Diskussjoni:James Aaron Ellul

Page contents not supported in other languages.
Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa

Jeħtieġ aktar informazzjoni, il-persuna hija notevoli[immodifika s-sors]

Bla ebda dubju li jeħtieġ aktar informazzjoni, madankollu l-persuna hija notevoli mhux ftit. Bir-referernzi kollha, wieħed għandu jaġġorna l-kitba, madankollu min waqqaf li jsir l-editjar fuq din il-paġna għandu minnufih jirrevoka din id-deċiżjoni ħalli jkun jista' jsir ix-xogħol meħtieġ. Grazzi. HarryBorg7878 (d) 08:22, 31 Jannar 2023 (UTC)[wieġeb]

Grazzi ħafna @HarryBorg7878 - forsi tista' tibda tindika n-notevolita ta' dan is-suġġett billi tniżżel hawn numru ta' referenzi sekondarji, bħal rapporti fl-aħbarijiet u hekk, mhux paġna tal-Facebook tal-individwu. Għalkemm ir-referenzi huma essenzjali, tista' wkoll tagħmel lista ta' dawk l-aspetti li jagħmlu s-suġġett ta' dan l-artiklu notevoli. Dan ċertament li jgħin biex titneħħa l-marka li hemm fuq din il-paġna bħalissa. -- ToniSant (d) 10:25, 31 Jannar 2023 (UTC)[wieġeb]
Iva mela. Ma nafx dawn jgħinux.
https://electoral.gov.mt/ElectionResults/LocalCouncil?year=215&v=629
https://electoral.gov.mt/ElectionResults/LocalCouncil?year=246&v=811
https://localgovernment.gov.mt/en/lc/Floriana/Pages/The%20Local%20Council/Mayor-and-Councillors.aspx
https://www.um.edu.mt/media/um/docs/faculties/arts/malti/tezijiet_letteratura.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLI8U7li71jQp4YOkhF0XHGuPKvUyNnJHO
https://netnews.com.mt/2019/08/21/replay-20-sena-ta-produzzjoni/
https://netnews.com.mt/author/jamesaaronellul/
https://issuu.com/elluljamesaaron/docs/il-floriana__9_
https://netnews.com.mt/2018/02/26/il-partit-nazzjonalista-jrid-isir-zaghzugh-il-kap-tal-pn-adrian-delia/
https://timesofmalta.com/articles/view/The-quest-for-regeneration.562898
https://newsbook.com.mt/jipproponi-park-tal-familja-fil-furjana/
https://lovinmalta.com/lifestyle/can-floriana-get-the-massive-green-park-it-deserves/
https://www.maltatoday.com.mt/news/national/91392/councillor_says_nobody_ready_to_take_ownership_for_damaged_granaries#.Y9jwX3bMLIV
https://netnews.com.mt/2019/05/02/il-pn-jistinka-ghal-aktar-harsien-tal-fosos-fil-floriana/
https://tvmnews.mt/en/news/councillor-appeals-for-security-camera-to-look-towards-porte-des-bombes/
https://timesofmalta.com/articles/view/life-in-the-first-district-james-aaron-ellul.876170 HarryBorg7878 (d) 10:41, 31 Jannar 2023 (UTC)[wieġeb]
Aktar ħoloq:
https://www.youtube.com/watch?v=lfJvcyChTi0&list=PLI8U7li71jQp4YOkhF0XHGuPKvUyNnJHO
https://netnews.com.mt/author/jamesaaronellul/
https://www.pn.org.mt/jamesaaronellul
https://lovinmalta.com/news/floriana-deserves-much-better-balzunetta-streets-blacked-out-for-almost-five-weeks/
https://tvmnews.mt/news/il-pn-iwieghed-centru-modern-ghad-dilettanti-tal-karnival/
https://lovinmalta.com/lifestyle/can-floriana-get-the-massive-green-park-it-deserves/
https://newsbook.com.mt/il-balzunetta-bid-dawl-mill-gdid-wara-5-gimghat-fid-dlam/#.X0ul-OQW1Z4.twitter
https://maltadaily.mt/drainage-and-mosquitos-in-damaged-floriana-subway/
https://newsbook.com.mt/ritratti-residenti-jilmentaw-fuq-l-emissjonijiet-tal-fast-ferry/
https://soundcloud.com/james-aaron-ellul/intervista-dwar-l-izvilupp-propost-fit-telgha-ta-sa-maison#t=0:00
https://netnews.com.mt/2020/12/16/triq-fil-floriana-se-tissemma-ghal-oliver-friggieri-wara-mozzjoni-tal-pn/
