Hacking

Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa

Hacker tal-kompjuters huwa espert tal-kompjuter li jaghmel uzu minn gharfien teknologiku sabiex fl-ahhar mill-ahhar jirnexxilu jsolvi jew jghaddi problema. Filwaqt li 'hacker' jista' jirreferi ghal kwalunkwe programmatur tal-kompjuter, dat-terminu gie assocjat fil-kultura popolari ma' hacker tas-sigurta', xi hadd li, juza l-bugs jew xi hadd li jesplojtja jew jidhol fis-sistemi tal-kompjuters.

Definizzjonijiet[immodifika | immodifika s-sors]

Tifsira Generali[immodifika | immodifika s-sors]

Jekk nirriflettu fuq iz-zewg tipi ta' hackers nindunaw illi jezistu propju zewg tifsiriet.

  1. Aderent tas-sottokultura teknologika u programmatrici; ara kultura hacker.
  2. Xi hadd illi huwa hili jissuvverti s-sigurta' tal-kompjuter. Jekk jaghmel dan ghal ghanijiet malizzjuzi, il-persuna tista' wkoll tissejjah cracker.

Illum, l-uzura mainstream tal-kelma hacker hafna drabi tirreferi ghall-kriminali tal-kompjuters, dan minhabba t-tifsira attribwita u stabbilita mill-mass media mis-sena 1980. Dan jinkludi dak li s-slang tal-hackers isejjah bhala 'script kiddies', nies illi jidhlu fil-kompjuters permezz ta' uzu ta' programmi ipprogrammati minn ohrajn, minghajr hafna gharfien dwar kif dana jahdem.