Diskussjoni:Blogg

Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa
Jump to navigation Jump to search

Website? Blog? Link? Eċċ[immodifika s-sors]

Mela, bdejt xi haga... zidu, zidu! Problema ghax ghad m'ghandniex kliem bil-Malti ghal host, blogger, website, link, etc... Per ezempju, jien uzajt "Websajt" ghal "Website" imma ma tantx toghgobni. Tghid ahjar inhallu "Website"??? MaltaGirl 14:42, 1 Apr 2005 (UTC)

Personalment kieku nhalli "website", jew xi kultant tintuza "sit" (ez. din l-ahbar giet imhabbra fuq is-sit tal-gvern) --Wizgha 16:55, 1 Apr 2005 (UTC)

Ok :-) U prosit tax-xoghol. Jekk joghgbok mur ara l-artiklu "bloggosfera" ghax nahseb li ghandha bzonn tiswija minghandek - u tinsiex izzid ukoll :-) MaltaGirl 17:03, 1 Apr 2005 (UTC)

Jien tal-idea li minflok website għandna nużaw 'sit'. --Roderick Mallia 17:33, 1 Apr 2005 (UTC)

Ok, biddiltha ghal 'sit'. MaltaGirl 17:24, 1 Apr 2005 (UTC)

Is-soluzzjoni "sit" togħġobni. Jekk tagħtu daqqa t'għajn lejn il-paġna [[1]], issibu t-tralitterazzjoni Maltija websajt... din ġieli użajtha, għalkemm jekk tikteb sit naħseb li tevita kull dubju. --AntoineCassar 18:55, 1 Apr 2005 (UTC)

Naqbel ma' Antoine fuq din. Naħseb ukoll li tkun ħaġa tajba li għal dawn it-terminoloġiji nħarsu daqsxejn lejn it-Taljan u nisselfu minn hemm. Per eżempju 'sito' tista tiġi tradotta għal 'sit', 'posta elettronica' issir 'posta elettronika', eċċ. It-Taljan ma jinstemax stonat fil-lingwa Maltija daqs l-Ingliż għal raġunijiet ovvji ħafna --Roderick Mallia 21:03, 1 Apr 2005 (UTC)

Għandi r-riservi tiegħi fuq ċerti aspetti. Definittivament naqbel ma' "sit", imma ma naqbilx li "e-mail" għandha tinbidel. Qamet polemika sħiħa xi sentejn ilu fi Franza, meta baqgħu jinsistu li jsibu kelma Franċiża għal "e-mail". U dan wara li "e-mail" kienet indrat sew minn kulħadd... -- Wizgha 21:08, 1 Apr 2005 (UTC)

Ktibt lil [list kelmet] dwar l-ismijiet ta' dawk. Srl | Talk 17:33, 1 Apr 2005 (UTC)

Ghal meta nuzaw kliem bl-Ingliz[immodifika s-sors]

F'dan l-artiklu "Blogg", ghamilt italics meta uzajt kliem bl-ingliz bhal posts. X'tahsbu?

Nahseb li dik hi l-ahjar idea --Wizgha 17:49, 1 Apr 2005 (UTC)
Ukoll, f'sit ta' qabel (ba-malta) juża hekk. Srl | Talk 20:15, 1 Apr 2005 (UTC)
Mela qbilna f'din ukoll -- Wizgha 20:18, 1 Apr 2005 (UTC)