Mudell:Ċita ktieb

Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa
Jump to navigation Jump to search
Ikona tad-dokumentazzjoni tal-mudell Dokumentazzjoni tal-mudell[ara] [editja] [kronoloġija] [aġġorna]

Il-mudell {{Ċita ktieb}} iservi sabiex tikkwota s-sorsi fuq il-Wikipedija, meta dawn ikunu kotba, bl-użu ta' format standard u omoġenju, li huwa konformi mal-konvenzjonijiet biblijografiċi tal-Wikipedija.

Sabiex tikkwota sorsi ġurnalistiċi uża {{Ċita aħbar}}, biex tikkwota siti elettroniċi uża {{Ċita web}} u biex tikkwota artikli minn rivisti uża {{Ċita pubblikazzjoni}}.

Sintassi minima mingħajr dikjarazzjoni tal-parametri

{{ċita ktieb | isem | kunjom | titlu | sena | editur | belt}}

Sabiex il-mudell jaħdem sewwa taħt dan il-format, il-parametri għandhom jinkitbu kif inhuma indikati hawn fuq; f'każ li jkun hemm parametru vojt jew nieqes, tista' tħalli spazju vojt "| |".

Per eżempju, jekk wieħed ma jkunx jaf is-sena, il-mudell għandu jiġi nterpretat hekk:

{{ċita ktieb | isem | kunjom | titlu | | editur | belt}}

L-uniku parametru li jrid ikun dejjem speċifikat huwa t-titlu tal-ktieb.

Sintassi minima bid-dikjarazzjoni tal-parametri

Mod ieħor huwa li l-parametri jistgħu jiġu mdaħħla qabel ma jiġu dikjarati. B'dan il-mod, mhuwiex obbligatorju li wieħed isegwi ordni predefinita minħabba li l-għarfien tal-parametru huwa irrelevanti mill-pożizzjoni li fih ġie miktub:

{{ċita ktieb | kunjom= | isem= | titlu= | editur= | belt= | sena= }}

Parametri żejda

Barra l-parametri "fundamentali" msemmija hawn fuq, jeżistu parametri oħra li jistgħu wkoll jiġu wżat; dawn hemm bżonn li jiġu dikjarati ġewwa l-mudell, bħas-sintassi segwenti:

| wkawtur= <!-- jekk teżisti paġna fuq il-WP daħħal il-paġna tal-awtur -->
| koawturi= <!-- Isem Kunjom, separati minn punt u virgola (;), jew inkella "et al." -->
| kapitlu= <!-- Kapitlu (MHUX "korsiv") -->
| ed= <!-- Numru tal-edizzjoni -->

Dawn il-parametri, minħabba li jridu bilfors jiġu dikjarati, jistgħu jitpoġġew fi kwalunkwe post fil-mudell. Huwa ta' parir, li meta dawn il-parametri jiġu wżati flimkien mal-parametri "fundamentali", meta dawn tal-aħħar ma jiġux dikjarati, żiduhom fl-aħħar biex jiġi evitat xi kunflitt ġewwa l-mudell.

Per eżempju, sabiex niddikjaraw it-titlu tal-kapitlu ta' ktieb huwa possibbli li jsir dan taħt il-format indikat:

{{ċita ktieb | isem | kunjom | titlu | sena | editur | belt | kapitlu=Titlu tal-kapitlu }}

Parametri

Il-parametri indikati bl-aħdar u mdaħħlin 'il ġewwa huma parametri sekondarji li jiġu injorati ġaladarba ma nkiteb xejn fil-parametru prinċipali korrispondenti (per eżempju, jekk ma jinkitibx il-kunjom tal-awtur, l-isem tal-awtur jiġi injorat).

Il-parametri bl-aħmar huma alternattiva għall-parametri oħra tal-istess grupp, fejn jiġi wżat wieħed minnhom biss.

