Astroloġija

Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa
Universum - C. Flammarion, Holzschnitt, Paris 1888, Kolorit : Heikenwaelder Hugo, Wien 1998

L-Astroloġija (mill-Grieg: αστρολογία = άστρον, astron, "kewkba" + λόγος, logos, "kelma") hija waħda mit-tradizzjonijiet jew sistemi li huma msejsin fuq l-idea-bażi li t-tagħrif tal-pożizzjonijiet apparenti tal-korpi ċelesti jgħin sabiex l-għerf dwar ir-realtà u l-eżistenza umana fuq id-dinja jiġi mifhum, interpretat u organizzat. It-tradizzjonijiet astroloġiċi huma lkoll ibbażati fuq il-qagħdiet u ċ-ċaqliq relattivi tad-diversi korpi ċelesti - sew dawk reali kif ukoll dawk interpretati - hekk kif jidhru fil-waqt u l-post tat-twelid jew ta' kwalunkwe ġrajja li tkun qiegħda tiġi eżaminata. Fil-qofol dawn huma l-assi tax-Xemx, tal-Qamar, tal-pjaneti, ta' l-Axxendent u tan-Nofsissema, u tal-punti qamrin. Min jipprattika l-astroloġija jissejjaħ astrologu.