Aqbeż għall-kontentut

Testment il-Ġdid

Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa

It-Testment il-Ġdid (Grieg Antik: Ἡ Καινὴ Διαθήκη, trad. Hē Kainḕ Diathḗkē; Latin: Novum Testamentum) hija t-tieni parti tal-kanon bibliċi Kristjan, l-ewwel wieħed hu l-Antik Testment. It-Testment il-Ġdid jiddiskuti t-tagħlim u l-persuna ta ’Ġesù, kif ukoll l-avvenimenti fil-Kristjaneżmu tal-ewwel seklu. Il-Kristjani jqisu kemm it-Testmenti l-Qadim kif ukoll il-Ġdid flimkien bħala l-Iskrittura sagra.

It-Testment il-Ġdid huwa ġabra ta 'testi Nsara oriġinarjament miktuba bil-lingwa Griega Koine, fi żminijiet differenti minn diversi awturi differenti. Filwaqt li l-kanon tal-Antik Testment ivarja xi ftit bejn denominazzjonijiet insara differenti, il-kanon tas-27 ktieb tat-Testment il-Ġdid kien kważi universalment rikonoxxut fi ħdan il-Kristjaneżmu sa mill-inqas L-Antikità tardiva. Għalhekk, fi kważi t-tradizzjonijiet insara kollha tal-lum, it-Testment il-Ġdid jikkonsisti f’27 ktieb: l-erba ’Evanġelji kanoniċi (Mattew, Mark, Luqa, u Ġwanni), l-Atti tal-Appostli, l-erbatax-il epistola ta’ Pawlu, is-seba ’epistoli kattoliċi, u il-Ktieb tal-Apokalissi.

L-ewwel lista kompluta magħrufa tas-27 kotba tat-Testment il-Ġdid tinstab f'ittra miktuba minn Athanasius, isqof ta 'Lixandra tas-seklu 4, datat għall-367 AD. [1] Is-27 ktieb il-Ġdid Testment ġie formalment kanonizzat matul il-kunsilli ta 'Ippona (393) u Kartaġni (397) fl-Afrika ta' Fuq. Il-Papa Innoċenti I rratifika l-istess kanon fl-405, iżda huwa probabbli li Kunsill f’Ruma fl-382 taħt il-Papa Damasus jien tajt l-istess lista l-ewwel. Dawn il-kunsilli pprovdew ukoll il-kanonika tat-Testment il-Qadim, li kienet tinkludi l-kotba apokrifi. [2]

M'hemm l-ebda kunsens akkademiku dwar id-data tal-kompożizzjoni ta 'l-aħħar testi tat-Testment il-Ġdid. L-istudjużi konservattivi John A. T. Robinson, Dan Wallace, u William F. Albright dataw il-kotba kollha tat-Testment il-Ġdid qabel is-70 AD. [3] Iżda ħafna studjużi jmorru xi testi tat-Testment il-Ġdid ħafna iktar tard minn hekk. Pereżempju, Richard Pervo jmur Luqa-Atti li ċ. 115 AD, [4] u David Trobisch jpoġġi l-Atti f’nofs it-tieni seklu nofs, kontemporanju mal-pubblikazzjoni tal-ewwel kanon Ġdid tat-Testment.