kunjom Il-kunjom tal-awtur. Tużax wikilink (uża wkawtur għal dan l-iskop).
    isem L-isem tal-awtur. Tużax wikilink (uża wkawtur għal dan l-iskop).
    wkawtur Ħolqa lejn l-artiklu rispettiv tal-awtur fuq il-Wikipedija. Toħloqx ħoloq lejn l-istess paġna, per eżempju, jekk tikkwota artiklu ta' Adam Smith fl-istess paġna tiegħu, dan il-parametru m'għandux jiġi wżat.
    koawturi L-isem sħiħ tal-koawturi, separati permezz ta' ";", fil-forma Isem Kunjom (per eżempju: Joe Bloggs; John F. Kennedy; H. R. Dent). Ġeneralment jekk hemm iktar minn tliet awturi, ikun aħjar li kieku tindika biss l-ewwel awtur (billi tuża' isem u kunjom, jew minflok awtur) u żżid il-koawturi "et al." b'tipa korsiva.
awtur L-isem sħiħ tal-awtur, li għandu jintuża' bħala alternattiva għal kunjom
kuratur Isem tal-kuratur. Iżżidx test żejjed, bħal per eżempju "(ed.)".
oħrajn Informazzjoni żejda bħal "illustrazzjonijiet ta' Smith" jew "tradott minn Smith".
titlu Titlu tal-ktieb. Dan huwa l-uniku parametru obbligatorju. Jista' jkollu wikilink miegħu, speċjalment jekk jeżisti artiklu fuq il-Wikipedija. Tużax tipa korsiva.
url URL tal-ktieb li jinsab on-line. Dan il-kamp ma jistax jintuża jekk tkun għamilt użu minn titlu u f'dan tal-aħħar tkun għamilt wikilink.
    format Il-format tad-dokument elettroniku, per eżempju PDF. Jekk huwa HTML m'hemmx bżonn li jiġi speċifikat, minħabba li jekk ma jiġi indikat b'mod ieħor, huwa kkunsidrat li huwa hekk.
    dataaċċess Data tal-aħħar aċċess tal-ktieb on-line, indikata taħt il-format ISO-8601 SSSS-XX-ĠĠ, per eżempju 2006-02-17. Obbligatorju meta tuża' url. M'għandux ikollu wikilink.
    senaaċċess Sena tal-aħħar aċċess tal-ktieb on-line.
        xaharaċċess Xahar tal-aħħar aċċess tal-ktieb on-line. Jekk taf anke l-ġurnata ta' aċċess, uża' dataaċċess. M'għandux ikollu wikilink.
format Jekk il-ktieb kellu iktar minn edizzjoni waħda. Per eżempju, "2ni edizzjoni".
ed Sabiex tindika biss in-numru tal-edizzjoni, dan jiġi awtomatikament imdaħħal bħala numru. Per eżempju, jekk iddaħħal ed=2, dan jidher 2ni ed.
dataoriġinali Data sħiħa tal-pubblikazzjoni tal-edizzjoni oriġinali, fil-format ISO-8601 SSSS-XX-ĠĠ,per eżempju 2004-06-27. M'għandux ikollu wikilink.
senaoriġinali Sena tal-pubblikazzjoni tal-edizzjoni oriġinali.
    xaharoriġinali Xahar tal-pubblikazzjoni tal-edizzjoni oriġinali. Jekk taf anke l-ġurnata, uża' dataoriġinali. M'għandux ikollu wikilink.
editur Dar tal-pubblikazzjoni.
belt Il-belt ta' pubblikazzjoni.
lingwa Il-lingwa tal-ktieb, jekk mhuwiex bil-Malti.
id Kodiċi ISBN, daħħal bħal ISBN 1-111-22222-9.
doi Digital object identifier
paġni l-ewwel u l-aħħar paġna (mhux neċessarja) li huma rilevanti għall-kwotazzjoni li ħadt, mingħajr il-konsultazzjoni tal-ktieb kollu.
kapitlu Titlu tal-kapitlu tal-ktieb.
    url_kapitlu URL tal-kapitlu fi ktieb on-line.
kwotazzjoni Kwotazzjonijiet importanti meħuda mill-ktieb
cid Kodiċi x'tagħti lill-ktieb.

Sintassi

{{ċita ktieb
|kunjom = 
|isem = 
|wkawtur = 
|koawturi = 
|kuratur = 
|oħrajn = 
|titlu = 
|dataoriġinali = 
|senaoriġinali = 
|xaharoriġinali = 
|url = 
|format = 
|dataaċċess = 
|senaaċċess = 
|xaharaċċess = 
|edizzjoni = 
|data = 
|sena = 
|xahar = 
|editur = 
|belt = 
|lingwa = 
|id = 
|doi = 
|paġni = 
|kapitlu = 
|url_kapitlu = 
|kwotazzjoni = 
|cid = 
}}

Dan il-mudell iservi sabiex tikkwota kotba fuq il-Wikipedija.

Template parameters

This template prefers inline formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
Titlutitlu

Titlu tal-ktieb

Stringrequired
Isemisem

L-isem tal-awtur. Tużax wikilink (uża wkawtur għal dan l-iskop).

Unknownsuggested
Kunjomkunjom

Il-kunjom tal-awtur. Tużax wikilink (uża wkawtur għal dan l-iskop).

Stringsuggested
Koawturikoawturi

L-isem sħiħ tal-koawturi, separati permezz ta' ";", fil-forma Isem Kunjom. Ġeneralment jekk hemm iktar minn tliet awturi, ikun aħjar li kieku tindika biss l-ewwel awtur (billi tuża' isem u kunjom) u żżid "et al." bħala koawturi

Example
Joe Bloggs; John F. Kennedy; H. R. Dent
Unknownsuggested
Senasena

Is-sena tal-pubblikazzjoni

Numbersuggested
Beltbelt

Il-belt ta' pubblikazzjoni

Stringsuggested
Publikatureditur

Dar tal-pubblikazzjoni

Stringsuggested
Kuraturkuratur

Isem tal-kuratur. Iżżidx test żejjed, bħal per eżempju "(ed.)"

Stringsuggested
Edizzjoni (numri)ed

Sabiex tindika biss in-numru tal-edizzjoni, dan jiġi awtomatikament imdaħħal bħala numru.

Example
Jekk iddaħħal 2, dan jidher bħala 2ni ed
Unknownsuggested
Sena Oriġinalisenaoriġinali

Sena tal-pubblikazzjoni tal-edizzjoni oriġinali

Numbersuggested
ISBNid

Kodiċi ISBN, daħħal bħal ISBN 1-111-22222-9

Stringsuggested
Paġnipaġni

L-ewwel u l-aħħar paġna (mhux neċessarja) li huma rilevanti għall-kwotazzjoni li ħadt, mingħajr il-konsultazzjoni tal-ktieb kollu.

Example
44-47
Stringsuggested
Lingwalingwa

Il-lingwa tal-ktieb, jekk mhuwiex bil-Malti

Unknownsuggested
Titlu tal-Kapitlukapitlu

Titlu tal-kapitlu tal-ktieb

Stringoptional
Aktar Informazzjonioħrajn

Informazzjoni żejda

Example
"illustrazzjonijiet ta' Smith" jew "tradott minn Smith"
Stringoptional
DOIdoi

Digital Object Identifier

Example
10.1080/13507486.2014.949632
Stringoptional
Kwotazzjonikwotazzjoni

Kwotazzjonijiet importanti meħuda mill-ktieb

Stringoptional
Kodiċicid

Kodiċi x'tagħti lill-ktieb

Stringoptional