Ġudikatura Maltija fil-Kunsill Ċentrali tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Imħallfin.

Fit-Tribunal Kriminali Internazzjonali tal-Ġnus Magħquda għall-Ex-Jugoslavja[immodifika | immodifika s-sors]

L-Imħallef Agius serva fil-Kamra tal-Appelli tat-Tribunal Kriminali Internazzjonali tal-Ġnus Magħquda għall-ex-Jugoslavja (ICTY) kif ukoll tat-Tribunal Internazzjonali tal-Ġnus Magħquda għar-Rwanda (ICTR). Huwa ġie elett l-ewwel darba bħala Imħallef Permanenti tal-ICTY fl-2001 mill-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Magħquda u ġie ri-elett fl-2004.

Bejn l-2003 u l-2010 huwa serva bħala President ta’ Trial Chamber II tal-ICTY u f'dan il-perjodu huwa ppresjieda uħud mill-iktar proċessi importanti tat-Tribunal inkluż il-każ "Popovic et al" li kien jittratta dwar il-ġenoċidju ta’ Srebrenica li seħħ fl-1995 u li fih kien hemm seba’ akkużati. Fl-2010 huwa beda jservi fil-Kamra tal-Appelli taż-żewġ Tribunali.

Mill-2003, l-Imħallef Agius serva bħala President tar-Rules Committee tal-ICTY u kien ukoll membru tal-Bureau tal-President tat-Tribunal. Agius ikkoordina u ġab fit-tmiem il-kumpilazzjoni tar-Regolamenti ta’ Provi u Proċedura tar-Residual Mechanism li mbagħad ġew mgħoddija lill-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda biex imbagħad jiġu approvati mill-imħallfin tal-istess Residual Mechanism li huwa l-korp li ssuċċeda lit-Tribunal.

Fid-19 ta' Ottubru 2011, waqt seduta straordinarja plenarja tal-imħallfin tat-Tribunal Kriminali Internazzjonali tal-Ġnus Magħquda għall-eks-Jugoslavja (ICTY) f’The Hague, l-Imħallef Agius ġie elett unaniment bħala Viċi-President tat-Tribunal għal perijodu ta’ sentejn b’effett mis-17 ta’ Novembru 2011. Din kienet l-ewwel darba li Imħallef Malti ġie elett bħala Viċi-President ta’ qorti jew tribunal tal-Ġnus Magħquda. Fl-2012, kien Agius li sema’ l-appell ta’ Ratko Mladic li nstab ħati b’ġenoċidju u reati marbutin mal-gwerra. Fl-2013, Agius reġa' ġie ikkonfermat.

Fis-17 ta’ Novembru 2015, Agius ġie elett b’akklamazzjoni bħala President tat-Tribunal ICTY għal perijodu ta’ sentejn. L-Imħallef Agius kien l-ewwel imħallef Malta li qatt ġie elett bħala President ta’ qorti jew tribunal internazzjonali.

Fit-30 ta' Ġunju 2018, Agius inħatar president tat-tribunal internazzjonali tan-Nazzjonijiet Magħquda, imsejjaħ International Residual Mechanism for Criminal Tribunals.Is-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda ħatar lil Agius wara li saru għadd ta’ konsultazzjonijiet bejn il-15-il membru tal-Kunsill tas-Sigurtà u din il-ħatra tidħol fis-seħħ mid-19 ta’ Jannar 2019 u tibqa' sat-30 ta’ Ġunju 2020.

Unuri[immodifika | immodifika s-sors]

Fl-2015, l-Imħallef Agius kien ingħata Ġieħ ir-Repubblika.