Għaxar Kmandamenti

Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa

L-Għaxar Kmandamenti (Ebrajk: עֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת, Aseret ha'Dibrot), magħruf ukoll bħala d-Dekalogu, huma sett ta' prinċipji bibliċi relatati mal-etika u l-qima, li għandhom rwol fundamentali fir-reliġjonijiet Abrahamiċi. L-Għaxar Kmandamenti jidhru darbtejn fil-Bibbja Ebrajka: fil-kotba tal-Eżodu u Dewteronomju. Il-kmandamenti jinkludu struzzjonijiet biex ma jkollhom ebda allat oħra quddiemhom, biex jonoraw il-ġenituri tagħhom, u biex iżommu qaddis il-jum tas-Sibt, kif ukoll projbizzjonijiet kontra l-idolatrija, id-dagħa, il-qtil, l-adulterju, is-serq, id-diżonestà, u t-tixniq. Il-gruppi reliġjużi diversi jsegwu tradizzjonijiet differenti fl-interpretazzjoni u n-numerazzjoni tagħhom.

Mosé u Aaron mal-Għaxar Kmandamenti

L-Għaxar Kmandamenti:

  1. Ma jkollokx Alla ieħor għajri
  2. La ssemmix l-isem t'Alla fil-batal
  3. Ħares il-Ħdud u l-festi kmandati
  4. Weġġaħ (agħti ġieħ) lil missierek u 'l ommok
  5. La toqtolx
  6. La tiżnix
  7. La tisraqx
  8. La tixhidx ħaġa b'oħra
  9. La tixtieqx nisa tal-oħrajn
  10. La tixtieqx ħwejjeġ tal-oħrajn