Parlament Ewropew

Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa
Il-logo tal-Parlament Ewropew

Il-Parlament Ewropew huwa istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea li jiġi elett direttament miċ-ċittadini. Dawn l-elezzjonijiet isiru kull ħames snin permezz tal-vot universali.

Is-sede prinċipali hija Strasburgu iżda l-Parlament jiltaqa' wkoll fi Brussell. Huwa għandu wkoll xi uffiċini fil-Lussemburgu.

Il-Parlament Ewropew hu l-korp tal-UE fejn jitfasslu l-liġijiet. Hu elett direttament mill-votanti tal-UE kull 5 snin. L-elezzjonijiet Ewropej saru bejn it-23 u s-26 ta’ Mejju, 2019.[1]

Il-Parlament għandu tliet rwoli prinċipali:[1]

Rwol leġiżlattiv
 • Jgħaddi l-liġijiet tal-UE, flimkien mal-Kunsill tal-UE, abbażi ta' proposti mill-Kummissjoni Ewropea.
 • Jiddeċiedi dwar ftehimiet internazzjonali
 • Jiddeċiedi dwar it-tkabbir
 • Jeżamina mill-ġdid il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni u jitlobha biex tipproponi leġiżlazzjoni
Rwol superviżjorju
 • Iwettaq skrutinju demokratiku tal-istituzzjonijiet kollha tal-UE
 • Itella' l-President tal-Kummissjoni u japprova l-Kummissjoni bħala korp wieħed. Hemm il-possibbiltà ta’ votazzjoni ta’ mozzjoni ta’ ċensura, li tobbliga lill-Kummissjoni sabiex din tirriżenja
 • Jagħti kwittanza, jiġifieri japprova l-mod li bih jintefqu l-baġits tal-UE
 • Jeżamina l-petizzjonijiet taċ-ċittadini u jwaqqaf l-inkjesti
 • Jiddiskuti l-politika monetarja mal-Bank Ċentrali Ewropew
 • Ipoġġi mistoqsijiet lill-Kummissjoni u lill-Kunsill
 • Iwettaq osservazzjonijiet tal-elezzjonijiet
Rwol Baġitarju
 • Jistabbilixxi l-baġit tal-UE, flimkien mal-Kunsill
 • Japprova l-baġit fit-tul tal-UE, il-“Qafas Finanzjarju Pluriennali”

Kompożizzjoni: L-għadd ta' MPE għal kull pajjiż hu bejn wieħed u ieħor proporzjonali mal-popolazzjoni tiegħu, iżda dan isir permezz ta' proporzjonalità digressiva: ebda pajjiż ma jista’ jkollu inqas minn 6 jew iżjed minn 96 MPE u l-għadd totali ma jistax jaqbeż is-705 (704 flimkien mal-President). Il-MPE huma miġbura skont l-affiljazzjoni politika, u mhux skont in-nazzjonalità. Il-President jirrappreżenta l-Parlament mal-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE u mad-dinja ta' barra u jagħti l-approvazzjoni finali għall-baġit tal-UE.[1]

Ix-xogħol tal-Parlament huwa maqsum f’żewġ stadji ewlenin:[1]

 • Il- Kumitati - biex jippreparaw il-leġiżlazzjoni.

Fil-Parlament hemm 20 kumitat u żewġ sottokumitati, kull wieħed jittratta ma' qasam ta' politika partikolari. Il-kumitati jeżaminaw proposti għal-leġiżlazzjoni, u l-MPE u l-gruppi politiċi jistgħu jressqu emendi jew jipproponu r-rifjut ta' proposta. Dawn il-kwistjonijiet huma wkoll diskussi fi ħdan il-gruppi politiċi.

 • Is- Sessjonijiet plenarji - biex jgħaddu l-leġiżlazzjoni

Dan huwa meta jinġabru l-MPE kollha fil-Kamra biex jagħtu vot finali dwar il-leġiżlazzjoni proposta u l-emendi proposti. Normalment isiru fi Strasburgu għal erbat ijiem fix-xahar, iżda xi drabi jkun hemm sessjonijiet addizzjonali fi Brussell.

Referenzi[immodifika | immodifika s-sors]

 1. ^ a b ċ d europa.eu, Parlament