https://netnews.com.mt/2020/08/30/pressjoni-tal-pn-twassal-biex-jinxteghlu-diversi-toroq-fil-floriana/#.X0umeVVjiXw.twitter
https://www.gwida.mt/mt/gie-approvat-li-t-triq-g-al-oliver-friggieri-fil-floriana-se-tkun-parti-mit-triq-l-argotti-il-kunsillier-furjaniz-james-aaron-ellul
https://maltadaily.mt/oiver-friggieri-to-get-street-named-after-him/
https://netnews.com.mt/2021/10/27/il-progett-ta-provvista-elettrikaship-to-shore-bfondi-ewropej-ghandu-jitwettaq-bla-dewmien/
https://netnews.com.mt/2020/12/08/kunsillier-tal-pn-jirbah-unur-ghall-kontribut-fil-governanza-lokali/
https://netnews.com.mt/2019/11/08/%ef%bb%bfkontra-zvilupp-biswit-is-swar-tal-floriana/
https://netnews.com.mt/2019/10/09/appell-ghal-restawr-tal-istazzjon-tal-ferrovija-fil-floriana/
https://netnews.com.mt/2022/07/11/appelli-biex-il-gvern-jiddiskuti-tassew-mal-furjanizi/
https://tvmnews.mt/news/jitlob-li-titwahhal-kamera-biex-thares-bieb-il-bombi/
https://www.maltatoday.com.mt/news/election-2022/115952/who_are_the_frontrunners_in_the_2022_election#.YvfV-nZBzIU
https://timesofmalta.com/articles/view/struggle-between-equity-and-greed-james-aaron-ellul.836627
https://timesofmalta.com/articles/view/The-quest-for-regeneration.562898
https://netnews.com.mt/2018/10/10/il-floriana-genna-ta-gonna/
https://www.gwida.mt/mt/bla-dawl-ghal-kwazi-hames-gimghat-il-floriana-taghna-jixraqilha-ferm-ahjar
https://www.maltatoday.com.mt/news/national/91392/councillor_says_nobody_ready_to_take_ownership_for_damaged_granaries#.YvfRnnZBzIU
https://newsbook.com.mt/ritratti-tinfetah-is-subway-fil-furjana-wara-li-tnaddaf-id-drenagg-minnha/
https://businessnow.mt/virtu-says-fast-ferry-fumes-a-result-of-forced-manoeuvres/
https://newsbook.com.mt/jipproponi-park-tal-familja-fil-furjana/
https://lovinmalta.com/news/in-photos-over-600-syringes-found-in-floriana-grove/
https://www.youtube.com/watch?v=of2vZ8mw7I8
https://timesofmalta.com/articles/view/A-reign-of-apathy-for-Floriana.665271
https://www.guidememalta.com/en/lights-out-for-nearly-5-weeks-floriana-s-balzunetta-streets-remain-blacked-out
https://www.independent.com.mt/articles/2015-03-08/local-news/PN-General-Council-PN-local-council-candidates-deliver-speeches-6736131814
https://www.independent.com.mt/articles/2021-04-28/local-news/PN-to-present-plans-to-electorate-regarding-economic-sector-in-coming-weeks-Grech-6736233017
https://www.academia.edu/83710689/A_Study_of_Malta_s_Electoral_System_with_a_Focus_On_the_2008_Electoral_Result HarryBorg7878 (d) 11:41, 31 Jannar 2023 (UTC)[wieġeb]
Tajjeb ħafna! L-avviż li kien hemm issa tneħħa. L-artiklu ġie mmarkat għall-wikifikazzjoni. Grazzi tal-kontribuzzjonijiet tiegħek @HarryBorg7878! -- ToniSant (d) 12:05, 31 Jannar 2023 (UTC)[wieġeb]
Grazzi, il-paġna iżda xorta waħda ma nistax nemendaha. Qed jiġi l-avviz li:
"Din il-paġna ġiet protetta sabiex ma ssirx xi modifika jew xi azzjoni oħra.". Tista' tigwidani ftit x'nista' nagħmel biex jitneħħa dan kollu? Grazzi mill-ġdid. HarryBorg7878 (d) 13:40, 31 Jannar 2023 (UTC)[wieġeb]
Ma nafx għaliex kien hemm dan is-setting fuq dan l-artiklu, fis-sens li issa żgur li m'hemmx bżonnu. Jidhirli li l-immodifikar ta' din il-paġna issa miftuħ għal kulħadd. Filkaż erġa' ħalli nota hawn u naraw x'inhi l-biċċa. Pero suppost ok issa. Grazzi @HarryBorg7878! -- ToniSant (d) 14:20, 31 Jannar 2023 (UTC)[wieġeb]