Aqbeż għall-kontentut

Ġwanni l-Battista

Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa

San Ġwann il-Battista kien predikatur u figura reliġjuża. Insibu dan il-karattru kemm fir-reliġjon Kristjana kif ukol fl-Iżlam.

Ġwanni kellu l-mod tiegħu kif jgħammed u jaħfer id-dnubiet. Ġesù stess kien segwaci ta' Ġwanni. Insibu l-istorja tiegħu fit-Testment il-ġdid. Ġwanni kien jippriedka fid-deżert, u ħafna kienu jmorru jisimgħuh. Kien wissa lir-re Erodi u qallu li ma jistax iżomm għandu l-mara ta' ħuh. Hawnhekk beda t-tilwim bejniethom. Ġara li Salomè, żifnet żifna li tant għoġbot lil Erodi, li qallha li tista' tistolbu li trid, anke sa nofs is-saltna. Hawnhekk mġegħla min ommha, talbitu ras Ġwanni l-Battista. Erodi ma xtaqx, però minħabba li kien taha l-kelma tiegħu, u minħabba n-nies, kellu jwettaq dak li wiegħed. Erodi bagħat jordna biex jaqtgħu ras Ġwanni l-Battista. Hekk ġara, u din ngħatat lil Salomè. Il-ġisem ta' Ġwanni ġie meħud mid-dixxipli tiegħu u difnuh.