Differenza bejn ir-reviżjonijiet ta' "Żejtun"

Jump to navigation Jump to search
229 bytes imneħħija ,  8 snin ilu
 
==Knejjes, kappelli u fdalijiet storiċi==
IlIr-villaġġraħal fih diversi fdalijiet Rumani, fosthom Villa Rumana. Il-knisja prinċipali hi ddedikata lil [[Santa Katarina ta' Lixandra]]. L-ewwel ġebla tagħha tbierket fl-1692 u tlestiet fl-1720. L-ewwel arċipriet kien Dun Pawl Branchel. Qabel kien hemm knisja oħra dedikataddedikata lil Santa Katerina li llum tinsab fit-tarf tal-belt. Illum dil-knisjau hi magħrufa minnmin-nies bħala San Girgor, x'aktarx minħabba l-purċissjoni annwali purċissjoni ddedikata lil dan il-qaddis. Fiż-ŻmienijietŻminijiet Medjevali din kienet tibda mill-[[Imdina]].
 
Iż-Żejtun ġħandhagħandu numruħafna kbirkappelli, fosthom ta 'kappelli bħal dik iddedikata għall [[San Klement]] [diżambigwazzjoni meħtieġa] (Klement San), tal-[[Madonna tal-Parir it-Tajjeb]], Istas-Salvatur, u ltal-[[Assunta]] (magħrufa bħala Santa Marija), Ll-Ispirtu s-Santu , StSant Anġlu, San Niklaw , il-Madonna tal-Ħniena, tagħna Ilil-Madonna ta' ''Lourdes'', Ilil-Madonna tas-Sinjura, u Santa Marija ta 'Hal Ħal Tmiem . Kappelli oħra li fil-passat reċenti kienu parti mill-parroċċa Żejtun huma ta 'Sant'Antnin u San Gejtanu fil-limiti ta 'San Tumas.
 
==Ħoloq esterni ==
Utent anonimu

Menu ta' navigazzjoni