San Ġwann Battista

Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa
Jump to navigation Jump to search

San Ġwann il-Battista kien predikatur u figura religjuza. Insibu dan il-karattru kemm fir-religjon krisjana kif ukol fl-Islam.

Ġwanni kellu l-mod tieghu kif jghammed u jahfer id-dnubiet. Ġesu stess kien segwaci ta' Ġwanni. Insibu l-istorja tieghu fit-Testment il-gdid. Ġwanni kien jippriedka fid-dezert, u hafna kienu jmorru jisimghuh. Kien wissa lir re Erodi u qallu li ma jistax izomm ghandu l mara ta' huh. Hawnhekk beda t-tilwim bejniethom. Gara li Salomè, zifnet zifna li tant ghogbot lil Erodi, li qalla li tista' tistolbu li trid, anke sa nofs is-saltna. Hawnhekk mgeghla min omma, talbitu ras Ġwanni l-Battista. Erodi ma xtaqx, pero minhabba li kien taha l-kelma tieghu, w minhabba n-nies, kellu jwettaq dak li wieghed. Erodi bghat jordna biex jaqtghaw ras Ġwanni l-Battista. Hekk gara, u din nghatat lil Salomme. Il-gisem ta' Ġwanni gie mehud mid-dixxipli tieghu u difnuh.