Hiroshima

Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa
Aqbeż lejn in-navigazzjoni Aqbeż lejn it-tfittxija
Il-bini modern tal-belt ta' Hiroshima

Hiroshima (広島市) hija l-ikbar belt fir-reġjun Chūgoku fil-Punent ta' Honshū, l-ikbar gżira tal-Ġappun. Kienet l-ewwel belt fl-istorja tad-dinja li nqerdet b'bomba nukleari meta l-Istati Uniti tal-Amerka tefgħet fuqha bomba atomika fit-8:15am tas-6 ta' Awissu 1945, lejn l-aħħar tat-Tieni Gwerra Dinjija.

Il-bomba msejħa "Little Boy" intefgħet minn bomber Amerikan B-29, Enola Gay, u stmat li qatlet direttament 80,000 ruħ. Sal-aħħar tas-sena, il-ġrieħi u r-radjazzjoni tellgħu l-ammont ta' vittmi għal 90,000-140,000 ruħ. Iktar minn żewġ terzi tal-bini tal-belt inqered kompletament. Jumejn wara, l-Amerikani tefgħu bomba oħra fuq il-belt Ġappuniża ta' Nagasaki.

Kontroversja fuq l-attakk nukleari[immodifika | immodifika s-sors]

L-użu tal-bombi atomiċi, ordnati mill-President Amerikan Harry Truman għadu sal-lum suġġett ta' kontroversja kbira. Fuq naħa hemm min isostni li l-użu ta' dawn il-bombi salvaw il-ħajja ta' eluf ta' suldati Amerikani, Brittaniċi u ta' alleati oħra. Dan għax wara l-bombi, il-Ġappun ċeda u ma kienx hemm bzonn invażjoni tal-Ġappun. Min isostni din il-pożizzjoni jsemmi l-ġlied fil-gżejjer Ġappuniżi jew okkupati mill-Ġappuniżi bħall-Filippini, Saipan, Iwo Jima u oħrajn fejn id-difensuri Ġappuniżi ġġieldu bl-aħrax kontra t-truppi Amerikani. U ġġieldu sakemm mietu għax kien it-twemmin tal-Ġappuniżi, skont il-kodiċi Bushido, kien diżunur mill-ikbar li ċċedi u tispiċċa priġunier. Huwa fatt li l-Ġappun kien qieghed jieħu miżuri estremi biex iwaqqaf l-avvanz tal-alleati, fosthom l-attakki suwicida bl-ajruplani, human torpedos. Sistema "militari" li daħlet fil-vokabolarju dinji l-kelma “kamikaze".

Min-naħa l-oħra hemm min isostni li min ordna u min wettaq l-attakki b'dawn il-bombi qerrieda għandu jitqies bħala “kriminal tal-gwerra". Kien żmien meta l-ajruplani Amerikani B-29, bl-użu ta' bombi konvenzjonali u tan-nar, kienu qegħdin jeqirdu bliet sħaħ tal-Ġappun. Kien żmien meta l-flotta merkantili Ġappuniża kienet spiċċat f'qiegħ il-baħar u l-Ġappun kien wasal f'qagħda fejn ma kienx se jifdallu petrol, materja prima u anke ikel biex jibqa' jirreżisti. Dak iż-żmien ukoll, l-Unjoni Sovjetika ddikjarat gwerra kontra l-Ġappun u bagħtet armati vasti biex kaxkru l-unika armata kbira li kien fadallu l-Ġappun u li kienet fil-Manċurja u l-Korea. Dawn jgħidu li l-iskuża li l-bombi atomiċi ntefgħu għax Truman beza' li tintilef il-ħajja ta' miljun Amerikan ġiet imgiddba anke minn kapijiet militari Amerikani bħall-Ammiral Nimitz u l-Ġeneral Eisenhower li kienu tal-fehma li l-Ġappun kien diġà tilef il-gwerra u li kienu ilhom jipprovaw iċedu minn Mejju 1945, meta l-bombers Amerikani qerdu l-parti l-kbira ta' Tokjo. Fil-fatt il-Ġappuniżi kienu bdew kuntatti mal-mexxej Sovjetiku Stalin biex tintemm il-gwerra. Kollox kien juri li l-Ġappunizi ma kellhom l-ebda cans li jwettqu reżistenza fit-tul. U r-rekords storiċi juru li d-dħul tal-Unjoni Sovjetika fil-gwerra kellu effett ikbar fuq il-mexxejja Ġappuniżi biex iċedu milli kellhom il-bombi atomiċi. L-Amerikani kienu qerdu kwazi kull belt ħlief ħamsa jew sitta li tħallew mhux mittiefsa apposta. Tnejn minn dawn kienu Hiroshima u Nagasaki. Ħafna jemmnu li l-Amerikani ma kellhomx għalfejn “jipprovaw" l-effett devastanti ta' dawn il-bombi għax dan kien evidenti u ċar mill-provi li għamlu. Għalhekk, isostnu ħafna, dawn il-bombi ntefgħu fuq Hiroshima u Nagasaki bħala twissija lil pajjiżi oħrajn. Fuq kollox lill-Unjoni Sovjetika u l-forzi Komunisti fiċ-Ċina li bdew offensiva kontra l-forzi Nazzjonalisti. Għax digà kien hemm fost il-militar tal-Istati Uniti li beda jippjana attakk nukleari biex jeqred lill-Unjoni Sovjetika. Li ġara żgur huwa li l-uzu tal-armi mill-Amerikani wera li dawn kienu lesti jużaw armi tant qerrieda u b'hekk bdiet tellieqa li wasslet għal żewġ blokki militari jiffaċċjaw lil xulxin u sikwit tefgħu lid-dinja f'xifer il-qerda sħiħa.