Kontribuzzjonijiet tal-utent Tnejntal-għaxar

Aqbeż lejn in-navigazzjoni Aqbeż lejn it-tfittxija
Fittex għal kontribuzzjonijietEspandiAħbi
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

14 Ġunju 2022

9 Ġunju 2022

  • 21:5721:57, 9 Ġunju 2022 diff kron −28 AntikresiNo edit summary
  • 21:5621:56, 9 Ġunju 2022 diff kron +2,924 Ġ AntikresiPaġna ġdida: L-antikresi hija kuntratt li bih il-kreditur jakkwista l-jedd li jdaħħal il-frottijiet tal-immobbli tad-debitur tiegħu, bl-obbligu li kull sena jaqta’ dawn il-frottijiet mill-imgħaxijiet, jekk ikollu jeħodhom, u mbagħad mill-kapital tal-kreditu tiegħu. ==Fil-Liġi Maltija== Il-kuntratt tal-antikresi hu rregolat mill-artikoli 1987 sal-1993 tal-Kodiċi Ċivili ta’ Malta. ==Karatteristiċi formali tal-antikresi== L-antikresi ma tistax issir ħlief bil-miktub. Antikr...
  • 21:5621:56, 9 Ġunju 2022 diff kron +3,438 Ġ Użu u abitazzjoniPaġna ġdida: L-użu u l-abitazzjoni huma rregolati bl-artikoli 389 sa 399 tal-Kodiċi Ċivili ta’ Malta. ==Kif jinkisbu u jintilfu l-jeddijiet ta’ użu u ta’ abitazzjoni== Il-jeddijiet ta’ użu u ta’ abitazzjoni jinkisbu u jintilfu l-istess bħall-jedd ta’ użufrutt. ==Karatteristiċi formali tal-jeddijiet tal-użu u abitazzjoni== Il-għoti tal-jeddijiet ta’ użu u ta’ abitazzjoni għandu jsir b’att pubbliku, u ma jistgħux jiġu mogħtija mis-sid ħlief b’at...
  • 21:5421:54, 9 Ġunju 2022 diff kron +3,456 Ġ OkkupazzjoniPaġna ġdida: L-okkupazzjoni hija l-att li bih wieħed jieħu pussess ta’ ħaġa korporali li mhix, iżda tista’ tkun, il-proprjetà ta’ xi hadd, bil-ħsieb li jagħmilha tiegħu. Hi rregolata mill-artikoli 561 sa 565 tal-Kodiċi Ċivili ta’ Malta. Min jokkupa l-ħaġa jakkwista l-proprjetà tagħha, kemm-il darba l-liġi ma tkunx tgħid xort’oħra. ==Jeddjjiet tas-sid ta’ ferħ naħal== Is-sid ta’ ferħ naħal għandu jedd li jmur warajhom fil-fond ta’ ħaddieħor, iżda...
  • 21:5221:52, 9 Ġunju 2022 diff kron +6,526 Ġ AċċessjoniPaġna ġdida: Il-jedd tal-aċċessjoni hu rregolat bl-artikoli 567 sa 584 tal-Kodiċi Ċivili ta’ Malta. ll-frottijiet naturali, tax-xogħol, jew ċivili jmissu, b’jedd ta’ aċċessjoni, lis-sid tal-ħaġa li tagħtihom, bil-piż li jħallas l-ispejjeż li ħaddieħor ikun għamel sabiex il-ħaġa tagħti dawk il-frottijiet jew sabiex dawk il-frottijiet jiġu kkonservati. ==Il-jedd ta’ aċċessjoni dwar ħwejjeġ immobbli== Is-sid tal-art li fuqha huwa jibni, iħawwel, jew jagħm...

25 Mejju 2022

  • 22:1122:11, 25 Mejju 2022 diff kron +19,748 Ġ UżufruttPaġna ġdida: L-Użufrutt «Usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia» (Diġest 7.1.1, Paulus, 3 ad Vitellium) L-użufrutt hu jedd reali minuri rregolat mill-artikoli 328 sa 388 tal-Kodiċi Ċivili. Jikkonsisti fil-jedd ta’ soġġett (l-“użufruttwarju”) li jgawdi beni li jkun proprjetà ta’ soġġett ieħor (is-sid tan-nuda proprjetà) u li jiġbor il-frottijiet tal-istess beni, iżda bl-obbligu li jirrispetta d-destinazzjoni ekonomika tal-istess...
  • 22:0822:08, 25 Mejju 2022 diff kron +8 David AttardNo edit summary
  • 22:0622:06, 25 Mejju 2022 diff kron +4,733 Ġ Żona Ekonomika EsklussivaPaġna ġdida: Iz-'''zona ekonomika esklussiva''' hi qatgħa baħar tmiss mal-ibħra territorjali li fuqha Stat tal-kosta jkollu s-sovranità għall-ġestjoni tar-riżorsi naturali, ġurisdizzjoni fi kwestjonijiet ta’ installazzjoni u użu ta’ strutturi artifiċjali jew fissi, riċerka xjentifika, protezzjon u konservazzjoni tal-ambjent tal-baħar. == Definizzjoni == Skont il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti fuq id-Dritt tal-Baħar ("United Nations Convention on the Law of the Sea",... Tag: VisualEditor: Qaleb
  • 22:0422:04, 25 Mejju 2022 diff kron +2,809 Ġ David AttardBijografija fil-qosor tal-ġurista Malti David J Attard Tag: VisualEditor